Aris Bremer uit Oosterend heeft de verhalenwedstrijd 2014 van het Texelfonds gewonnen. Berth Boogaard-Dros van ‘t Horntje werd tweede en de voormalige Cocksdorpse Trijnie Boon, die nu in Blaricum woont, veroverde de derde plaats. Ruim 140 belangstellenden luisterden in de grote zaal van De Buureton naar ‘Verhalen die niet verloren mogen gaan.’ De jury, bestaande uit Judy Weggelaar en Frans Busch, had uit 28 inzendingen acht verhalen geselecteerd, die door hun inzenders persoonlijk werden voorgelezen. Margreet Berndsen, die de middag presenteerde, introduceerde de verhalenschrijvers op RUR-achtige wijze, waarbij op rijm een aantal wapenfeiten werd genoemd en het publiek kon raden wie de volgende voorlezer zou zijn.

Aris Bremer zat met liefst twee van zijn verhalen bij de eerste acht genomineerden. Gré Dros, Corrie Timmer, Liesbeth Rijk en Paula van Tongelen vermaakten de zaal met hun verhalen, maar grepen naast de drie ereplaatsen.

Een volle zaal met toehoorders luistert aandachtig naar het verhaal van Liesbeth Rijk.
De winnaars ontvingen een cheque van €100,- van het Texelfonds. Symbolisch, want ze mochten zeggen aan welk goed Texels doel het geld geschonken diende te worden. Trijnie Boon liet penningmeester Dirk Vinke het bedrag overmaken aan de Cocksdorper Begraafplaats, Berth Boogaard-Dros aan het Tesselhuus en Aris Bremer aan de eerstvolgende grote uitvoering van Amici Cantus.

Mensen willen graag verhalen horen, mensen willen graag verhalen vertellen. Twee wensen die elkaar tijdens ‘Verhalen die niet verloren mogen gaan’ ontmoetten en voor een mooie middag zorgden. De 28 verhalen zijn overhandigd aan Elko Vermeulen, voorzitter van de Historische Vereniging.
We hebben de inzendingen en het jury-rapport voor u op een rij gezet. Het Texelfonds wenst u een paar genoeglijke uurtjes toe!

Juryrapport verhalenwedstrijd 2014
Annegriet Boom Het verhaal van
Aris Bremer De bekering van Paulus
Aris Bremer Een nachtelijke exercitie
Aris Bremer Met Van der Wal
Aris Bremer Norzels
Berth Boogaard-Dros Vier jaar
Berth Boogaard Begrafenissen Oosterend
Berth Boogaard Feest en skume
Berth Boogaard Na de lagere school
Berth Boogaard Trots dat ik Tesselse ben
Bert Boogaard Op vakantie
Cees Drijver de gerepareerde haringkuul
Corrie Timmer De Friese staartklok
Corrie Timmer De jut van zijn leven
E. Rijk Brigitte Bardot Doris_Day en Jozefien
Elly Heerschap Nooit vergeten
Gerard Kuip Roems on de Hoore
Grace Rhebergen-Ellen Canada
Gre Dros 5 mei 1945
Gre Dros De koekebóóm
Kuiper stront
Margreet Berndsen Opgroeien in weeshuis
Margreet Berndsen Tewerkgesteld
Paula van Tongelen-Prins Ganzen
Paula van Tongelen-Prins Waar of niet waar
Trijnie Boon Een bijzondere vangst
Trijnie Boon Februaristorm 1953
Trijnie Boon Roomsen

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP