Texelfonds jubileumlogo

In 2019 bestaat het Texelfonds 15 jaar. In dit jubileumjaar zal het fonds met verschillende speciale acties de aandacht op zich vestigen. Naast de jubileumavond van 13 november is er een speciaal jubileumboek uitgegeven waarin o.a. de activiteiten van de eerste 15 jaar staan beschreven. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Het Open Boek en Nauta Boek.

De meeste aandacht zal echter uitgaan naar het cadeau van het fonds aan de Texelse samenleving. Daarvoor gaat Texelfonds het eiland rond om in contact te komen met mensen die hun buurt willen verrijken met een goed idee. Voor de goede plannen stelt Texelfonds natuurlijk geld ter beschikking. Als uw idee past bij Verrijk je buurt dan komt u in aanmerking voor max 3000 euro. Welke projecten kun je aan denken?

VerrijkJeBuurt

Alle projecten die uw buurt of straat een beetje beter of gezelliger maken, komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbankje of de aanleg van een tuintje. Ook het organiseren van een spelletjesmiddag of huiskamerconcert is mogelijk. Als Texelfonds weten we dat er veel goede ideeën zijn bij de mensen en willen we helpen deze te realiseren.

We gaan helpen door het organiseren van inspiratiecafés in alle dorpen. Deze inspiratiecafés zijn bedoeld om ideeën te verzamelen en deze samen met buurtgenoten uit te werken tot projectplannen. De bedoeling is de projecten, waarvoor dus per project een bedrag van € 3000,- door het Texelfonds beschikbaar wordt gesteld, klaar te hebben in mei 2020. Voor het maken van projectplannen is er hulp van bestuurder van Texelfonds, van Texels Welzijn en er door projectleider Tessa van Daalen die speciaal daarvoor door het Texelfonds is aangesteld.

Uitgebreide informatie over Verrijk Je Buurt
Indien u een vraag heeft met betrekking tot "Verrijk Je Buurt",
dan kunt een e-amail sturen naar

 Het Texelfonds heeft vanaf het begin de intentie gehad om een fonds te zijn voor alle Texelaren en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. Het Texelfonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als stichting een doelvermogen en statuten.
Als vanaf 2004 maakt het Texelfonds initiatieven mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van leven op Texel. Zo stelt het inwoners van Texel in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken.

De activiteiten van het Texelfonds bewegen zich op de volgende terreinen:

  • zorg en welzijn;
  • kunst en cultuur;
  • sport en recreatie;
  • natuur en landschap.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP