Het Texelfonds is in 2004 opgericht als een lokaal gemeenschapsfonds. Het fonds heeft vanaf het begin de intentie gehad om een fonds te zijn voor alle Texelaars en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. Het Texelfonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als stichting een doelvermogen en statuten.

Het Texelfonds maakt initiatieven mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van leven op Texel. Zo stelt het inwoners van Texel in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken.

Het fonds werft middelen uit de Texelse samenleving die ten goede komen aan initiatieven ter behoud of verbetering van de kwaliteit op Texel. Het Texelfonds is zodoende intermediair en platform om mensen en financiën bij elkaar te brengen en netwerken in te zetten om doelen vanuit de samenleving te realiseren. Het Texelfonds signaleert ontwikkelingen op Texel en speelt een actieve rol om nieuwe initiatieven mogelijk te maken, al dan niet in samenwerking met lokale organisaties.

"Onderstaand enkele quotes uit de evaluatieformulieren die het Texelfonds heeft ontvangen."

De activiteiten van het Texelfonds bewegen zich op de volgende terreinen:

  • zorg en welzijn;
  • kunst en cultuur;
  • sport en recreatie;
  • natuur en landschap.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP