Beleidsplan

Aanleiding

Het Texelfonds werd in 2004 als een lokaal gemeenschapsfonds opgericht. Vanaf het begin is het de intentie geweest om een fonds te zijn voor alle Texelaars en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. 

In onderstaand beleidsplan zijn de ambities en doelstellingen voor de beleidsperiode 2016-2018 vastgelegd, op basis van inbreng van het

...

Lees verder...

Financieel

Onderstaand treft u de jaarverslagen aan van het Texelfonds. In de jaarverslagen van het Texelfonds treft u naast het financiële verslag ook het verslag aan van de secretaris.

2016

Jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2016 (uitgebreid)

2006 t/m 2015

Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015 (uitgebreid)
Jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2014 (uitgebreid)
Jaarverslag 2013
Financieel jaarverslag 2013 (uitgebreid)
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag

...

Lees verder...

Huishoudelijk regelment

1. Inleiding

Het Texelfonds heeft gedetailleerde statuten, vastgesteld op 26 november 2014, waarin al veel beschreven en geregeld is. Daarnaast legt dit Huishoudelijk Reglement enkele zaken nader vast.

2. Bestuur

1. Het bestuur van het fonds houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.
2. In de bestuursvergaderingen worden projecten en aanvragen beoordeeld en wordt definitief besloten.
3. Het bestuurslid aanvragen toetst de aanvragen op volledigheid en stelt een synopsis op ter

...

Lees verder...

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

TOP