Ontvangen 2019

Uitbreiding Jeugdfonds

In november 2019 ontving het Texelfonds een schenking van € 50.000,- ter aanvulling van het Jeugdfondsvermogen. De omvang van het vermogen is na deze gift toegenomen tot € 78.500,-. Uit het rendement hiervan worden aanvragen die betrekking hebben op jeugdzaken gefinancierd. 

Nalatenschap.

In juli 2019 heeft het Texelfonds bedrag van € 43.000,- ontvangen uit een nalatenschap. ‘We zijn er bijzonder blij mee. Een bewijs van vertrouwen dat het geld bij ons in goede handen is.

...

Lees verder...

Ontvangen 2018

Omzetten lening in gift

De renteloze lening die het Texelfonds in april 2011 van een particulier ontving ter uitbreiding van het Jeugdfondsvermogen, is door de schenker in april 2018 omgezet in een gift.

Lees verder...

Ontvangen 2017

Uitbreiding fonds *Lof der Zotheid*

Aan het eind van het jaar is het fonds *Lof der Zotheid* uitgebreid met een bedrag van € 500.000,- Dit bedrag heeft als specifieke bestemming de realisatie van een cultuurhuis. € 450.000,- is geschonken als een renteloze lening en € 50.000,- als gift. De lening zal jaarlijks door een gift van € 50.000,- worden afgelost.

Van vrienden en donateurs is in 2017 een bedrag ontvangen van € 12.549,-

Lees verder...

Ontvangen 2016

Kok-Barendregt fonds

Op zaterdag 17 december 2016, tijdens de opening van het nieuwe kantoor van het Texelfonds aan de Abbewaal in Den Burg, maakte voorzitter Jan Beijert bekend dat het fonds is uitgebreid met een nieuw Fonds op naam. Het gaat om het Kok-Barendrecht Fonds. Het fonds van € 177.000,- uit de nalatenschap van de familie Kok uit Den Hoorn heeft een doelstelling gelijk aan die van het Texelfonds.

Van vrienden en donateurs is in 2016 een bedrag ontvangen van € 9.260,-

Lees verder...

Ontvangen 2015

IJspegelsfonds

In 2015 is een nieuw fonds bij het Texelfonds ondergebracht. Het betreft een gift van € 100.000,- van de Gemeente Texel welke is vrijgemaakt uit het ‘overschot’ van de verloren gewaande IJslandse Landsbanki-tegoeden. Het Texelfonds mag het geld van het IJspegelsfonds uitkeren aan bewonersinitiatieven welke betrekking hebben maatschappelijke initiatieven.

Van vrienden en donateurs is in 2015 een bedrag ontvangen van € 12.862,-

Lees verder...

Ontvangen 2014

Lof der Zotheid

Ook het jubileumjaar van het tien jaar oude Texelfonds is gedenkwaardig geweest. Een anonieme gever richtte een nieuw Fonds op Naam op, dat de benaming *Lof der Zotheid* meekreeg. Het geld, € 100.000,-, mag worden besteed aan jeugd- en ouderenzorg, kunst en cultuur, natuur en landschap.

Van vrienden en donateurs is in 2014 € 11.400,- ontvangen.

Lees verder...

Ontvangen 2013

Eerste nalatenschap voor het Texelfonds

Voor het Texelfonds is 2013 op meerdere fronten een goed jaar geweest. Zo werd de eerste nalatenschap ontvangen. De erfenis (van ca. € 300.000,-) gaf het Texelfonds niet alleen op financieel gebied meer armslag, maar voelde ook aan als erkenning. Er wordt vertrouwen in het fonds gesteld!

Dit gevoel werd aan het eind van het jaar versterkt door een onverwachte schenking van € 2.500,-. Een bedrag dat “zomaar” even op de rekening werd gestort. Hiermee

...

Lees verder...

Ontvangen 2011

Koninklijke NV TESO

In 2011 heeft TESO de bijdrage van € 50.000 per jaar tot en met 2016 voortgezet. Tot grote verrassing van het Texelfonds heeft de Directie en de Raad van Commissarssen dit tijdens de aandeelhoudersvergadering van 30 september 2011 bekend gemaakt.

Lions Club Texel

Donderdag 7 juli 2011 heeft de Lions Club Texel de oprichting van Jeugdfonds Texel bekend gemaakt. Het beheer van het fonds is in handen van het Texelfonds gegeven. De Lions Club schonk het bedrag van de opbrengst

...

Lees verder...

Ontvangen 2009

Het Joustra De Beurs Zorgfonds.

Vrijdag 9 oktober 2009 heeft het Texelfonds haar tweede Texelse Fonds op naam gevestigd. Het Texelfonds heeft € 260.000,- gekregen van de Stichting tot steun van de Stichting Bejaardenzorg Texel en het geld is ondergebracht in het Joustra De Beurs Zorgfonds. Het is vernoemd naar Cees Joustra en Joop de Beurs die in 1979 de steunstichting oprichtten. Het 'geld van de Texelaars voor de Texelaars' wordt aan zorg besteed, bijvoorbeeld aan zaken die niet regulier uit de zorg

...

Lees verder...

Ontvangen 2007

Koninklijke NV TESO

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van TESO heeft de Directie en de Raad van Commissarssen besloten om aan de Texelse bevolking een kado te geven. Hiervoor is met het Texelfonds een overeenkomst gesloten waarbij TESO zich verbindt om de komende 5 jaar, met ingang van 2007, € 50.000 per jaar ter beschikking te stellen, met een optie voor nog eens 5 jaren. De doelstelling is als volgt geformuleerd: 'ter behoud van het Texels Cultureel- en Natuurlijk erfgoed'.

Doelen,

...

Lees verder...

Ontvangen 2006

Anonieme gever

Van een gever die volstrekt anoniem wenst te blijven heeft het Texelfonds € 250 ontvangen aan te wenden voor algemene doelen.

Lions doet nogmaals een schenking van € 1.500 gelabeld voor de Texelse Jeugd (inmiddels besteed aan een VMBO project).

Anonieme schenker doet een schenking van € 2.000,- te besteden ten behoeve van sociale minima. Het bestuur van het Texelfonds heeft deze gift met grote voldoening aangenomen en heeft, na beraad met de leden van de Raad van Advies, de

...

Lees verder...

Ontvangen 2005

Lionsclub Texel

In 2005 is nog eens € 1.750 ter beschikking gesteld ter dekking van de lopende kosten van de Stichting.

Anonieme gever

Via een Fonds welke anoniem wenste te blijven heeft het Texelfonds in oktober 2005 een gift ontvangen van € 15.000. Als voorwaarde werd gesteld dat deze gelden aangewend dienden te worden voor Natuurbehoud projecten op Texel (gelden zijn besteed).

Koninklijke NV.TESO

De TESO heeft € 20.000 geleend aan het Texelfonds ter dekking van de lopende kosten.

...

Lees verder...

Ontvangen 2004

Lionsclub Texel

De Lionsclub Texel heeft om de start van het fonds mogelijk te maken € 1.000 ter beschikking gesteld.

Lees verder...

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP