De overheid moedigt via de belastingwet het schenken aan goede doelen aan. Wanneer u zich verplicht om vijf jaar lang elk jaar een bepaald vast bedrag aan een goed doel te schenken, is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder drempel of maximum. Zodra u overlijdt vervalt de verplichting. Dit wordt een periodieke schenking genoemd.

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk de schenking in een notariële akte vast te leggen.
Via een schriftelijke overeenkomst met daarin de voorwaarden ten aanzien van de gift tussen u en het Texelfonds kunt u uw periodieke schenking vastleggen.

Download het formulier voor een periodieke schenking

Voorbeeld: U doet een periodieke schenking van € 500,- per jaar aan het fonds voor een periode van 5 jaar. Dit bedrag van € 500,- is vijf jaar lang volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en levert bij een belasting tarief van 52% € 260,- belastingvoordeel.

Het Texelfonds heeft voor deze vorm van schenken een minimaal bedrag van € 50,- per jaar vastgesteld.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP