Aanvullende voorwaarden bij een aanvraag door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk:

  • Het project dient bij voorkeur in de start- of voorbereidende fase te verkeren.
  • Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd door een groep met rechtspersoonlijkheid en niet door (een) enkeling(en).
  • Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de primaire doelgroep, maar dient een groter deel van de Texelse bevolking te bereiken.
  • Er wordt geen exploitatie van evenementen gesubsidieerd.

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het Texelfonds of wilt u andere zaken betreffende uw project met het Texelfondsbestuur bespreken, neemt u dan contact op met de secretaris voor het maken van een spreekuurafspraak. U kunt de secretaris bereiken via telefoon: 0222-319501 of e-mailadres:

Meent u dat u voor een aanvraag in aanmerking komt? Vul dan onderstaand formulier in.

Onderstaand kunt u de gevraagde gegevens invullen of uploaden. Indien u reeds beschikt over een projectplan en/of begroting, dan kunt u kiezen voor de upload mogelijkheid. Let op: stuur ons wel een beknopt projectplan van maximaal 10 zinnen.
Naam vereniging of Stichting*
Invalid Input

Contactpersoon*
Invalid Input

Adres*
Invalid Input

Postcode*
Invalid Input

Woonplaats*
Invalid Input

E-mail-adres*
Invalid Input

Bijschrijf uw aanvraag in maximaal 10 zinnen. Geef daarbij ook aan wat u met de aanvraag wilt bereiken.
Omschrijving project
Invalid Input

Upload projectplan
Invalid Input

 
Wilt u hieronder aangeven voor welke doelgroep het project is opgezet.
Omschrijving doelgroep*
Invalid Input

Alleen aanvragen die voorzien zijn van een projectbegroting en een dekkingsplan worden in behandeling genomen. Geef onderstaand een kostenraming aan en geef ook aan op welke wijze u (naast uw aanvraag voor het Texelfonds) de kosten denkt te kunnen dekken.
Begroting project
Invalid Input

Upload begroting project
Invalid Input

 
Aangevraagd bedrag*
Invalid Input

Wilt u hieronder aangeven bij welke overige fondsen/instanties u ook een bijdrage heeft aangevraagd.
Bij anderen aangevraagd
Invalid Input

Kunt u aangeven wanneer het project van start gaat en wanneer het wordt beëindigd of wordt opgeleverd.
Startdatum*
Invalid Input

Verwachte eind- of opleverdatum*
Invalid Input

Verzenden

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

TOP