Het bestuur van het Texelfonds bestaat uit de volgende personen:

Jan BeijertJan Beijert
Beatrixlaan 149
1791 GB Den Burg
tel. 06 - 29056010

Voorzitter t/m 31 december 2019, 2e termijn

MarionMarion Barth 
De Zes 1
1791 EW Den Burg
tel. 0222 322378

Bestuurslid aanvragen t/m 31 december 2020, 1e termijn 

Dirk VinkeDirk Vinke
Duinreep 18
1791 HP DEN BURG
tel. 0222 - 313814

Penningmeester t/m 31 december 2017, 2e termijn

Ellen van der Linden - BotEllen Bot
Kikkerstraat 8
1795 AD De Cocksdorp
tel.06 - 20207175

Sociale media t/m 31 december 2019, 1e termijn

Joke Kuijper - RoeperJoke Kuijper
Pontweg 25
1797 SN Den Hoorn
tel.0222 - 31 95 01
 
Secretaris t/m 31 december 2019, 1e termijn

Swier OosterhuisSwier Oosterhuis
Zuid haffel 49
1791 LD Den Burg
tel.0222 - 314702

Lid t/m 31 december 2018, 2e termijn

Liesbeth RijkLiesbeth Rijk
Beatrixlaan 41
1791 GA Den Burg
tel. 0222 - 310176

PR t/m 31 december 2018, 1e termijn

Raad van advies

De Raad van Advies bestaat uit:

Mw. Marga Boon, Den Hoorn
Dhr. Jan van der Vis, Oosterend
Dhr. Jan Dogger, Den Burg

De leden van de Raad van Advies hebben specifieke expertise, ervaring en/of netwerk van belang voor het functioneren van het Texelfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

TOP