Naast service voor particulieren en stichtingen, kan het Texelfonds ook uw bedrijf ondersteunen bij het invullen van de behoeften een beleid op het gebied van ‘Corporate Philanthropy’ te ontwikkelen. Binnen het Texelfonds kunt u zo uw maatschappelijke betrokkenheid vorm geven. Het bedrijfsfonds krijgt de doelstelling en naam die het bedrijf er aan wil geven. De betrokkenheid van het bedrijf kan gestalte krijgen door het instellen van een adviescommissie, bestaande uit medewerkers van het bedrijf. Het Texelfonds neemt de dagelijkse gang van zaken binnen het fonds over en draagt zorg voor een transparante afhandeling van de door het bedrijfsfonds te ondersteunen projecten.

Vanaf 1 januari 2012 is 50 % van de winst, met een maximum van € 100.000, aftrekbaar voor de vennootschapbelasting.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP