Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Texelfonds is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status garandeert niet alleen dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, maar ook dat het geld op een juiste manier wordt beheerd en besteed.

Het bedrag dat u schenkt komt in z’n totaliteit ten goede aan het Texelfonds.

anbibeschikking

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP