Toegekend 2024

2024-09 Een bedrag van € 2.341,-, is voor Stichting Veteranen Texel. Op verzoek van deze organisatie is de eerste avond van de Avondvierdaagse aangewezen als Vrijheidsloop. Veteranen wandelen mee en vertellen de deelnemers onderweg over hun missies. Educatie over tolerantie en de waarde van vrede en vrijheid is belangrijk, volgens de veteranen. Als tastbare herinnering kregen alle wandelaars een speciaal T-shirt.

2024-08 Ese Roeper uit De Koog en Fé Baan – allebei student van de Hoge School voor

...

Lees verder...

Toegekend 2023

2023-30Een bijdrage van €7.500,- is voor de restauratie van de kerk van De Waal. Die is hard nodig, onder meer in verband met lekkage, meldt de diaconie van PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn, de eigenaar van de kerk. Bedoeling is het monumentale gebouw in de toekomst vaker open te stellen voor publieksactiviteiten, om zo het draagvlak voor het behoud nog groter te maken. Gedacht wordt onder meer aan orgelconcerten.

2023-29 De dorpscommissie van Oudeschild krijgt een bedrag van €3.193,- voor de

...

Lees verder...

Toegekend 2022

2022-26 De Deel, waar iedere week een groeiende groep Texelaars met een niet aangeboren hersenafwijking, geheugenklachten en of beginnende dementie bij elkaar komt, ontvangt € 8.000,-. De Deel biedt hulp en advies aan deze mensen en hun familie en mantelzorgers en wordt van groot belang voor het welzijn van deze groep geacht. De Deel is een initiatief van Texels Welzijn en er zijn zo’n twaalf vrijwilligers bij betrokken.

2022-25 Een bijdrage van € 5.000,- gaat naar de Stichting 600 jaar

...

Lees verder...

Toegekend 2021

2021-22 Het Texelfonds kent een bedrag toe van € 1.000 aan de Stichting Nationaal Park Duinen van Texel. Het bedrag gaat naar een project voor OSG-leerlingen over duurzaamheid. De scholieren schrijven onder meer een brief naar de toekomst en wisselen ideeën uit met Texelse ondernemers. Ook worden een of meer bomen geplant. De stichting werkt bij het project samen met ondernemersorganisatie TOP.

2021-21 Vanuit het Texelfonds ontvangt de dorpscommissie De Cockdorp-Eierland een bedrag van € 1.000

...

Lees verder...

Toegekend 2020

2020-24 Het Texelfonds stelt € 2.500,- beschikbaar voor een grootschalige opknapbeurt van de ijsbaan in het dorp. De ijsclub heeft veel last van biezengras en algen, die een gevaar vormen voor de kwaliteit van het ijs. Om dat aan te pakken, moet de grasmat worden verwijderd en het terrein opnieuw afgevlakt en ingezaaid.

2020-23 Het Texelfonds stelt vanuit het fonds Koninklijke NV TESO € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in

...

Lees verder...

Toegekend 2019

2019-25 Voor het door Sportstichting Texel georganiseerde Mega Fun Gym Festijn op donderdag 2 januari is een bedrag van € 600,-toegekend uit het Jeugdfonds van het Texelfonds. Het bedrag is bestemd voor de huur van een grote stormbaan.

2019-24 Een bedrag van € 3.000,- is door het Texelfonds toegekend aan Ondernemersvereniging De Koog voor de aanschaf van tien sokkels en ornamenten om het centrum te verfraaien.

2019-23 Vanuit het fonds Koninklijke NV TESO (één van de deelfondsen van het

...

Lees verder...

Toegekend 2018

2018-23 Naar aanleiding van de oproep aan de Texelse samenleving om geld te geven om behandeling in het buitenland mogelijk te maken voor de ernstig zieke Rob Daalder uit Den Burg heeft het bestuur van het Texelfonds unaniem besloten om € 500,- bij te dragen aan de Stichting Support Rob.

2018-22 Een bedrag van € 1.500,- is uit het fonds *Lof der Zotheid* toegekend aan het cultuurproject De Lange Juni. In 2019 zal traditiegetrouw de Texelse cultuurmaand voor Texelaar en toerist met veel

...

Lees verder...

Toegekend 2017

 

2017-27 Het Jeugdfonds van het Texelfonds steunt met € 500,- het initiatief van Sportservice Texel om in de kerstvakantie een Mega Fun Gym Festijn te organiseren. Voorgaande jaren werd het springspektakel voor alle kinderen vanaf groep drie tot en met de OSG georganiseerd door de Texelse gymverenigingen. Die zijn er mee gestopt omdat het te veel tijd en geld kost. Het springspektakel wordt gehouden op woensdag 3 januari 2018 van 13.15 tot 16.00 uur in sporthal Ons Genoegen.

 2017-26 Uit het

...

Lees verder...

Toegekend 2016

2016-21 Het Texelfonds heeft tijdens de bestuursvergadering van december besloten een bedrag van € 600,= uit het Jeugdfonds toe te kennen voor de opening van het Mama Café.

Doel van de bijeenkomsten van het maandelijkse Mama Café is het uitwisselen van ervaringen en sociaal contact tussen de moeders. Tevens ligt het in de bedoeling om workshops en cursussen te gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld kinder-EHBO en babymassage, en specialisten als een jeugdarts, diëtist, fysiotherapeut of

...

Lees verder...

Toegekend 2015

2015-16 Voor de opleidingskosten van de vrijwilligers van het AED (automatische externe defibrillatoren) Burgernetwerk Texel is € 339,- beschikbaar gesteld uit het Joustra en De Beursfonds. Om Texel ‘hartveiliger’ te maken hangen er - verspreid over het eiland - 63 AED’s, die 24 uur per dag beschikbaar zijn om te worden ingezet bij reanimatie. Het netwerk beschikt over ruim 300 vrijwilligers.

2015-15 Vluchtelingenwerk Texel heeft op 16 november in Stayokay een vredesfeest georganiseerd en

...

Lees verder...

Toegekend 2014

2014-15 Een aanvraag ten behoeve van het historische torenuurwerk in kerkgebouw De Burght (Nederlands Hervormde Kerk in Den Burg) heeft het Texelfonds gehonoreerd met een bedrag van € 5.000,-. Het meer dan 450 jaar oude uurwerk, dat in 1933 werd vervangen, maar in de toren bewaard bleef, is gerestaureerd en voorzien van een nieuw slagklokje en wijzerplaat. Het geld is beschikbaar gesteld uit de Tesomiddelen.

Young4ever

2014-14 De Stichting Young 4 ever heeft op een aanvraag voor een beamer en een scherm

...

Lees verder...

Toegekend 2013

2013-09 Het monumentale orgel van de Francisca Romana kerk in De Cocksdorp is ingrijpend gerestaureerd. Het Texelfonds heeft € 5000,- bijgedragen aan de restauratie. Het orgel uit 1761 is een van de weinig overgebleven balustrade orgels in Nederland.

2013-08 Voor de renovatie van het exterieur van de Protestantse Waddenkerk in de Cocksdorp heeft het Texelfonds een bedrag van € 7.500,- gedoneerd. De kerk is beeldbepalend voor het silhouet van de Cockdorp en vanuit alle windrichtingen goed

...

Lees verder...

Toegekend 2012

2012-12 Het Texelfonds heeft uit het Joustra en De Beursfonds een bedrag van € 5000,- toegekend aan de initiatiefnemers van de documentaire “Uitgetekend”, een film over een Texelaar die aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De makers van de film volgen een jong-dementerende gedurende een aantal jaren, zodat duidelijk wordt wat de ziekte inhoudt. De meeste docu’s tonen slechts een korte periode uit het leven van Alzheimerpatiënten. Verder beogen de makers een steentje bij te dragen in het doorbreken van

...

Lees verder...

Toegekend 2011

2011-06 Uit het Joustra de Beurs Zorgfonds is een bedrag van € 2.814,- toegekend voor de renovatie van het dorpshuis de Waldhoorn in Den Hoorn. Er zijn prachtige stoelen voor het 'nieuwe' verbouwde dorpshuis aangeschaft. Het dorpshuis heeft in het dorp een grote sociaal maatschappelijke functie. Ouderen kunnen mede hierdoor langer in hun dorp blijven wonen. Jaren van voorbereiding en maanden van bouwen werden afgesloten met een feest voor het hele dorp.

2011-05 De Historische Vereniging

...

Lees verder...

Toegekend 2010

2010-07 Uit het Joustra en de Beurs Zorgfonds geeft het Texelfonds € 6.000,- aan Stichting Welzijn Ouderen Texel voor een bijdrage in de kosten van het computerprogramma Huistest. Met dit programma kan geïnventarisserd worden welke aanpassingen aan een woning uitgevoerd moeten worden om tot op late leeftijd in de woning te kunnen blijven wonen.

2010-06 Stichting Boerenklasse Texel ontvangt € 1.660,- ter ondersteuning van de stichting. De stichting heeft tot doel kinderen van het basisonderwijs het

...

Lees verder...

Toegekend 2009

2009-10 Het Texelfonds schenkt € 5.000,- aan de voormalig Nederlands Hervormde Kerk, nu De Burght, voor het aanbrengen van nieuwe dakleien. De kerk aan de Binnenburg is rond 1400 gebouwd op het uit zwerfkeien bestaande funcament van een Romaans tufstenen kerkje. De kerk is een laaggotische driebeukige kerk met een ingebouwde toren.

2009-09 Aan de Stichting tot Behoud van het loodsvaartuig Texelstroom is voor de kosten van een nieuwe mast en motor een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld.

2009-08 Voor

...

Lees verder...

Toegekend 2006 - 2008

2008-09 Mevrouw Bankí van het Maritiem- en Juttersmuseum uit Oudeschild kreeg op 16 oktober 2008 een schilderij van Souwtje de Wijn aangeboden. Esther Banki was uitgenodigd voor een presentatie over de Gouden Driehoek en werd aangenaam verrast met deze gift. Het schilderij was door het Texelfonds op de Lionsveiling aangekocht. Het Maritiem museum had wel belangstelling voor de originele asfaltgravure van Souwtje de Wijn, maar geen financiele mogelijkheden voor aankoop van het schilderij. De

...

Lees verder...

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP