2023-06 Het Texelfonds betuigt sympathie aan de Stichting Helium. De stichting, opgericht door een grote groep jongeren met hulp van enkele ouders, had ambitieuze plannen om uiteenlopende activiteiten in het gebouw van de voormalige Thijsseschool te organiseren. Geen geschikte locatie, vond ook de gemeente, al was het maar omdat het pand binnenkort wordt gesloopt. Maar het Texelfonds is wel aangenaam verrast door het enthousiasme van de jongeren en heeft een bedrag van € 5.000,- voor hen gereserveerd, uit te keren zodra ze een goed doordacht en uitvoerbaar plan indienen.

2023-05 De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp mag een bedrag van € 2.329,- tegemoet zien voor het verlengen van de leuning van de trap over de dijk naar het haventje van Sil, waar een nieuwe steiger is gebouwd. Nu houdt de leuning nog halverwege de wadkant op en dat is volgens de stichting gevaarlijk voor oudere mensen. De bijdrage wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een ander deelfonds van het Texelfonds. Het hoogheemraadschap betaalt niet mee, maar geeft wel toestemming voor nieuwe leuningen.

2023-04 Voor de aanschaf van zestien reanimatiepoppen en twee AED-trainingsapparaten steunt het Texelfonds OSG De Hogeberg met een bijdrage van € 5.621,66. Al sinds 2015 geeft de OSG reanimatieles aan de leerlingen van alle derde klassen. Dat gebeurt met behulp van de reanimatiepoppen die de school destijds met een gift van het Texelfonds kon aanschaffen. Inmiddels zijn ruim duizend leerlingen op die manier getraind hoe te handelen in noodsituaties. Nu de poppen erg sleets beginnen te raken en moet worden vervangen, maakt de OSG van de gelegenheid gebruik een verbeterde versie aan te schaffen. Met hulp van bluetooth kunnen de gebruikers allerlei gegevens zien, zoals diepte, snelheid en volume van de beademing. De docent kan meerdere poppen tegelijk monitoren en de leerling leert spelenderwijs de vaardigheid automatiseren. Deze bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-03 Een bijdrage van € 1.000,- gaat naar de Jozefschool voor de organisatie van de Kerstmusical. Al jaren voeren leerlingen van de groepen 5 en 6 een musical op in de katholieke kerk: op de vrijdag voor kerst vooral voor medeleerlingen, op Kerstavond ook voor andere belangstellenden. Om de onderlinge band te versterken wil de school dit jaar ook de andere ‘bewoners’ van de nieuwe Skool uitnodigen. Hoewel ouders en leerkrachten er belangeloos vele uren in steken, zijn de kosten moeilijk meer op te brengen, reden om bij het Texelfonds aan te kloppen. De aanvraag is gehonoreerd. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-02 Een bedrag van € 2.500,- gaat naar de organisatie van Klifhanger, de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in en rond Den Hoorn. Klifhanger brengt beeldende en uitvoerende kunst en cultuur buiten musea en galerieën, ‘op locatie, midden in het dorp of landschap. Het thema van de komende editie – die wordt gehouden van 8 tot en met 11 juni – is ‘Grenzen verleggen’. Daarvoor zijn vijftien kunstenaars uitgenodigd, onder wie ook een aantal aanstormende talenten.

2023-01 Het Texelfonds stelt een bijdrage van € 2.500,- beschikbaar voor nieuwe hekken rond de tennisbanen achter het Eierlandsche Huis. De huidige hekken zijn oud, slecht en onstabiel en dat zorgt voor een onveilige situatie. De tennisbanen - omzoomd door het schoolplein van het Durperhonk, een fietspad en het Eierlandsche Huis zelf – worden druk gebruikt, zowel door leden van tennisclub Heri Hodie als door toeristen. De club meldt een flinke toename van het aantal leden, vooral onder jongeren. Regelmatig zijn er racketavonden, toernooien en andere activiteiten.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP