2024-09 Een bedrag van € 2.341,-, is voor Stichting Veteranen Texel. Op verzoek van deze organisatie is de eerste avond van de Avondvierdaagse aangewezen als Vrijheidsloop. Veteranen wandelen mee en vertellen de deelnemers onderweg over hun missies. Educatie over tolerantie en de waarde van vrede en vrijheid is belangrijk, volgens de veteranen. Als tastbare herinnering kregen alle wandelaars een speciaal T-shirt.

2024-08 Ese Roeper uit De Koog en Fé Baan – allebei student van de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht – krijgen € 2.000,- voor een film die ze deze zomer op Texel opnemen. In de film – die ze Superbia noemen – willen ze de vervreemding van de mens en haar natuurlijke omgeving laten zien, met als doel de kijker bewust te maken van de natuur die in de mens zelf bestaat. ‘Hierin willen wij het contrast tussen de stad en de natuur naar voren laten komen en Texel als filmlocatie ontleent zich hier naar onze mening perfect voor’, aldus de makers. Zij zien het contrast ook in zichzelf: ‘Aangezien Ese is geboren en getogen in de natuur op Texel en Fé in de stedelijke ruimte van Rotterdam. Texel ligt daarom erg dicht bij onze achtergrond, maar is ook een van de weinige plekken in Nederland waar ongerepte natuur in volle glorie kan voortbestaan.’

2024-07 Een bedrag van € 1.400,- gaat naar handboogvereniging Swarte Skéépe. Bij een ledenwerfactie zijn afgelopen najaar zes kinderen lid geworden. Om hun ouders niet op kosten te jagen, wil de vereniging zes bogen aanschaffen, inclusief pijlen en rugzakken. De kinderen krijgen de bogen in bruikleen. De bijdrage wordt betaald uit het Jeugdfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2024-06 € 1500,- gaat naar de Stichting voor de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken, die sinds jaar en dag klassieke zomeravondconcerten organiseert die op veel belangstelling van Texelaars en toeristen kunnen rekenen. De professionele musici werken vrijwel belangeloos mee en krijgen naast een bescheiden vergoeding alleen een overnachting op het eiland aangeboden.

2024-05 Artex Kunstenschool krijgt € 1000,- voor de organisatie van een Popkorendag op zondag 2 juni. Op die dag geven popkoren uit het hele land een middag lang concerten in Het Glazen Paleis en Question Plaza in Den Burg. De entree is gratis. Verwacht wordt dat zo’n 450 zangers en zangeressen meedoen.

2024-04 Een bedrag van € 800,- gaat naar de Stichting Texel CultuurEiland, die jaarlijks kunstroutes langs galerieën, ateliers, expositieruimtes en andere bijzondere locaties op het eiland organiseert. Het bedrag wordt besteed aan veertig nieuwe banners voor aan de weg, die de expositieruimten goed zichtbaar moeten maken.

2024-03 Een bijdrage van € 5.000,- is voor de Stichting Texel Cultuureiland, als garantie voor de exploitatie van de tentoonstelling Zilveren Camera, die van 1 juni tot 15 juli in kerkgebouw De Burght wordt gehouden. De organisatie richt zich op een brede doelgroep: Texelaars en toeristen, maar ook de leerlingen van de Texelse basisscholen kunnen een kijkje nemen.

2024-02 Een bedrag van € 700,- gaat naar de Stichting Dudok Concerten, die sinds 2000 jaarlijks de Matthaüs Passion van Bach organiseert. Concerten waren er in de eerste jaren vooral in Hilversum, later ook in andere plaatsen. Dit jaar is er op zaterdag 16 maart een in De Burght in Den Burg. Uitvoerenden zijn ervaren amateurmusici uit Hilversum en omgeving, in samenwerking met een professionele dirigent en zes professionele solisten.

2024-01 Een bedrag van € 600,- is voor Atelier De Waal, dat in het kader van de Internationale Vrouwendag op zondag 10 maart in De Wielewaal in De Waal de (multi)culturele theatervoorstelling Elkaars Andere van Margriet Kemper en Froukje Reitsema verzorgt. De voorstelling gaat over een Indisch en een Fries-Gronings gezin, die eind jaren vijftig naast elkaar komen wonen. De bijdragen voor de Zilveren Camera, de Dudok Concerten en Atelier De Waal worden alle drie betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-30 Een bijdrage van €7.500,- is voor de restauratie van de kerk van De Waal. Die is hard nodig, onder meer in verband met lekkage, meldt de diaconie van PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn, de eigenaar van de kerk. Bedoeling is het monumentale gebouw in de toekomst vaker open te stellen voor publieksactiviteiten, om zo het draagvlak voor het behoud nog groter te maken. Gedacht wordt onder meer aan orgelconcerten.

2023-29 De dorpscommissie van Oudeschild krijgt een bedrag van €3.193,- voor de realisatie van de bank op de haven, gemaakt van de achtersteven van de TX29 Helena Elizabeth. Door de sanering in de visserij zijn veel kotters van het eiland verdwenen, waaronder recent ook de TX29 van de firma Drijver. Een verdrietige situatie, maar dankzij de bank blijft in ieder geval de herinnering aan het rijke verleden van de visserij in stand, redeneert het Texelfonds.

2023-28 Texelfonds steunt de Stichting Intorno met €1.800,- voor de organisatie van een opera in het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Texel speelde een rol in de slavernij, doordat slavernijschepen vertrokken van de Rede van Texel.

2023-27 Een bijdrage van €1.000,- gaat naar de tentoonstelling Gepeilde diepten, de ziel van het Loodswerk, die in de maand september in De Vermaning in Den Hoorn te zien was. De tentoonstelling houdt de herinnering levend aan de historische band tussen het Loodswezen en Texel en in het bijzonder met het dorp Den Hoorn, waar in vroeger tijden heel veel loodsen werkten en woonden.

2023-26 Reumapatiëntenvereniging Texel ontvangt een bedrag van €700,-. Deze bijdrage wordt gebruikt om de statuten en de organisatie te wijzigen. De vereniging heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan, zonder steun van de landelijke organisatie. Reumapatiëntenvereniging Texel zet zich op een breed terrein in ter ondersteuning van reumapatiënten. De bijdrage komt uit het Joustra en De Beurs Zorgfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-25 Het Texelfonds steunt de Stichting AED Texel bij een omvangrijk project. Dat behelst onder meer het vervangen van vijfennegentig AED-apparaten die tien jaar geleden zijn aangeschaft, het aanschaffen en bevestigen van buitenkasten en de aanschaf van twaalf oefenpoppen. Ook moeten trainers worden opgeleid en wordt de website aangepast. De totale kosten bedragen ruim €225.000. Daarvan neemt het Texelfonds €15.000,- voor z’n rekening.

2023-24 Wielersport Texel krijgt €2.500,-. De vereniging onderhoudt sinds een paar jaar de tachtig kilometer lange MTB-route die zich over het eiland slingert. Dat gebeurt door vrijwilligers, die veel tijd kwijt zijn met handmatig maaien, snoeien en het aanbrengen van grond. Door de aanschaf van een ruwterreinmaaier met aanhanger kan een groot deel van de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd. Geen overbodige luxe, want het onderhoud is fysiek zwaar werk, de meeste vrijwilligers zijn de zestig inmiddels gepasseerd en jonge vrijwilligers werven valt niet mee.

2023-23 Een bedrag van €1.000,- gaat naar de Stichting Zomerwerk, organisator van de klassieke zomeravondconcerten, die sinds vele jaren in de kerken op het eiland worden gegeven. De professionele musici werken vrijwel belangeloos mee, maar krijgen naast een bescheiden vergoeding wel een overnachting aangeboden en ook de huur van instrumenten brengt kosten met zich mee. De concerten kunnen rekenen op een groot publiek van Texelaars en toeristen. Zij betalen alleen een vrijwillige bijdrage, zodat de organisatie voor een deel afhankelijk is van sponsoring en fondsen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-22 Een bedrag van € 7.500,- gaat naar het eeuwenoude kerkje van De Koog, dat net als het historische huisje van ‘moeder’ Mosk dat ernaast staat wordt gerestaureerd. De eigenaar – de diaconie van de Protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn – wil het gebouw regelmatig openen. Niet alleen voor de reguliere kerkdiensten, maar ook voor andere bezoekers, Texelaar of toerist. ‘Het ontbrak ons tot nu toe aan mankracht om dat voor elkaar te krijgen, terwijl we vaak de vraag krijgen om het wél te doen. Naar verwachting zal er een grote toeloop zijn: van nieuwsgierige passanten tot mensen die behoefte hebben aan een gesprek of aan stilte, die een kaarsje willen branden en even rust zoeken’, meldt het kerkbestuur.

2023-21 Een bedrag van € 7.500,- stelt het Texelfonds beschikbaar voor Pré-Sail Texel. Specifiek is het geld bestemd voor de organisatie om het gehele evenement een veel inclusiever karakter te geven.  Speciale aandacht daarbij  voor de bewoners van de hotelboot in de haven, grotendeels bestaand uit Oekraïense vluchtelingen. Allemaal waren ze samen met andere genodigden van het eiland welkom bij een bijeenkomst aan boord van het schip Morgenster. Daar werden ze getrakteerd op koffie en een dessert. De organisatie wilde daarmee de mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen en zo de integratie te bevorderen. Door ook de Rede van Texel beschikbaar te maken voor niet-Nederlands sprekende Texelaars is ook de specifieke historische context breder voor het voetlicht gebracht. Ook was er ruimschoots oog voor de participatie van de bewoners van het Maartenhuis bij het evenement.

2023-20 In de bestuursvergadering van februari reserveerde het Texelfonds een bedrag van €5.000 voor de Stichting Helium, opgericht door een grote groep jongeren en enkele ouders, die ambitieuze plannen hadden om allerlei activiteiten te organiseren. Voorwaarde was wel dat de groep een goed doordacht en uitvoerbaar plan zou indienen. Dat ligt er inmiddels en behelst onder meer diverse projecten om het sociale en culturele aanbod voor jongeren en jongvolwassenen op Texel te vergroten. Bedoeling is ook een eigen clubhuis in te richten. ‘Een belangrijke ontwikkeling voor het eiland’, oordeelt het Texelfonds. Het besloot om die reden de bijdrage te verhogen naar € 7.500,-.

2023-19 Een bescheiden bedrag van € 310,- gaat naar de organisatie van de dorpsmaaltijd in De Waal, waar het hele dorp welkom is. Bewoners zorgen zelf voor het eten en veel spullen kunnen ze lenen, zodat ze aan een bescheiden budget genoeg hebben. De bijdrage van het Texelfonds wordt besteed aan wat kleinere zaken. Het bedrag wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-18 Het Texelfonds stelt € 1.050,- beschikbaar voor de organisatie van vier avonden Café Brainstorm, waar mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten samenkomen en informatie uitwisselen. Deze bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds.

2023-17 Het Texelfonds doneert een bedrag van € 7.500,- aan de Stichting Texel CultuurEiland. Deze bijdrage is bedoeld voor het opzetten van een tentoonstelling over slavernij. Deze wordt komende zomer gehouden in kerkgebouw De Burght en richt zich op leerlingen van OSG De Hogeberg. Met het geld kunnen expositiepanelen worden aangeschaft. Het Texelfonds stelt als voorwaarde dat deze panelen ook door andere verenigingen en stichtingen op het eiland kunnen worden gebruikt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-16 Een bijdrage van € 2.500,- is voor de aanschaf van tuinverlichting bij het Huis van tante Jans. Deze verlichting is niet alleen ter verhoging van de sfeer in de tuin, maar geeft de bewoners en werknemers ook meer veiligheid in het donker.

2023-15 De Stichting Museumbunker Texla krijgt een bedrag van € 5.000,-. Een groepje vrijwilligers steekt wekelijks veel tijd en energie in het opknappen en opnieuw inrichten van de voormalige Duitse communicatiebunker aan de Georgiëweg. De afgelopen tijd werden onder meer een originele manuele telefooncentrale en een kachel aangeschaft. De stichting heeft maar een klein budget, verdiend met het organiseren van open dagen.

2023-14 Kinderboerderij Kotex krijgt € 5.000,- als bijdrage in het afgraven van de oude konijnenheuvel en het vervangen van de in slechte staat verkerende binnenomheining door onderhoudsvrij hekwerk. De uitvoering hiervan draagt bij aan de instandhouding van de kinderboerderij. Daar zijn niet alleen Texelse kinderen en van toeristen welkom, maar hebben ook verenigingen als Klaverjasclub Den Burg en Kunstenaarsvereniging ZOUT onderdak gevonden. Bovendien worden er onder meer groepsbijeenkomsten gehouden van De Deel, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en beginnende dementie.

2023-13 De dorpshuizen van Oudeschild en Den Hoorn krijgen allebei een bedrag van € 2.500,- voor de aanschaf van een beamer met scherm. Het Texelfonds vindt het belangrijk dat dorpshuizen over dergelijke faciliteiten kunnen beschikken. In Oudeschild krijgt de beheerder geregeld de vraag van dorpsgenoten om er met groepen naar sport en andere evenementen te kunnen kijken. In Den Hoorn is binnen de dorpscommissie een aparte afdeling Cultuur opgezet, die onder meer werk van Texelse filmers en documentairemakers wil vertonen.

2023-12 Een bijdrage van € 705,- gaat naar de Stichting Veteranen Texel i.o. De veteranen willen de negen zwerfkeien verzorgen die verspreid over het eiland liggen en die samen het Monument voor de Geallieerde Vliegers vormen. De stichting betaalt zelf de schoonmaakmiddelen en leden stellen hun eigen bosmaaiers ter beschikking. De gemeente is blij met het initiatief, maar stelt als de voorwaarde dat de vrijwilligers veiligheidshesjes dragen.

2023-11 Een bedrag van € 600,- gaat naar de Stichting Dromen i.o. voor het organiseren van een theatertoer op de fiets. Bedoeling is dat op vier verschillende locaties in Den Hoorn en Den Burg en omgeving een theatervoorstelling van circa een halfuur wordt gegeven.

2023-10 Het koor Amici Cantus krijgt een bijdrage van €1.500,- ter ondersteuning van een uitvoering van het Requiem van Mozart. Daarvoor worden een professioneel orkest en professionele solisten ingehuurd. Het koor wordt uitgebreid tot achtentwintig zangers. Samen brengen ze naast het Requiem ook de Missa Brevis in Bes en Laudate Dominum ten gehore, eveneens van Mozart. De bijdrage komt uit het deelfonds Koninklijke NV TESO.

2023-09 Een bijdrage van €1.500,- is er voor het poëzieproject Vriendschap van Eilanddichter Fiet van Beek. Het project is vooral gericht op jongeren. Leerlingen van de OSG krijgen les in het schrijven van gedichten en dragen die voor op de Gedichtendag die op 17 mei op de school wordt gehouden. Daarnaast worden bekende Texelaars gevraagd een gedicht te schrijven. De gedichten worden gebundeld in een boekje, dat gratis beschikbaar komt voor deelnemers aan het project en ook in de bibliotheek te lezen zal zijn. De bijdrage wordt betaald uit het (deel)fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

2023-08 De Stichting tot Behoud van het Boetje van Klemat mag een bijdrage van €1.685,- tegemoet zien. In vroeger tijden liep er bij Den Hoorn van de Mokweg tot aan wat nu het Havensluisje (nabij Alexanderhoeve) heet een landweggetje, dat vooral werd gebruikt door boeren met paard en wagen. Met de ruilverkaveling is het grootste deel van het weggetje verdwenen, maar inmiddels zijn delen weer hersteld. Er rest nog een stuk van 40 meter tot aan het Boetje van Klemat, onder inwoners van Den Hoorn vooral bekend als het Boetje van Ruud (Bakker). Bedoeling is dat deel binnenkort te restaureren.

2023-07 Het Texelfonds stelt een bijdrage van €2.500,- beschikbaar voor het project "Vrijdagavondcafé Winter Sessions" van Radio Texel, een initiatief van Dj Mike Brouwer en organisatorisch ondersteund door de stichting TEMPO . Dit project omvat een serie live uitgezonden concerten van Texelse bands in de studio van Rikus Kloosterhuis. Bands spelen meerdere nummers, afgewisseld door interviews met bandleden en muziek die ze mogelijk al eerder hebben opgenomen. De concerten vinden plaats op vrijdagavond en duren van 20.00 tot 22.00 uur. Naast de eerder genoemde bijdrage stelt het Texelfonds ook €100,- per opname beschikbaar, zodat de bands de registratie mee naar huis kunnen krijgen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-06 Het Texelfonds betuigt sympathie aan de Stichting Helium. De stichting, opgericht door een grote groep jongeren met hulp van enkele ouders, had ambitieuze plannen om uiteenlopende activiteiten in het gebouw van de voormalige Thijsseschool te organiseren. Geen geschikte locatie, vond ook de gemeente, al was het maar omdat het pand binnenkort wordt gesloopt. Maar het Texelfonds is wel aangenaam verrast door het enthousiasme van de jongeren en heeft een bedrag van € 5.000,- voor hen gereserveerd, uit te keren zodra ze een goed doordacht en uitvoerbaar plan indienen.

2023-05 De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp mag een bedrag van € 2.329,- tegemoet zien voor het verlengen van de leuning van de trap over de dijk naar het haventje van Sil, waar een nieuwe steiger is gebouwd. Nu houdt de leuning nog halverwege de wadkant op en dat is volgens de stichting gevaarlijk voor oudere mensen. De bijdrage wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een ander deelfonds van het Texelfonds. Het hoogheemraadschap betaalt niet mee, maar geeft wel toestemming voor nieuwe leuningen.

2023-04 Voor de aanschaf van zestien reanimatiepoppen en twee AED-trainingsapparaten steunt het Texelfonds OSG De Hogeberg met een bijdrage van € 5.621,66. Al sinds 2015 geeft de OSG reanimatieles aan de leerlingen van alle derde klassen. Dat gebeurt met behulp van de reanimatiepoppen die de school destijds met een gift van het Texelfonds kon aanschaffen. Inmiddels zijn ruim duizend leerlingen op die manier getraind hoe te handelen in noodsituaties. Nu de poppen erg sleets beginnen te raken en moet worden vervangen, maakt de OSG van de gelegenheid gebruik een verbeterde versie aan te schaffen. Met hulp van bluetooth kunnen de gebruikers allerlei gegevens zien, zoals diepte, snelheid en volume van de beademing. De docent kan meerdere poppen tegelijk monitoren en de leerling leert spelenderwijs de vaardigheid automatiseren. Deze bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-03 Een bijdrage van € 1.000,- gaat naar de Jozefschool voor de organisatie van de Kerstmusical. Al jaren voeren leerlingen van de groepen 5 en 6 een musical op in de katholieke kerk: op de vrijdag voor kerst vooral voor medeleerlingen, op Kerstavond ook voor andere belangstellenden. Om de onderlinge band te versterken wil de school dit jaar ook de andere ‘bewoners’ van de nieuwe Skool uitnodigen. Hoewel ouders en leerkrachten er belangeloos vele uren in steken, zijn de kosten moeilijk meer op te brengen, reden om bij het Texelfonds aan te kloppen. De aanvraag is gehonoreerd. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-02 Een bedrag van € 2.500,- gaat naar de organisatie van Klifhanger, de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in en rond Den Hoorn. Klifhanger brengt beeldende en uitvoerende kunst en cultuur buiten musea en galerieën, ‘op locatie, midden in het dorp of landschap. Het thema van de komende editie – die wordt gehouden van 8 tot en met 11 juni – is ‘Grenzen verleggen’. Daarvoor zijn vijftien kunstenaars uitgenodigd, onder wie ook een aantal aanstormende talenten.

2023-01 Het Texelfonds stelt een bijdrage van € 2.500,- beschikbaar voor nieuwe hekken rond de tennisbanen achter het Eierlandsche Huis. De huidige hekken zijn oud, slecht en onstabiel en dat zorgt voor een onveilige situatie. De tennisbanen - omzoomd door het schoolplein van het Durperhonk, een fietspad en het Eierlandsche Huis zelf – worden druk gebruikt, zowel door leden van tennisclub Heri Hodie als door toeristen. De club meldt een flinke toename van het aantal leden, vooral onder jongeren. Regelmatig zijn er racketavonden, toernooien en andere activiteiten.

2021-22 Het Texelfonds kent een bedrag toe van € 1.000 aan de Stichting Nationaal Park Duinen van Texel. Het bedrag gaat naar een project voor OSG-leerlingen over duurzaamheid. De scholieren schrijven onder meer een brief naar de toekomst en wisselen ideeën uit met Texelse ondernemers. Ook worden een of meer bomen geplant. De stichting werkt bij het project samen met ondernemersorganisatie TOP.

2021-21 Vanuit het Texelfonds ontvangt de dorpscommissie De Cockdorp-Eierland een bedrag van € 1.000 voor de organisatie van een kerstdiner voor ouderen. Het diner wordt verzorgd door vrijwilligers en leden van de jeugdclub van het dorp, terwijl het Eierlandsche Huis de zaalhuur sponsort.

2021-20 Tennisvereniging Oosterend ontvangt een bedrag van € 3.500 van het Texelfonds voor de vervanging van de bestaande verlichting. Die is niet alleen afgeschreven, een paar maanden gingen ook nog eens twee van de vier lampen stuk. De Oosterender tennisvereniging telt zo’n tachtig leden, vooral afkomstig uit het dorp zelf.

2021-19 Museum Waelstee in De Waal krijgt van het Texelfonds een bijdrage van € 3.000 voor het plaatsen van een lift. De lift moet voorkomen dat bezoekers die slecht ter been zijn alleen de collectie op de begane grond kunnen bekijken, maar is ook bedoeld voor de circa vijftig (oudere) vrijwilligers die het museum draaiende houden. De bijdrage wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-18 Het Texelfonds kent een bijdrage toe van € 15.000 aan Texelgezinnen. De bijdrage wordt betaald in drie jaarlijkse termijnen en is bedoeld voor de opleiding van vrijwilligers en leidinggevenden. Texelgezinnen is een initiatief van Cintha Stiekema en Bianca Polderman en vorig jaar in het begin van de coronacrisis opgericht. De organisatie staat gezinnen bij waar het even niet gaat. Dit kan op verschillende manieren, zoals een middagje oppassen, huiswerkbegeleiding of een nachtje logeren. Ook is een depot met kinderkleding en speelgoed ingericht, waarvan (pleeg)ouders gebruik kunnen maken.

2021-17 Het Texelfonds ondersteund Texels Welzijn met een bijdrage van € 5.000 voor het Odense Initiatief, een ontmoetingsplek voor mensen van wie wordt vermoed dat ze een vorm van beginnende dementie of niet aangeboren hersenletsel hebben. De bijdrage wordt betaald uit het Joustra en De Beurs fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds

2021-16 Het Maartenhuis ontvangt € 5.000 uit het Joustra en De Beurs fonds voor aanpassingen aan woonhuis Brendaan, zodat bewoners er zolang mogelijk kunnen blijven wonen en niet hoeven verhuizen naar zorginstellingen aan de overkant.

2021-15 Het Texelfonds stelt € 1.500 beschikbaar voor de tentoonstelling rond de Zilveren Camera, die nog tot eind september in kerkgebouw De Burght is te zien en wordt georganiseerd door Stichting Texel Cultuureiland. Deze bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-14 Het Texelfonds stelt € 1.000 beschikbaar voor de reconstructie van de vinvis die vier jaar geleden tussen strandpaal 17 en 18 aanspoelde. Bedoeling is dat het achttien meter lange skelet bij Ecomare wordt tentoongesteld.

2021-13 Het Texelfonds stelt € 4.500 beschikbaar voor een tentoonstelling over de geschiedenis van TESO in het voormalige stuurhuis van veerboot Schulpengat. Het betreft een groot project, dat wordt gedragen door Maritiem en Juttersmuseum Flora, Stichting Juttersmuseum Texel en TESO en waarmee een investering van ruim vier ton is gemoeid. De initiatiefnemers stellen “een echte familietentoonstelling” in het vooruitzicht, “waarin met behulp van nieuwe mediale toepassingen de ontwikkeling van de veerverbinding tussen Texel en het vasteland wordt getoond en vooral beleefd”. Het stuurhuis staat op het buitenterrein van museum Flora.

2021-12 De Texelse voedselbank ontvangt € 5.000 voor de aanschaf van een nieuwe koelwagen. Dit bedrag wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds.

2021-11 Een bijdrage van € 5.000,- is bestemd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de gymzaal van ’t Skiltje. De oude is volgens de beherende stichting zeer verouderd en niet meer functionerend. Met de nieuwe installatie kan zowel warmte worden teruggewonnen als optimaal geventileerd. De gymzaal in Oudeschild wordt druk gebruikt, door onder meer de leerlingen van De Bruinvis, ouderen (via de Welzijnsstichting) en diverse verenigingen.

2021-10 De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp krijgt € 2.500,- voor het opknappen van het oude maalgebouw Eijerland. De stichting heeft grote plannen met dit historische bouwwerkje, dat onder meer gaat dienen als uitvalsbasis voor excursies. Diverse dorpsorganisaties en bedrijven participeren in het breed gedragen project. De bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-09 Een bijdrage van € 2.440,- gaat naar de heroprichting van De Skarrelaars, een natuurgroep voor leerlingen van de basisscholen. Met diverse activiteiten in de buitenlucht worden de jonge deelnemers gestimuleerd te ruiken, voelen, proeven en genieten van de Texelse natuur. De Skarrelaars is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park, IVN, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.

2021-08 Seniorenvereniging Texel krijgt € 1.500,- uit het Kok-Barendregt Fonds om haar leden met Pasen een Paasgroet te brengen. Volgens de Seniorenvereniging hebben ook op Texel veel ouderen last van eenzaamheid, een gevolg van de coronacrisis.

2021-07 De Stichting Culturele Initiatieven op Texel is organisator van het kunstproject Freemde Feugels, dat bezoekers laat kennismaken met de ‘nieuwe natuur’ op Texel. Daarbij zullen in De Marel in Waalenburg een maand lang diverse kunstuitingen te zien en te beleven zijn. De stichting krijgt een bijdrage van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2021-06 De Stichting Dromen i.o, ontvangt € 1.000,- voor het uitbrengen van een boek waarin Cor van Heerwaarden de hoofdrol speeltis. Het boek is niet alleen een biografie van dit ‘Texelse theaterdier’, maar gaat ook over de culturele impact van zijn werk op Den Hoorn en Texel, bijzondere artiesten in theaterrestaurant Klif 12, jeugdtheater en huiskamerfestival Broadway. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2021-05 Het Texels Online Open Podium (TOOP) georganiseerd door Texels Welzijn en ondersteund door Artex, de bibliotheek, Sportstichting Texel en Young4Ever is een festival waaraan Texelaars vanaf 10 jaar mee kunnen doen met een filmpje van maximaal zeven minuten. Elke creatieve uiting is toegestaan, met uitzondering van popmuziek. Het Texelfonds ondersteunt TOOP met een bedrag van € 2.097,-.

2021-04 Het project van de groep TEMPO om Texelse bands een promotiefilmpje te laten maken, wordt ondersteund met een bedrag van € 3.720,-. Het gaat om drie nummers, die live worden ingespeeld in de Jugsound Studio van Rikus Kloosterhuis in Oudeschild. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-03 Voor het in eigen beheer uitgeven van een boek over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse  Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn heeft het Texelfonds vanuit het fonds Koninklijke NV TESO een bijdrage toegekend van € 1.000,-

2021-02 Voor de vervanging van een vloer van een van de zalen van de Kinderboerderij Texel stelt het Texelfonds een bedrag van € 2.020,- beschikbaar. De betreffende vloer heeft door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken

2021-01 Een gift van € 2.994,- uit het fonds Voortgezet Onderwijs Texel gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

2022-26 De Deel, waar iedere week een groeiende groep Texelaars met een niet aangeboren hersenafwijking, geheugenklachten en of beginnende dementie bij elkaar komt, ontvangt € 8.000,-. De Deel biedt hulp en advies aan deze mensen en hun familie en mantelzorgers en wordt van groot belang voor het welzijn van deze groep geacht. De Deel is een initiatief van Texels Welzijn en er zijn zo’n twaalf vrijwilligers bij betrokken.

2022-25 Een bijdrage van € 5.000,- gaat naar de Stichting 600 jaar Hoornder kerk. In 2025 is het 600 jaar geleden dat de bouw van het Hoornder kerkje gereed kwam. Een prachtige aanleiding om de rijke historie van dit gebouw te bundelen en uit te geven in een fraai, historisch verantwoord en toegankelijk geschreven boek, vindt de stichting.

2022-24 Threes Anna krijgt € 800,- voor De Fuik, een film over Sieme Gieles, de laatste fuikenvisser van Texel. “Een portret over de tijd waarin we leven, en vooral ook over het leven zelf. Over de wereld die verandert en het leven dat verandert, en hoe moeilijk het is om al die veranderingen, die steeds sneller gaan, aan te kunnen”, zegt de maakster er zelf over.

2022-23 De Vriendenkring mag een bijdrage tegemoet zien van € 692,- voor de organisatie van Eenakters op de planken. Samen met andere Texelse toneelspelers verzorgt de Hoornder toneelvereniging twee avonden vol korte toneelstukken: op zaterdag 14 januari '23 in De Bijenkorf in Oosterend en op zaterdag 21 januari '23 in De Waldhoorn in Den Hoorn.

2022-22 De bewonersvereniging van De Potvis op ’t Horntje krijgt een bijdrage van € 6.750,- van het Texelfonds voor de verlevendiging van de omgeving. Belangrijkste onderdeel van het plan is het omvormen van het kale middenterrein tot een ecologische moes- en kruidentuin. Dat verhoogt er niet alleen de biodiversiteit, maar moet ook de onderlinge band tussen de bewoners vergroten. Het plan kost niet alleen geld, maar zorgt ook voor een besparing, aangezien eigenaar Woontij er het gras niet meer hoeft te maaien.

2022-21 Het Texelfonds schenkt Stichting Kopwerk € 4.000,- voor het verzorgen van sociale weerbaarheidtrainingen aan leerlingen van de Texelse basisscholen. De trainingen komen voort uit een breed samenwerkingsverband, opgezet door Young4Ever, gemeente Texel, Texels Welzijn, Texelgezinnen, Kinderopvang en de scholen en zijn bedoeld om kinderen en ouders te ondersteunen in het gezond en veilig opgroeien. Het betreft een driejarig project. Op de OSG is het afgelopen jaar al proefgedraaid. De bijdrage van het Texelfonds wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-20 Basisschool De Bruinvis in Oudeschild krijgt een bedrag van € 3.500,- voor de opvang van Oekraïense kinderen. Dit bedrag wordt besteed aan de aanschaf van chromebooks met een taalprogramma, een nuttig hulpmiddel voor onderwijs aan leerlingen die (nog) niet zo goed Nederlands spreken. De bijdrage komt uit het Jeugdfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-19 De Bruinvis heeft € 500,- ontvangen voor de aanschaf van zestien leskisten. Deze worden gebruikt in nieuw opgezette praktische lessen. Idee achter deze lessen is dat ieder kind zijn eigen talenten of gaven heeft. ‘De een is goed in taal, de ander creatief en weer een ander is graag praktisch bezig.

2022-18 Een bijdrage van € 900,- gaat naar Sportstichting Texel voor de aanschaf van een opblaasbare boarding. Deze wordt gebruikt voor het jaarlijkse Texels kampioenschap pannavoetbal voor scholieren. De nieuwe boarding komt beschikbaar voor scholen en voetbalverenigingen en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt op Koningsdag. Bedoeling van de sportstichting is kinderen meer te laten bewegen.

2022-17 Een bedrag van € 3.155,- is er voor de dorpscommissie van Oosterend voor het maken van twee trappen aan de Waddendijk bij de Zandkes en de Krassekeet. Deze – inmiddels gerealiseerde – voorzieningen worden gebruikt door inwoners van Oosterend en Oost die daar jaarrond zwemmen. De bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van  deelfondsen het Texelfonds.

2022-16 Club Jazz on the Waves krijgt € 1.000,- voor de organisatie van vier concerten met gerenommeerde muzikanten in De Waldhoorn in Den Hoorn.

2022-15 Het Texelfonds steunt Museum Waelstee met een bijdrage van € 5.000,- bedoeld voor de vervanging en modernisering van de elektrische installatie  en verlichting.

2022-14 De Kinderboerderij in Den Burg krijgt €1.250,- van het Texelfonds voor het herstellen van de elektrische installaties, om zo weer aan de eisen van brandveiligheid te kunnen voldoen. Het gebouw kent diverse gebruikers, waaronder Klaverjasclub Den Burg, kunstenaarsvereniging ZOUT en dagbesteding De Deel van Texels Welzijn.

2022-13 Een bijdrage van € 330,- is voor het theaterproject van Cor van Heerwaarden en Ina Schrama, die in de aanloop naar 4 en 5 mei een voorstelling hebben gemaakt over de belevenissen van hun moeders in de oorlog. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-12 € 7.500,- gaat naar de Stichting Kopwerk en is voor de aanleg van een natuurspeelterrein bij het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de basisscholen van Den Burg. De ambitie van de scholen is dat kinderen er moeten kunnen spelen en leren in de natuur. “Door middel van onder andere buitenklassen, modderkeukens en speeltoestellen gemaakt van natuurlijke elementen, kunnen ze er de natuur ervaren”, legt Kopwerk uit. Het terrein heeft een oppervlakte van 4.500 vierkante meter.

2022-11 De Stichting Muziekproducties TXL kan een bijdrage van € 3.500,- van het Texelfonds tegemoet zien voor de productie van de musical HAIR, op te voeren in het voorjaar van 2023. Ook dit keer worden Texelse muzikanten, zangers en zangeressen onder begeleiding van professionele krachten klaargestoomd voor de shows. De bijdrage komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-10 Het Texelfonds steunt IJsclub Oost met een bijdrage van € 3.000,- voor het plaatsen van een nieuwe kantine annex bergruimte bij de ijsbaan in Oosterend. Het oude clubhuis was na 25 jaar te oud en vervallen om nog op te knappen en is inmiddels verwijderd. Ter vervanging heeft de vereniging een tweedehands strandkiosk aangeboden gekregen. 

2022-09 Het Texelfonds stelt vanuit het Joustra & De Beurs Fonds een bijdrage van € 890,- beschikbaar voor een project van van Texels Welzijn en betreft de cursus Mantelzorg ontlast, gericht op het verwerven van inzicht en kennis en uitwisseling van ervaringen.

2022-08 Een bedrag van € 1.180,- gaat naar buurtvereniging Buurtskap De Tuunen en is bedoeld voor de drainage van de gemeenschappelijke tuinen en het sport- en speelveld. Bij de aanleg is gebleken dat een ondoordringbare laag in de bodem de afvoer van regenwater ernstig belemmert.

2022-07 Het project Ooggetuigen van Stichting Texel Cultuureiland kan een bijdrage van € 5.000,- tegemoet zien. Bij dit project, bedacht door fotograaf des vaderlands Ahmet Polat, spelen leerlingen van OSG De Hogeberg situaties uit de Tweede Wereldoorlog na. ‘Voor de jeugd, opdat wij niet vergeten’, staat in de aanvraag. Gedacht wordt verder aan een expositie, lezingen en een opvoering van de opera De Opstand van de Georgiërs. De bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs.

2022-06 Naar Jeu de Boulesclub De Hof gaat € 5.000,- voor de aanleg van drie banen bij het dorpshuis in De Koog. De club wil met de aanleg niet alleen sportieve activiteiten voor vijftigplussers bevorderen, maar ook het sociaal samenzijn van inwoners van De Koog. De bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-05 Kopgroep Bibliotheek Texel krijgt € 1.005,-  voor de aanschaf van boeken voor het project Taalhuis Texel. Dit project richt zich op drie doelgroepen: Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, nieuwe Nederlanders die de taal willen leren en jonge buitenlandse jeugd die ondersteuning nodig heeft bij het verwerven van taal in haar algemeenheid.

2022-04 Een bedrag van € 3.500,- gaat naar Gymnastiekvereniging Texel en is bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de jaarlijkse oliebollenactie. De vereniging bakt en verkoopt in de aanloop naar 31 december ieder jaar oliebollen. Met de opbrengst worden nieuwe materialen voor gym en turnen gekocht. Bovendien kan dankzij de oliebollenactie de contributie voor de ongeveer 300 jeugdleden laag worden gehouden.

2022-03 Sportstichting Texel krijgt een bedrag van € 5.700,- voor vier (deel)projecten die het sporten en bewegen in de buitenlucht moeten stimuleren. Vooral het in ere herstellen van de trimbaan in het bos spreekt het bestuur bijzonder aan. De initiatiefnemers richten zich op een brede groep, maar vooral op jongeren, senioren en kwetsbare groepen.

2022-02 Het Texelfonds stelt vanuit het Joustra en De Beurs Zorgfonds een bijdrage van € 2.500,- beschikbaar voor Stichting Wooninitiatief Down Town. Een woongroep aan de Burgerhoutstraat in Den Burg voor zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden begeleid in het scheppen van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Ze hebben elk hun eigen appartement, maar er is behoefte aan meer leefruimte en uitbreiding van de gezamenlijke voorzieningen, zoals de keuken en huiskamer. Deze uitbreiding is begroot op ruim €123.000.

2022-01 Het Texelfonds stelt vanuit het fonds Koninklijke NV TESO € 10.000,- beschikbaar voor de grote restauratiewerkzaamheden aan de Zeemanskerk in Oudeschild (gebouwd in 1648) en de Waddenkerk in De Cocksdorp (van 1839). De restauratie moet dit jaar plaatsvinden en is begroot op in totaal € 581.928,-. Ongeveer € 150.000,- wordt vergoed door de Provincie en het Rijk, de rest moet worden betaald door de kerk zelf en met steun van fondsen. Beide kerken zijn eigendom van de Protestantse Waddengemeente Texel en staan op de lijst van rijksmonumenten. Periodieke inspectie en aanvullend onderzoek, uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Holland, wezen uit dat beide kerken - onder meer door de invloed van zout in de lucht - aan een grote restauratie toe zijn.

2020-24 Het Texelfonds stelt € 2.500,- beschikbaar voor een grootschalige opknapbeurt van de ijsbaan in het dorp. De ijsclub heeft veel last van biezengras en algen, die een gevaar vormen voor de kwaliteit van het ijs. Om dat aan te pakken, moet de grasmat worden verwijderd en het terrein opnieuw afgevlakt en ingezaaid.

2020-23 Het Texelfonds stelt vanuit het fonds Koninklijke NV TESO € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in Georgië werd gemaakt. De film is in Nederland al lang niet meer beschikbaar, maar de Texelse documentairemaker Arnold van Bruggen maakte tijdens een bezoek aan Georgië in 2009 een digitale kopie van de laatste filmrollen.

2020-22 Stichting De Hof ontvangt een bedrag van € 2.500,- van het Texelfonds als bijdrage in het moderniseren van het Koger dorpshuis.

De Hof ondergaat een complete ‘make over’. Zo worden de wanden en de bar geschilderd, zijn nieuwe stoelen, tafels en barkrukken besteld en wordt het bestaande ruim 25 jaar oude tapijt vervangen door een nieuwe pvc-vloer. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het Koger dorpshuis voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een enquête onder bewoners van De Koog is gebleken dat er behoefte is aan nog meer activiteiten. Zo zouden er vaker condoleances en afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden.

2020-21 Het Hospice Texel wordt vanuit het Joustra & De Beurs Fonds gesteund met een bijdrage van € 4.500,- bedoeld voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers.

Hospice Texel beschikt over zo’n 65 vrijwilligers, die in tweetallen de beroepskrachten van de thuiszorg ondersteunen bij de lichamelijke verzorging van hun gasten. De gasten van het hospice zijn mensen die zijn uitbehandeld en naar het hospice komen om te sterven. De vrijwilligers krijgen een basiscursus palliatieve zorg en diverse andere trainingen ten behoeve van hun eigen deskundigheid en de onderlinge samenwerking. Het opleiden van vrijwilligers gebeurt al vanaf het begin van het hospice, dat in juni vijf jaar bestond, en was destijds een initiatief van het Texelfonds zelf. 

2020-20 Een bedrag van € 1.500,- gaat vanuit het fonds *Lof der Zotheid* naar de Opera4daagse. De Opera4daagse werd vorig jaar voor het eerst gehouden en door de betrokkenen een groot succes genoemd. De tweede editie ging wegens corona niet door, maar de organisatoren – Stichting Intorno Ensemble, Lange Juni en Dutch Opera Studio – zijn vastbesloten in juni 2021 alsnog een vervolg aan het evenement te geven. In de tweede Opera4daagse krijgt ook lokaal zangtalent een kans. Zo zal volgens de organisatie een ‘100% Texelse opera’ worden opgevoerd. Ook wordt een ‘familieopera’ voorbereid.

2020-19 Een bedrag van € 2.000,- is toegekend aan de concertserie New Masters on Tour. Het Texelfonds had al besloten de concerten in het Hoornder kerkje financieel te ondersteunen, maar door de coronacrisis stond de serie een tijd lang op losse schroeven. Inmiddels hebben de eerste optredens er weer plaatsgevonden.

2020-18 Uit het fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag toegekend van € 5.000,- aan de stichting Klok voor Den Hoorn, die een tweede klok wil realiseren in de toren van het Hoornder kerkje. Historisch verantwoord, vinden initiatiefnemers Arie Abbenes en Kees Boon. De ruimte in de toren is er voor en mogelijk heeft de klok er ook gehangen, maar is deze tijdens de Reformatie in 1571 weggehaald of vernietigd door de Watergeuzen. Ook is het mogelijk dat de klok bij de bouw halverwege de vijftiende eeuw is ‘wegbezuinigd’.

2020-17 Voor de inrichting van een gemeenschappelijk huis van Novalishoeve en Tante Jan stelt het Texelfonds € 5.000,- beschikbaar. Het huis staat in nieuwbouwwijk De Tuunen in Den Burg en biedt een thuis aan kwetsbare jongeren van Novalishoeve en ouderen met geriatrische problemen van Tante Jans. Deze mensen hebben hun eigen woning, maar kunnen in dit gemeenschappelijke pand bijvoorbeeld hun verjaardag vieren en gezamenlijk eten, knutselen en workshops houden. Met de steun van het Texelfonds wordt het huis voorzien van witgoed en geluidsapparatuur. Het geld komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2020-16 Een werkgroep die Texelse gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben door de coronacrisis krijgt € 2.500,- van het Texelfonds. De groep werkt nauw samen met organisaties als Jeugdhulp en Texels Welzijn en bestaat uit onder anderen Cintha Stiekema, Bianca Polderman en Willem Vos. Zij bieden volgens eigen zeggen naast praktische hulp ook ‘een luisterend oor, een arm om de schouder, praktische hulp en materiële hulp’. Voor noodgevallen heeft de groep een depot met kinderbedjes, wandelwagens, luiers, kinderkleding en andere artikelen. Bouwcenter RAB sponsort een kantoor annex opslagruimte. De afgelopen maanden werden al zeventien gezinnen geholpen. De gift van € 2.500 komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de zogeheten fondsen op naam van het Texelfonds.

2020-15 De Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT) wordt door het Texelfonds ondersteund met een bedrag van € 2,500,-. Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van een elektrische strandrolstoel. Bij de strandpalen 17 en 28 staan strandrolstoelen die van SIGT kunnen worden gehuurd. Het nieuwe exemplaar – een Terrainhopper, type Overlander 4ZS – vormt een aanvulling op de in 2012 en 2013 aangeschafte Cadweazles.

2020-14 Een bedrag van € 126,- is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een accu voor de bladblazer van het skatepark in Den Burg. De aanvraag was ingediend door ‘buurvrouw’ Aafke Geense, die samen met een groep vrijwilligers regelmatig het parkje opruimt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds .

2020-13 Voor het maken van een film over de Tweede Wereldoorlog ontvangt de dorpscommissie De Waal een bedrag van € 3.885,-. De Waal had in de laatste weken van de oorlog zwaar te lijden onder de opstand van de Georgiërs. Bij het neerslaan ervan schoten de Duitse bezetters de kerk in brand en werd ook een aantal woonhuizen verwoest. Nu dat nog mogelijk is wil de dorpscommissie ooggetuigen interviewen en hun verhalen vastleggen. De financiële bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, één van de deelfondsen van het Texelfonds.. 

2020-12 Een bijdrage van € 1.675,- heeft het Texelfonds toegekend aan de organisatie van de Lange Juni. De bijdrage is bestemd voor de aanschaf van een zogenoemde promocaravan.

2020-11 Een bedrag van € 1.500,- stelde het Texelfonds beschikbaar voor kunstenaarsvereniging ZOUT. Deze bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van materiaal voor de exposities. Voor dit jaar staan zes exposities gepland. Deze worden gehouden in de eigen ruimte aan het Paelwerck in Den Burg.

2020-10 Het Texelfonds kent een bedrag toe van € 5.000,- voor een tentoonstelling en rondleiding met audiotour van de protestantse gemeente van Den Burg. Bedoeling van dit project is bezoekers van De Burght op een verrassende manier te laten kennismaken met de bijzondere geschiedenis van het kerkgebouw. Zo komt er geen gids aan het woord, maar vertelt bijvoorbeeld de orgelbouwer hoe hij voor De Burght zijn laatste instrument maakte voordat hij van het balkon viel, staat een Watergeus net een beeld stuk te slaan als de bezoekers langskomen en horen ze het verhaal van de kastelein van het Eierlandsche Huis, voordat hij onder een grafzerk in de kerk belandde.

2020-09 Het Texelfonds schenkt een bedrag van € 1.000,- voor de organisatie van een Gezondheidsbeurs. Deze wordt in de eerste week van maart gehouden en is bedoeld om het bewustzijn op het gebied van gezondheid bij leerlingen van de basisscholen te vergroten.

2020-08 Artex ontvangt van het Texelfonds € 500,- voor de organisatie van een Popkorendag. Popkoren uit het hele land verzorgen op deze dag, 17 mei, optredens in Question Plaza en het Glazen Paleis.

2020-07 In de voorbereiding op een uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach ontvangt Amici Cantus uit het fonds *Lof der Zotheid* een bedrag van € 1.000,-. De Johannes Passion wordt op Texel zelden gespeeld. Het Texelse koor werkt bij dit project samen met Barororkest Eik en Linde en diverse solisten. Het concert is op 15 maart in de katholieke kerk van Den Burg. 

2020-06 Een poëzieproject van de Texelse bibliotheek wordt door het Texelfonds ondersteund met € 1.273,-. Het project richt zich op leerlingen van 2 HAVO/VWO van OSG De Hogeberg. Zij leren daarbij ‘op een coole manier’ om hun gevoelens te uiten en om te zetten in gedichten. Ze schrijven deze op borden en presenteren die tijdens de cultuurmaand Lange Juni aan publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de kunstmanifestatie Dichter bij Zee bij strandslag paal 9.

2020-05 Als bijdrage in de vervanging van de motor van een bootje schenkt het Texelfonds € 1.600,- aan Zwemclub TX’71. Het bootje wordt gebruikt om zwemmers te begeleiden tijdens trainingen op zee.

2020-04 Uit het fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag van € 2.000,- toegekend voor het project Bunkers in de Duinen van de stichting Nationaal Park (NP) Duinen van Texel. Deze organisatie heeft ambitieuze plannen met de bunkers die nog in de duinen staan. Bijzondere verdedigingswerken in een prachtig duingebied, maar niet vergeten mag worden dat er in de Tweede Wereldoorlog vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, aldus het NP. Bedoeling is daarom Texelaars naar hun herinneringen te vragen en deze op film vast te leggen. Met behulp van informatiepanelen met QR-codes zullen deze interviews te zien zijn voor bezoekers van de bunkers.

2020-03 Een bedrag van € 1.500,– uit het fonds *Lof der Zotheid* – is toegekend voor de Cultuurnacht die op 8 februari in het dorpscentrum van Oosterend worden gehouden.

2020-02 Het Haarlems Amateur Symfonie Orkest krijgt € 1.000,- uit het fonds *Lof der Zotheid* voor de organisatie van een ‘Beethoven-scratch’, op 28 en 29 maart in Den Burg. Doel hiervan is Texelse amateurmusici in de gelegenheid te stellen een week lang muziek van Beethoven in te studeren met een symfonieorkest en daarna een ‘daverend concert’ te geven voor een breed Texels publiek.

2020-01 Het 4 en 5 mei Comité Texel ontvangt € 1.000,- van het Texelfonds voor de organisatie van het Anjerconcert, dat de Koninklijke Marinierskapel op 29 mei in de Evenementenhal op De Krim geeft en dat gratis te bezoeken is.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP