2021-15 Het Texelfonds stelt € 1.500 beschikbaar voor de tentoonstelling rond de Zilveren Camera, die nog tot eind september in kerkgebouw De Burght is te zien en wordt georganiseerd door Stichting Texel Cultuureiland. Deze bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-14 Het Texelfonds stelt € 1.000 beschikbaar voor de reconstructie van de vinvis die vier jaar geleden tussen strandpaal 17 en 18 aanspoelde. Bedoeling is dat het achttien meter lange skelet bij Ecomare wordt tentoongesteld.

2021-13 Het Texelfonds stelt € 4.500 beschikbaar voor een tentoonstelling over de geschiedenis van TESO in het voormalige stuurhuis van veerboot Schulpengat. Het betreft een groot project, dat wordt gedragen door Maritiem en Juttersmuseum Flora, Stichting Juttersmuseum Texel en TESO en waarmee een investering van ruim vier ton is gemoeid. De initiatiefnemers stellen “een echte familietentoonstelling” in het vooruitzicht, “waarin met behulp van nieuwe mediale toepassingen de ontwikkeling van de veerverbinding tussen Texel en het vasteland wordt getoond en vooral beleefd”. Het stuurhuis staat op het buitenterrein van museum Flora.

2021-12 De Texelse voedselbank ontvangt € 5.000 voor de aanschaf van een nieuwe koelwagen. Dit bedrag wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds.

2021-11 Een bijdrage van € 5.000,- is bestemd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de gymzaal van ’t Skiltje. De oude is volgens de beherende stichting zeer verouderd en niet meer functionerend. Met de nieuwe installatie kan zowel warmte worden teruggewonnen als optimaal geventileerd. De gymzaal in Oudeschild wordt druk gebruikt, door onder meer de leerlingen van De Bruinvis, ouderen (via de Welzijnsstichting) en diverse verenigingen.

2021-10 De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp krijgt € 2.500,- voor het opknappen van het oude maalgebouw Eijerland. De stichting heeft grote plannen met dit historische bouwwerkje, dat onder meer gaat dienen als uitvalsbasis voor excursies. Diverse dorpsorganisaties en bedrijven participeren in het breed gedragen project. De bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-09 Een bijdrage van € 2.440,- gaat naar de heroprichting van De Skarrelaars, een natuurgroep voor leerlingen van de basisscholen. Met diverse activiteiten in de buitenlucht worden de jonge deelnemers gestimuleerd te ruiken, voelen, proeven en genieten van de Texelse natuur. De Skarrelaars is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park, IVN, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.

2021-08 Seniorenvereniging Texel krijgt € 1.500,- uit het Kok-Barendregt Fonds om haar leden met Pasen een Paasgroet te brengen. Volgens de Seniorenvereniging hebben ook op Texel veel ouderen last van eenzaamheid, een gevolg van de coronacrisis.

2021-07 De Stichting Culturele Initiatieven op Texel is organisator van het kunstproject Freemde Feugels, dat bezoekers laat kennismaken met de ‘nieuwe natuur’ op Texel. Daarbij zullen in De Marel in Waalenburg een maand lang diverse kunstuitingen te zien en te beleven zijn. De stichting krijgt een bijdrage van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2021-06 De Stichting Dromen i.o, ontvangt € 1.000,- voor het uitbrengen van een boek waarin Cor van Heerwaarden de hoofdrol speeltis. Het boek is niet alleen een biografie van dit ‘Texelse theaterdier’, maar gaat ook over de culturele impact van zijn werk op Den Hoorn en Texel, bijzondere artiesten in theaterrestaurant Klif 12, jeugdtheater en huiskamerfestival Broadway. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*.

2021-05 Het Texels Online Open Podium (TOOP) georganiseerd door Texels Welzijn en ondersteund door Artex, de bibliotheek, Sportstichting Texel en Young4Ever is een festival waaraan Texelaars vanaf 10 jaar mee kunnen doen met een filmpje van maximaal zeven minuten. Elke creatieve uiting is toegestaan, met uitzondering van popmuziek. Het Texelfonds ondersteunt TOOP met een bedrag van € 2.097,-.

2021-04 Het project van de groep TEMPO om Texelse bands een promotiefilmpje te laten maken, wordt ondersteund met een bedrag van € 3.720,-. Het gaat om drie nummers, die live worden ingespeeld in de Jugsound Studio van Rikus Kloosterhuis in Oudeschild. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2021-03 Voor het in eigen beheer uitgeven van een boek over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse  Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn heeft het Texelfonds vanuit het fonds Koninklijke NV TESO een bijdrage toegekend van € 1.000,-

2021-02 Voor de vervanging van een vloer van een van de zalen van de Kinderboerderij Texel stelt het Texelfonds een bedrag van € 2.020,- beschikbaar. De betreffende vloer heeft door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken

2021-01 Een gift van € 2.994,- uit het fonds Voortgezet Onderwijs Texel gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

2020-24 Het Texelfonds stelt € 2.500,- beschikbaar voor een grootschalige opknapbeurt van de ijsbaan in het dorp. De ijsclub heeft veel last van biezengras en algen, die een gevaar vormen voor de kwaliteit van het ijs. Om dat aan te pakken, moet de grasmat worden verwijderd en het terrein opnieuw afgevlakt en ingezaaid.

2020-23 Het Texelfonds stelt vanuit het fonds Koninklijke NV TESO € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in Georgië werd gemaakt. De film is in Nederland al lang niet meer beschikbaar, maar de Texelse documentairemaker Arnold van Bruggen maakte tijdens een bezoek aan Georgië in 2009 een digitale kopie van de laatste filmrollen.

2020-22 Stichting De Hof ontvangt een bedrag van € 2.500,- van het Texelfonds als bijdrage in het moderniseren van het Koger dorpshuis.

De Hof ondergaat een complete ‘make over’. Zo worden de wanden en de bar geschilderd, zijn nieuwe stoelen, tafels en barkrukken besteld en wordt het bestaande ruim 25 jaar oude tapijt vervangen door een nieuwe pvc-vloer. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het Koger dorpshuis voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een enquête onder bewoners van De Koog is gebleken dat er behoefte is aan nog meer activiteiten. Zo zouden er vaker condoleances en afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden.

2020-21 Het Hospice Texel wordt vanuit het Joustra & De Beurs Fonds gesteund met een bijdrage van € 4.500,- bedoeld voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers.

Hospice Texel beschikt over zo’n 65 vrijwilligers, die in tweetallen de beroepskrachten van de thuiszorg ondersteunen bij de lichamelijke verzorging van hun gasten. De gasten van het hospice zijn mensen die zijn uitbehandeld en naar het hospice komen om te sterven. De vrijwilligers krijgen een basiscursus palliatieve zorg en diverse andere trainingen ten behoeve van hun eigen deskundigheid en de onderlinge samenwerking. Het opleiden van vrijwilligers gebeurt al vanaf het begin van het hospice, dat in juni vijf jaar bestond, en was destijds een initiatief van het Texelfonds zelf. 

2020-20 Een bedrag van € 1.500,- gaat vanuit het fonds *Lof der Zotheid* naar de Opera4daagse. De Opera4daagse werd vorig jaar voor het eerst gehouden en door de betrokkenen een groot succes genoemd. De tweede editie ging wegens corona niet door, maar de organisatoren – Stichting Intorno Ensemble, Lange Juni en Dutch Opera Studio – zijn vastbesloten in juni 2021 alsnog een vervolg aan het evenement te geven. In de tweede Opera4daagse krijgt ook lokaal zangtalent een kans. Zo zal volgens de organisatie een ‘100% Texelse opera’ worden opgevoerd. Ook wordt een ‘familieopera’ voorbereid.

2020-19 Een bedrag van € 2.000,- is toegekend aan de concertserie New Masters on Tour. Het Texelfonds had al besloten de concerten in het Hoornder kerkje financieel te ondersteunen, maar door de coronacrisis stond de serie een tijd lang op losse schroeven. Inmiddels hebben de eerste optredens er weer plaatsgevonden.

2020-18 Uit het fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag toegekend van € 5.000,- aan de stichting Klok voor Den Hoorn, die een tweede klok wil realiseren in de toren van het Hoornder kerkje. Historisch verantwoord, vinden initiatiefnemers Arie Abbenes en Kees Boon. De ruimte in de toren is er voor en mogelijk heeft de klok er ook gehangen, maar is deze tijdens de Reformatie in 1571 weggehaald of vernietigd door de Watergeuzen. Ook is het mogelijk dat de klok bij de bouw halverwege de vijftiende eeuw is ‘wegbezuinigd’.

2020-17 Voor de inrichting van een gemeenschappelijk huis van Novalishoeve en Tante Jan stelt het Texelfonds € 5.000,- beschikbaar. Het huis staat in nieuwbouwwijk De Tuunen in Den Burg en biedt een thuis aan kwetsbare jongeren van Novalishoeve en ouderen met geriatrische problemen van Tante Jans. Deze mensen hebben hun eigen woning, maar kunnen in dit gemeenschappelijke pand bijvoorbeeld hun verjaardag vieren en gezamenlijk eten, knutselen en workshops houden. Met de steun van het Texelfonds wordt het huis voorzien van witgoed en geluidsapparatuur. Het geld komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2020-16 Een werkgroep die Texelse gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben door de coronacrisis krijgt € 2.500,- van het Texelfonds. De groep werkt nauw samen met organisaties als Jeugdhulp en Texels Welzijn en bestaat uit onder anderen Cintha Stiekema, Bianca Polderman en Willem Vos. Zij bieden volgens eigen zeggen naast praktische hulp ook ‘een luisterend oor, een arm om de schouder, praktische hulp en materiële hulp’. Voor noodgevallen heeft de groep een depot met kinderbedjes, wandelwagens, luiers, kinderkleding en andere artikelen. Bouwcenter RAB sponsort een kantoor annex opslagruimte. De afgelopen maanden werden al zeventien gezinnen geholpen. De gift van € 2.500 komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de zogeheten fondsen op naam van het Texelfonds.

2020-15 De Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT) wordt door het Texelfonds ondersteund met een bedrag van € 2,500,-. Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van een elektrische strandrolstoel. Bij de strandpalen 17 en 28 staan strandrolstoelen die van SIGT kunnen worden gehuurd. Het nieuwe exemplaar – een Terrainhopper, type Overlander 4ZS – vormt een aanvulling op de in 2012 en 2013 aangeschafte Cadweazles.

2020-14 Een bedrag van € 126,- is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een accu voor de bladblazer van het skatepark in Den Burg. De aanvraag was ingediend door ‘buurvrouw’ Aafke Geense, die samen met een groep vrijwilligers regelmatig het parkje opruimt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds .

2020-13 Voor het maken van een film over de Tweede Wereldoorlog ontvangt de dorpscommissie De Waal een bedrag van € 3.885,-. De Waal had in de laatste weken van de oorlog zwaar te lijden onder de opstand van de Georgiërs. Bij het neerslaan ervan schoten de Duitse bezetters de kerk in brand en werd ook een aantal woonhuizen verwoest. Nu dat nog mogelijk is wil de dorpscommissie ooggetuigen interviewen en hun verhalen vastleggen. De financiële bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, één van de deelfondsen van het Texelfonds.. 

2020-12 Een bijdrage van € 1.675,- heeft het Texelfonds toegekend aan de organisatie van de Lange Juni. De bijdrage is bestemd voor de aanschaf van een zogenoemde promocaravan.

2020-11 Een bedrag van € 1.500,- stelde het Texelfonds beschikbaar voor kunstenaarsvereniging ZOUT. Deze bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van materiaal voor de exposities. Voor dit jaar staan zes exposities gepland. Deze worden gehouden in de eigen ruimte aan het Paelwerck in Den Burg.

2020-10 Het Texelfonds kent een bedrag toe van € 5.000,- voor een tentoonstelling en rondleiding met audiotour van de protestantse gemeente van Den Burg. Bedoeling van dit project is bezoekers van De Burght op een verrassende manier te laten kennismaken met de bijzondere geschiedenis van het kerkgebouw. Zo komt er geen gids aan het woord, maar vertelt bijvoorbeeld de orgelbouwer hoe hij voor De Burght zijn laatste instrument maakte voordat hij van het balkon viel, staat een Watergeus net een beeld stuk te slaan als de bezoekers langskomen en horen ze het verhaal van de kastelein van het Eierlandsche Huis, voordat hij onder een grafzerk in de kerk belandde.

2020-09 Het Texelfonds schenkt een bedrag van € 1.000,- voor de organisatie van een Gezondheidsbeurs. Deze wordt in de eerste week van maart gehouden en is bedoeld om het bewustzijn op het gebied van gezondheid bij leerlingen van de basisscholen te vergroten.

2020-08 Artex ontvangt van het Texelfonds € 500,- voor de organisatie van een Popkorendag. Popkoren uit het hele land verzorgen op deze dag, 17 mei, optredens in Question Plaza en het Glazen Paleis.

2020-07 In de voorbereiding op een uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach ontvangt Amici Cantus uit het fonds *Lof der Zotheid* een bedrag van € 1.000,-. De Johannes Passion wordt op Texel zelden gespeeld. Het Texelse koor werkt bij dit project samen met Barororkest Eik en Linde en diverse solisten. Het concert is op 15 maart in de katholieke kerk van Den Burg. 

2020-06 Een poëzieproject van de Texelse bibliotheek wordt door het Texelfonds ondersteund met € 1.273,-. Het project richt zich op leerlingen van 2 HAVO/VWO van OSG De Hogeberg. Zij leren daarbij ‘op een coole manier’ om hun gevoelens te uiten en om te zetten in gedichten. Ze schrijven deze op borden en presenteren die tijdens de cultuurmaand Lange Juni aan publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de kunstmanifestatie Dichter bij Zee bij strandslag paal 9.

2020-05 Als bijdrage in de vervanging van de motor van een bootje schenkt het Texelfonds € 1.600,- aan Zwemclub TX’71. Het bootje wordt gebruikt om zwemmers te begeleiden tijdens trainingen op zee.

2020-04 Uit het fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag van € 2.000,- toegekend voor het project Bunkers in de Duinen van de stichting Nationaal Park (NP) Duinen van Texel. Deze organisatie heeft ambitieuze plannen met de bunkers die nog in de duinen staan. Bijzondere verdedigingswerken in een prachtig duingebied, maar niet vergeten mag worden dat er in de Tweede Wereldoorlog vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, aldus het NP. Bedoeling is daarom Texelaars naar hun herinneringen te vragen en deze op film vast te leggen. Met behulp van informatiepanelen met QR-codes zullen deze interviews te zien zijn voor bezoekers van de bunkers.

2020-03 Een bedrag van € 1.500,– uit het fonds *Lof der Zotheid* – is toegekend voor de Cultuurnacht die op 8 februari in het dorpscentrum van Oosterend worden gehouden.

2020-02 Het Haarlems Amateur Symfonie Orkest krijgt € 1.000,- uit het fonds *Lof der Zotheid* voor de organisatie van een ‘Beethoven-scratch’, op 28 en 29 maart in Den Burg. Doel hiervan is Texelse amateurmusici in de gelegenheid te stellen een week lang muziek van Beethoven in te studeren met een symfonieorkest en daarna een ‘daverend concert’ te geven voor een breed Texels publiek.

2020-01 Het 4 en 5 mei Comité Texel ontvangt € 1.000,- van het Texelfonds voor de organisatie van het Anjerconcert, dat de Koninklijke Marinierskapel op 29 mei in de Evenementenhal op De Krim geeft en dat gratis te bezoeken is.

2018-23 Naar aanleiding van de oproep aan de Texelse samenleving om geld te geven om behandeling in het buitenland mogelijk te maken voor de ernstig zieke Rob Daalder uit Den Burg heeft het bestuur van het Texelfonds unaniem besloten om € 500,- bij te dragen aan de Stichting Support Rob.

2018-22 Een bedrag van € 1.500,- is uit het fonds *Lof der Zotheid* toegekend aan het cultuurproject De Lange Juni. In 2019 zal traditiegetrouw de Texelse cultuurmaand voor Texelaar en toerist met veel verrassende nieuwe kunst en activiteiten, worden georganiseerd.

2018-21 Een aanvraag van de Stichting VIPSport voor de aanschaf van een nieuwe tandem voor Larissa Klaassen is gehonoreerd met een bedrag van € 3.000,- uit het Texelfonds. De nieuwe tandem is hard nodig, want Imke Brommer meet 1,85 meter, ruim vijftien centimeter langer dan haar voorganger Haliegh Dolman, met wie Larissa een zilveren medaille won op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016. Onder het motto ‘Larissa en Imke op weg naar de wereldtop’ gaan de dames voor de Paralympische Spelen van 2020 voor niet minder dan goud. Dit betekent niet alleen veel, heel hard trainen, maar ook zoeken naar sponsoring. Er is veel werk aan de winkel om de gouden droom van Larissa en Imke te realiseren., want de kas is nagenoeg leeg. Om de Texelse meiden in Tokyo aan de start te krijgen is in totaal ruim € 25.000,- nodig.

2018-20 Uit het fonds *Lof der Zotheid* heeft het Texelfonds een bedrag van € 1.000,- toegekend aan het project New Masters on Tour 2019. De Stichting Holland Music Session beoogt hiermee een tweeledig doel. Jonge getalenteerde artiesten uit de hele wereld podiumervaring op laten doen én een kwalitatief hoog niveau concertserie-aanbod voor inwoners van Texel. Het eerstvolgende optreden is op maandag 7 januari 2019 in de Hoornder Kerk, aanvang 20.15 uur. Het Callisto Trio is de jongste kamermuzieksensatie uit de Verenigde Staten. Het trio maakt naast klassieke muziek vooral indruk met hun verfrissende vertolking van meeslepend hedendaags werk.

2018-19 Het bestuur van het Texelfonds heeft besloten om een bijdrage van € 3.000,- toe te kennen uit het fonds *Lof der Zotheid* aan Artex Kunstenschool Texel voor de Masterclass, die in mei 2019 op het programma staat. Zes maanden lang wordt het 60-jarig bestaan gevierd met tal van activiteiten, workshops, exposities, samenspel en optredens: het gehele jubileumfestival omvat zes weekenden gedurende het eerste halfjaar van 2019. Artex wil haar historische, hedendaagse en toekomstige betekenis voor Texel en haar bewoners duiden van en voor de jongste jeugd tot en met de oudste (oud)leerlingen van het eiland.

2018-18 het Texelfonds heeft ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van dorpshuis "De Bijenkorf" een bedrag van € 500,- toegekend. Het dorpshuis in Oosterend is voor Texel een goed voorbeeld van optimaal gebruik door verschillende partijen.

Uitreiking Texelfonds compliment 20182018-17 Tijdens de verhalenmiddag op 11 november 2018 is het Texelfondscompliment uitgereikt aan Aron Zeeman. Hij was gevraagd om filmopnamen te maken van de negen verhalenvertellers, zodat de presentaties via de websites van het Texelfondspodium en het Texelfonds nog bekeken kunnen worden.

Het bestuur van het Texelfonds is unaniem van mening dat het compliment de pas zeventien jarige Aron toekomt. Aron bereikt zijn publiek via de sociale media en met veel succes. Met zijn eigen tv-programma ‘Texel kijken en luisteren’ heeft hij het hart van mening Texelaar gestolen. Hij is met zijn programma overal te vinden. Op locatie, van de VVV Texel tot de supermarkt en de Lindeboom, doet hij verslag van allerlei evenementen, zoals de Halve Marathon, het verkiezingsdebat, interviews met bekende en minder bekende Texelaars, jong en oud. Een bevlogen jongere met een doel voor ogen’, aldus voorzitter Jan Beijert van het Texelfonds, die het compliment, een cheque ter waarde van € 1.000,-, uitreikte. Aron was blij verrast met het compliment en bedankte namens zijn eveneens jeugdigen van zijn team ‘Texel kijken en luisteren’ voor de cheque, ‘we kunnen het geld heel goed gebruiken!’

2018-16  Aan de restauratie van het orgel van de Maartenskerk in Oosterend draag het Texelfonds € 5.000,- bij uit het TESO-fonds. Het orgel is in 1906 geplaatst. De orgelbouwer gebruikte voornamelijk materiaal van een ouder instrument uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Door slijtage van het orgel is restauratie noodzakelijk. Het doel is het orgel een grotere klankkleur te geven zodat Texel in de toekomst een bijzonder historisch instrument rijker zal zijn.

2018-15 Een bedrag van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid* is toegekend aan het zangkoor Amici Cantus. Onder leiding van dirigent Lida Wels is het koor momenteel intensief bezig met het instuderen van de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het gaat om een wereldpremière van de 1-korige versie, die is samengesteld door dr. J. Bijma, op grond van authentieke documenten en wetenschappelijk onderzoek. De uitvoering vindt plaats op zondag 17 maart 2019.

 2018-14 Voor de viering van het 10-jarig bestaan van Budokai Texel is heeft het Texelfonds een bijdrage van € 520,- toegekend. Het jubileum wordt gevierd op 20 en 21 oktober met een Martial Arts weekend voor promotie van zelfverdedigingssporten op Texel. Er worden diverse sportclinics aangeboden voor jongeren en volwassenen.

 2018-13 Voor het vernieuwen van nieuwe duurzame aansluitpunten voor sfeerverlichting in Den Burg draagt het Texelfonds € 3.000,- bij. Het gaat om een deel van de kosten die het Ondernemersfonds Den Burg hierin gaat investeren.

 2018-12 Het Texelfonds heeft een bijdrage van € 3.000,-  toegekend aan het project de Texelse watersnoodramp. Texelse ooggetuigen van de ramp in 1953 werkten mee aan de totstandkoming van de DVD. Dit materiaal draagt bij aan het historisch besef voor de toekomstige generaties en bewustwording van de impact van de Watersnoodramp. De film is nu reeds te zien in Museum Waelstee in De Waal.

 2018-11 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt een bijdrage toegekend van € 1.800,-   aan Zorgboerderij Plassendaal. Het bedrag zal worden besteed aan schildersezels, verf en andere schildersmaterialen om een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking op te starten. De bedoeling is om in de toekomst kunstuitleen te gaan aanbieden.

 2018-10 Het Texelfonds draagt € 1.817,-   bij uit het TESO-fonds aan de werkgroep Kerkuil Texel voor aanschaf van een nieuwe steiger met aanhanger. Al ruim negen jaar plaatst en onderhoudt een groep vrijwilligers nestkasten, die tot op acht meter hoogte worden bevestigd, voor kerkuilen op heel Texel. Het begon met twee broedparen, nu zijn er 79 kasten met 22 broedparen. Om veilig te werk te gaan is gebruik van ARBO-goedgekeurd materiaal verplicht.

 2018-09 Om paardrijden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking mogelijk te maken heeft het Texelfonds besloten om een bijdrage van € 500,-   toe te kennen uit het Kok-Barendregt fonds. Er zijn twaalf vrijwilligers betrokken bij de stichting paardrijden voor gehandicapten, waarbij de deelnemers dertig keer per jaar kunnen paardrijden. Door het paardrijden kunnen de deelnemers onder andere hun balans verbeteren en daarnaast is het een plezierige activiteit.

 2018-08 Het waddenstrandje bij de jachthaven in Oudeschild krijgt uit het Texelfonds een bijdrage van € 5.000,-   Op het strandje werd zand gesuppleerd. De werkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis, werden op Goede Vrijdag afgerond. Zowel het strand en het speelschip krijgen een opknapbeurt.

 2018-07  Een bedrag van € 7.500,-   uit het TESO-fonds wordt beschikbaar gesteld voor restauratie van poldermolen Het Noorden. “De molen is dringend aan restauratie toe: het rietdek op de acht velden en op de kap moet worden vervangen en het wiekenkruis moet onder handen genomen worden. Het is de bedoeling dat de molen in maalvaardige toestand wordt opgeleverd en na restauratie de komende 25 jaar in bedrijf kan zijn en open voor publiek.” De molen kreeg eerder een bedrag van €320.000,- toegekend door landelijke fondsen om de restauratie mogelijk te maken.

 2018-06  Het Texelfonds steunt het initiatief Theater na de Dam op Texel, een voorstelling met beelden, teksten, muziek en dans in Cinema Texel, die plaatsvindt na de herdenking op 4 mei. Het fonds levert een bijdrage van € 1.250,-   uit het Kok-Barendregt fonds.

 2018-05 Geheel in stijl met de doelstelling van het Texelfonds, maken de sprekers van het Texelfondspodium ‘Texel spreekt’ aan het einde van de avond bekend aan welke Texelse organisatie/goede doel zij hun ‘honorarium-sprekersvergoeding’ beschikbaar stellen. Het resultaat is dat er een bedrag van € 1.000,-  gedoneerd is aan verschillende Texelse doelen.

 2018-04 Door de Texelse samenleving is het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat Tafeltje Dekje, in de vorm zoals jarenlang op Texel is aangeboden aan kwetsbare mensen, niet mag verdwijnen. Geleidelijk worden de knelpunten van het langer zelfstandig thuis blijven wonen zichtbaar en is duidelijk dat daarbij ondersteuning, onder andere met hulp van Tafeltje Dekje, onontbeerlijk is. Texels Welzijn, belast met de coördinatie van Tafeltje Dekje, is voor de realisatie hiervan op zoek naar middelen om een deel van de noodzakelijke investeringskosten van Omring voor de centrale keuken van De Gollards te kunnen bekostigen. Het Texelfonds ondersteunt dit initiatief van harte en draagt € 8.000,- bij voor de aanschaf van een ‘Stint’, een elektrische wagen waarmee de warme maaltijden zonder verlies van kwaliteit van de keuken naar de verschillende zorglocaties (De Waarden, verpleeghuis Hollewal) kunnen worden getransporteerd.

 2018-03  Vanuit het Texelfonds is € 250,-   bijgedragen aan de eerste Texelse Week van de Liefde. Het initiatief voor deze happening kwam van Young4Ever, Radio Texel en Omring. Dinsdag werd een middag georganiseerd voor ouderen en jongeren in restaurant Het Eethuys in verzorgingshuis Gollards. Er werd live radio gemaakt met liedjes van toen. De jongeren van de Radio Texel interviewden de ouderen over de liefde.

 2018-02 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een bijdrage toegekend van € 1.000,- voor de viering van het 110-jarige jubileum van Muziekvereniging Excelsior uit Oosterend. Om de viering luister bij te zetten geeft Excelsior met zestig muzikanten en twintig vrijwilligers op 9- en 10 maart een themaconcert voor 400 personen in De Bijenkorf.

 2018-01 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een bijdrage toegekend van € 3.000,- voor het komende seizoen van New Masters on tour. Bijzonder is dat deze concertserie plaats vindt in Nederland in het Koninklijk Concertgebouw én op Texel in de Hervormede Kerk te Den Hoorn. Ook het komende seizoen staan er weer vijf concerten op het programma. Jonge talentvolle internationale musici doen op deze manier podiumervaring op. Sommigen zijn al ware sterren in eigen land en presenteren zij zich in gedurfde klassieke programma’s van bekende componisten zoals Chopin, Schumann en Bach, maar ook minder bekende namen van hedendaagse componisten zoals Kordykiewicz, uit Polen.

2019-25 Voor het door Sportstichting Texel georganiseerde Mega Fun Gym Festijn op donderdag 2 januari is een bedrag van € 600,- toegekend uit het Jeugdfonds van het Texelfonds. Het bedrag is bestemd voor de huur van een grote stormbaan.

2019-24 Een bedrag van € 3.000,- is door het Texelfonds toegekend aan Ondernemersvereniging De Koog voor de aanschaf van tien sokkels en ornamenten om het centrum te verfraaien.

2019-23 Vanuit het fonds Koninklijke NV TESO (één van de deelfondsen van het Texelfonds) is € 2.000,- beschikbaar gesteld voor het maken van een minidocumentaire over Brakestein. De komende jaren wordt de verwaarloosde en 10.000 vierkante meter grote tuin rond deze zeventiende-eeuwse buitenplaats gerestaureerd naar de situatie van 1790. Een film, gemaakt door Arnold van Bruggen, moet de transformatie in beeld brengen. De restauratie van Brakestein is onderdeel van een groter project, dat een kwaliteitsimpuls wil geven aan de cultuurhistorie, het natuurbeheer en de publiekstoegankelijkheid in de “Gouden Driehoek” bij Oudeschild.

2019-22 Het Texelfonds steunt Surfclub Texel met een bedrag van € 1.500,-. Deze vereniging werd in de nacht van 23 op 24 oktober getroffen door brand. Daarbij ging het nieuwe clubhuis bij Dijkmanshuizen in vlammen op. Ook twee containers met veel surf-, sup- en kitemateriaal en een rubberboot gingen verloren.
Surfclub Texel was niet verzekerd voor brandschade. De vereniging, die met hulp van de Dorian Foundation inmiddels een crowdfundingsactie is gestart, denkt ruim een ton nodig te hebben om alle materialen te kunnen vervangen.

2019-21 Vanuit het fonds Koninklijke NV TESO steunt het Texelfonds met een bedrag van € 5.000,- de plannen van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel (LOMT) om de bunker tegenover het vliegveld aan te kopen en als expositieruimte in te richten.
Onder de naam Het laatste slagveld wil het LOMT een multimediale expositie over de Georgische opstand in de bunker maken. ‘Geen gewone expositie, maar een die aansluit bij hoe jonge mensen informatie tot zich nemen. Een onderdompeling in film, licht en geluid, waarin de kijkers in aanraking komen met wat er zich op Texel heeft afgespeeld in de laatste oorlogsmaanden van 1945’, zegt het museum in het projectplan. De bunker is een van de laatste fysieke overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog op Texel.

2019-20 Voor de restauratie van molen De Traanroeier in Oudeschild, kent het Texelfonds een bedrag toe van € 3.750,-. Aan de molen moeten op korte termijn verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. De toekenning van het Texelfonds is met name bedoelt voor de vervanging van de kuipband deze omspant de kap van de molen en houdt de onderkant ervan bij elkaar.

2019-19 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 200,- toegekend aan de organisatie van het Texels Legpuzzel Kampioenschap, dat op 9 november wordt gehouden en waaraan jong en oud, in groepjes van maximaal vier personen, kunnen meedoen. De organisatie wil met het evenement opa’s, oma’s, kinderen, kleinkinderen buren en kleinkinderen en iedereen die het leuk vindt om te puzzelen ‘met elkaar verbinden’. ‘We vinden het een ontzettend leuk initiatief en wensen jullie heel veel plezier’, laat het Texelfonds de puzzelaars weten.

2019-18 Het Texelfonds ondersteunt het project ‘Zoete Toekomst van Texel’ met een bedrag van € 5.000,-. Hierbij werken agrariërs, natuurbeheerders, hoogheemraadschap, gemeente en Acacia Water samen aan een plan om Texel zelfvoorzienend te maken met betrekking tot zoet water voor landbouw en natuur. Het Texelfonds bestuur is enthousiast over dit innovatieve project wat wordt ondersteund met een financiële bijdrage en een aanbevelingsbrief,

2019-17 Het Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn krijgt € 1.500,- voor uitbreiding van de collectie. Het ruim drie eeuwen oude Walvisvaarders Huisje heeft in 2016 en 2017 een grootschalige restauratie ondergaan en was in die tijd gesloten. Nu het huisje weer open is, wil de beheersstichting de collectie verder uitbreiden met materieel dat werd gebruikt bij de walvisvaart. Geld is ook nodig om een verzameling schilderijen, pentekeningen en aquarellen in te lijsten. Tot slot staat een antieke scheepskist op het verlanglijstje. Deze is bedoeld om de rugtassen van bezoekers in te bewaren. Gezien het risico van beschadiging van het kwetsbare interieur is het niet wenselijk dat zij deze bij zich houden wanneer ze door dit rijksmonument lopen. De €1.500,- van het Texelfonds komt uit het fonds Koninklijke NV TESO.

2019-16 Het Texelfonds steunt een bewonersinitiatief in Oosterend voor de aanschaf van een speelschip voor het schoolplein van de Vliekotter met € 2.000,-. Het speelschip kost in totaal ongeveer €14.000,-. De initiatiefnemers zijn nog druk bezig dit bedrag in te zamelen. Zo werden onlangs een fancy-fair en een loterij gehouden. De dorpscommissie heeft steun toegezegd en ook de plaatselijke middenstand is benaderd voor een bijdrage. Het Texelfonds haalt de €2.000,- uit het IJspegelfonds, één van z’n deelfondsen.

2019-15 Aan schaakvereniging En Passant schenkt het Texelfonds € 2.000,- voor het plaatsen van een schaaktafel met zitjes op de Groeneplaats of in het park. Dergelijke tafels verschijnen de laatste jaren op steeds meer plaatsen in Nederland. Idee is een ontmoetingsplek in de ‘openbare ruimte’ te creëren en voor een gezellige sfeer te zorgen. De tafels zijn in hardsteen uitgevoerd en dus ‘hufterproof’. Om te voorkomen dat de schaakstukken al snel zoek raken, worden ze bewaard door een van de (nieuwe) horecabedrijven of winkels op de Groeneplaats. De gebruikers kunnen ze daar afhalen.

2019-14 De Stichting tot Exploitatie van het Eierlandsche Huis krijgt € 2.500,- uit het IJspegelfonds voor het opknappen van twee tennisbanen. Deze worden gebruikt door jong en oud en fungeren als een ontmoetingsplaats voor bewoners van De Cocksdorp en omgeving. Ook toeristen kunnen er terecht en regelmatig zijn er uitwisselingen met de tennisvereniging uit Den Burg.

2019-13 Texels Welzijn krijgt uit het Joustra-De Beursfonds € 3.025,- voor een ‘update’ van de Stint waarmee maaltijden voor Tafeltje Dekje worden rondgebracht. Na het ongeluk in Oss, waarbij vier kleine kinderen verongelukten, kwam er een landelijk verbod op het gebruik van Stints, maar dit wordt in september opgeheven, mits de voertuigen voldoen aan de nieuwe eisen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Stint van Tafeltje Dekje was nog maar een jaar oud en kon worden aangeschaft dankzij een gift van € 8.000,- van het Texelfonds. 

2019-12 Het Texelfonds geeft de Stichting Broodnodig op Texel € 4.000,- om het gebouw van de Voedselbank op te knappen. Het pand aan de Jonkerstraat in Den Burg, in de jaren zestig gebouwd voor het Rode Kruis, voldoet niet langer aan de vereisten voor de Arbowet en brandveiligheid. Bovendien is het hokkerig en lastig schoon te houden, wat de kwaliteit van het voedsel in gevaar brengt en de kans op blessures bij de medewerkers vergroot. Het Texelfonds haalt het bedrag uit het IJspegelfonds, een van haar deelfondsen.

2019-11 Koersbal De Cocksdorp krijgt een bijdrage van € 500,- voor de aanschaf van een nieuwe mat. In het Eierlandsche Huis komen iedere woensdagmiddag 20 tot 22 vijftigplussers bij elkaar om hun sport te beoefenen. Deze bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt fonds.

2019-10 Voor een een biologieproject van OSG De Hogeberg is een bedrag van € 605,- toegekend. Het betreft een bijdrage voor de deelname en reiskosten van drie leerlingen uit 5 VWO – Femke Krijnen, Valerie Graaf en Maaike van Uhm – die waren toegelaten tot de masterclass ‘Het bijzondere brein’, georganiseerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam en de It’s Academy. De masterclass strekte zich uit over vier dagen. Het Texelfonds wil met de gift bijdragen aan de verbetering van het onderwijsaanbod op Texel. Het bedrag wordt betaald uit het onlangs nieuw gestichte fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

2019-09 Een bedrag van € 2054,- uit het IJspegelfonds gaat naar het 4-5 mei Comité Texel en wordt gebruikt om Aron Zeeman van Texel Kijken en Luisteren een live-reportage te laten maken van de Dodenherdenking.

2019-08 Uit het IJspegelfonds wordt € 1150,- toegekend voor een theatervoorstelling van Artex. Deze wordt bij de Dodenherdenking van 4 mei verzorgd door Karin Gaasbeek, Jacolien van Kooten, Bert Schuiling en de jongerentheatergroep van Artex. Op het programma staan de eenakter “Angst en ellende van het Derde Rijk” van Berthold Brecht en “Ik huil mijn vaders tranen”, een stuk van Martine Faber.

2019-07 Uit het Jeugdfonds is een bedrag van € 1000,- toegekend aan een kunstproject van de Stichting SEA waarbij kunst en wetenschap voor een groot publiek inzichtelijk worden gemaakt. Het project bestaat onder meer uit een theatervoorstelling bij het NIOZ voor kinderen van 5 tot 12 jaar en een speurtocht voor gezinnen, scholen en instellingen.

2019-06 Uitgeverij Boom krijgt € 2.000,- van het Texelfonds voor de realisatie van het boek Eiland in Nevel. Daarin doet oud-Texelaar Lodewijk Dros onderzoek naar de wandeling die Pieter Kikkert in 1791 over Texel maakte. Deze Kikkert was waarschijnlijk de eerste wandelaar op het eiland.
De uitgever laat weten te denken aan “een stevig full-colourboek, dat ook mooi blijft bij intensief gebruik (wandelen, vakantie)” en noemt het “een ideaal cadeauboek voor Texelaar en toeristen”. Het Texelfonds haalt het bedrag uit het fonds Koninklijke NV TESO. Het boek verschijnt naar verwachting tijdens de cultuurmaand Lange Juni.

2019-05 Uit het fonds *Lof der Zotheid* gaat een bedrag van € 1.500,- naar de Zilveren Camera Fototentoonstelling, die op initiatief van Arnold van Bruggen in juni naar Texel komt. De tentoonstelling bestaat uit de inzendingen van (professionele) fotografen voor de Zilveren Camera en is dus zeer divers. Texels onderdeel is een winnende serie foto’s over het zaalvoetbalteam van Texel’94 dat in de eerste divisie speelt. Een belangrijke reden voor het bestuur van het Texelfonds om steun toe te zeggen is ook het educatieve programma voor 10- tot 14-jarigen dat bij de tentoonstelling hoort.

2019-04 Uit het fonds *Lof der Zotheid* is een bedrag van € 1.000,- beschikbaar gestelt voor de Texelse Opera Vierdaagse. Daarbij worden in de cultuurmaand Lange Juni voorstellingen, workshops, verrassingsoptredens en een open podium gehouden.

2019-03 Het  Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel ontvangt uit het fonds Koninklijke NV TESO een bedrag van € 1.000,- voor het realiseren van luisterpunten in het museum zelf en op de begraafplaats van de Georgiërs. Belangstellenden kunnen er met hun smartphone een QR-code activeren en zo luisteren naar verhalen van ooggetuigen, historici en kenners over de oorlog op Texel.

2019-02 Het Texelfonds stelt € 300,- beschikbaar voor de Noordhollandse Dialectenmiddag die op zaterdag 16 maart in Question Plaza wordt gehouden. Naast uiteraard het Tessels klinken er onder meer dialecten uit Marken, West-Friesland, Volendam en de Zaan. Taalkundige Marcel Plaatsman trekt er een vergelijking tussen diverse dialecten

2019-01 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt € 1.000,- beschikbaar gesteld voor de tweede Texelse Cultuurnacht. deze wordt zaterdag 9 februari op diverse locaties in De Waal gehouden. Het feit dat de eerste editie vorig jaar in Oudeschild een groot succes was en voor de hele Texelse samenleving toegankelijk, speelde een doorslaggevende rol bij deze toekenning

 

2017-27 Het Jeugdfonds van het Texelfonds steunt met € 500,- het initiatief van Sportservice Texel om in de kerstvakantie een Mega Fun Gym Festijn te organiseren. Voorgaande jaren werd het springspektakel voor alle kinderen vanaf groep drie tot en met de OSG georganiseerd door de Texelse gymverenigingen. Die zijn er mee gestopt omdat het te veel tijd en geld kost. Het springspektakel wordt gehouden op woensdag 3 januari 2018 van 13.15 tot 16.00 uur in sporthal Ons Genoegen.

 2017-26 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een garantiesubsidie toegekend van € 1.000,- voor het project De Kleine Johannes. Op de zaterdag voor Pasen, 31 maart 2018, wordt de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in het Hoornder kerkje ten gehore gebracht door de Stichting Consort de kleine Johannes. Het lijdensverhaal volgens Johannes is door Bach in drie maanden tijd gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd op Goede Vrijdag op 1724 in de Nicolaïkerk in Leipzig. Enkele jaren later schreef Bach de één uur langer durende Matthäus Passion, het lijdensverhaal volgens Matthäus. De populariteit van deze passiewerken is groot. Het Texelfonds meent dat het voor Texelaars en andere geïnteresseerden een prachtige kans is om de Johannes Passion te kunnen beleven op Stille Zaterdag.

 2017-25 Uit het Kok-Barendregt fonds wordt een bedrag van € 1.000,- geschonken aan het Hospice Texel. Het Kok-Barendrecht Fonds bestaat inmiddels één jaar en uit het behaalde rendement wordt deze bijdrage als eerste gefinancierd. Het bedrag is bedoeld om alsnog dank te zeggen voor de liefdevolle verzorging van de heer Kok in Hospice Texel tijdens zijn laatste levensfase. Tanja Terpstra, coördinator van Hospice Texel, wil het geld besteden aan scholing van vrijwilligers.

 2017-24 Het Texelfonds steunt het initiatief van drie vrijwilligers en omwonenden om voor het Skatepark in Den Burg een bladblazer aan te schaffen. Er wordt € 200,- bijgedragen uit het IJspegelfonds.

 2017-23 Voor het project ‘Hoera het is vandaag’ is een bedrag van € 4.000,- beschikbaar gesteld uit het fonds *Lof der Zotheid*. Het doel is alle Texelse basisschoolleerlingen bewust maken van een gezonde leefstijl, zowel in lichamelijk- als mentaal opzicht. Op 8 maart 2018 wordt de gezondheidsbeurs georganiseerd voor alle kinderen van groep vijf tot en met acht in sporthal Ons Genoegen. In deze week worden naast de beurs allerlei andere activiteiten rondom gezondheid aangeboden op alle basisscholen.

 2017-22 Vanuit het Texelfonds wordt een bedrag van € 670,- toegekend aan het initiatief van Texels Welzijn en Therapie Wolf om vier ontmoetings- en informatiebijeenkomsten aan te bieden voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Tot dusver zijn er twee bijeenkomsten voor patiënten met onder andere MS, de ziekte van Parkinson, een hersenbloeding of herseninfarct georganiseerd, die zeer goed bezocht werden. Er worden gastsprekers gevraagd voor thema’s zoals ‘Het leven weer oppakken na NAH’. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

 2017-21 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een bijdrage toegekend van € 1.500,- voor het project Klifhanger in Den Hoorn. In 2018 start Klifhanger met een nieuwe opzet, waarbij de kunstroute toegankelijker wordt gemaakt voor het publiek. Er wordt voor het eerst gewerkt met een thema. Voor 2018 haakt Klifhanger aan bij het Europese jaar van het Erfgoed en met name het erfgoed van het zuiden van Texel.

 2017-20 Met € 1.000,- uit het IJspegelsfonds steunt het Texelfonds het initiatief van de buurtbewoners aan de Golfslag, Noordwester en Vaargeul voor het verbeteren en opknappen van het speelterrein in die buurt. Het terrein is niet alleen van belang voor de jeugd, maar er worden ook jaarlijks een buurtfeest en andere activiteiten georganiseerd. Er is sprake van verbinding tussen jong en oud. Een groep actieve buurtbewoners besteedt veel tijd en energie aan de speelplaats. De huidige aanvraag gaat om kosten van het opknappen van onder andere de buurtskelter, bloembakken, banken en het organiseren van buurtactiviteiten. Verder bestaat de wens om een buiten-dambord te realiseren.

2017-19 Aan TexNEW, met als doel de haalbaarheid te onderzoeken van een energieneutrale drinkwatervoorziening op Texel, wordt een bijdrage van € 1.000,= uit het Texelfonds toegekend. Het gaat om de voorbereidende fase voor het installeren van een proefinstallatie. De pilotstudie vormt de basis voor toekomstige ontwikkelingen om van zeewater drinkwater te maken. Deze pilot sluit aan bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van het inzetten van nieuwe technieken en materialen. Het NIOZ faciliteert, Wetsus Leeuwarden en AquBettery Delft werken mee en er zijn nog gesprekken gaande met tal van nationale- en internationale partijen.

TF Compliment 2017

2017-18 Het Texelfondscompliment is dit jaar uitgereikt aan Adrie en Ineke Vonk. De cheque van € 1.000,- werd door bestuursleden van het Texelfonds uitgereikt in de schuur ‘Groenland’ aan de Maaikeduinweg, waar het echtpaar Vonk en veertien vrijwilligers sinds maart bezig zijn om de verzameling walbisbotten te determineren. De grootste Nederlandse walviscollectie is door de familie Vonk aan Ecomare geschonken.Adrie en Ineke denken nog na nog over de besteding van het bedrag. Sowieso gaat een deel naar Ecomare, maar ze willen ook wat doen met de vrijwilligers, als dank voor hun inzet.

2017-17 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 750,- toegekend aan het initiatief van Texels Welzijn ‘Samen maken we Texel dementievriendelijk’. Eén op de vijf mensen ouder dan 65 jaar in Nederland krijgt een vorm van dementie. Vanwege de vergrijzing, die op Texel hoger is dan het landelijk gemiddelde, krijgen we daar in de toekomst steeds meer mee te maken. In de familie, bij vrienden, op het werk, in de buurt en in het verenigingsleven. Het overheidsbeleid is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wat de meeste mensen zelf ook graag willen. Daarbij is wel steun van de directe omgeving nodig. Momenteel woont zeventig procent van de mensen met dementie thuis en dat percentage kan nog hoger worden. Texels Welzijn beoogt met dit initiatief een Texelse samenleving waarin mensen met dementie én hun naaste(n), mee kunnen blijven doen aan het dagelijks leven. Het project ‘Samen maken we Texel dementievriendelijk’ organiseert in samenwerking met Geriant, hulpverlening bij dementie, cursussen in alle dorpen. Deelnemers leren de signalen van dementie herkennen en krijgen uitleg over gesprekstechniek met mensen met dementie.

2017-16 Het Texelfonds heeft de aanvraag à € 3.300,- van de Zwemclub ZPC TX 71 gehonoreerd voor het initiatief om aan alle leden van de club een survival programma aan te bieden. Het doel is de zwemvaardigheid van vooral de jeugdleden in open water te verbeteren. Tevens komt er voor de jeugd vanaf groep zes tot en met acht een jeugdsportpas, waardoor zoveel mogelijk kinderen aan de survivallessen mee kunnen doen. De survivallessen zullen in de toekomst ook aan volwassenen worden aangeboden. De bijdrage zal worden besteed aan materialen zoals een vlot, wakzeil, duikbrillen, snorkels, werpzakken en een rubberboot.

2017-15 Aan het Alzheimer Café Texel is € 1.250,- toegezegd vanuit uit het fonds *Lof der Zotheid* voor het uitgeven van een jubileummagazine. Het Café is gestart in januari 2007 en daarom staat 2017 in het teken van het 10-jarig jubileum. Het gaat hier om een vrijwilligersactiviteit die in een behoefte voorziet. Iedere laatste dinsdag van de maand staat er een informatief onderwerp op het programma. Mensen met dementie, hun naasten en andere geïnteresseerden kunnen zonder van te voren aan te melden gratis van het Alzheimer Café gebruikmaken. Aansluitend aan het programma is het informele café, waar de bezoekers onder het genot van hapje en een drankje napraten. Gemiddeld komen er tachtig bezoekers per avond.

2017-14 Aan Sportservice Texel heeft het Texelfonds een bedrag van € 575,- toegekend. Dit bedrag zal worden besteed aan een cursus Levensreddend handelen voor vrijwilligers die betrokken zijn bij Gezond Natuur Wandelen. De wandelactiviteit wordt wekelijks aangeboden bij het Maartenhuis, de Hogeberg, Oosterend en er wordt wekelijks gewandeld vanuit De Gollards. Deelnemers worden onder andere door fysiotherapeuten en vanuit de huisartsenpraktijk geattendeerd op deze mogelijkheid om in groepsverband weer en meer te gaan bewegen. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn er geen kosten voor de deelnemers aan verbonden.

2017-13 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 1100,- toegekend uit het TESO-fonds aan Artex Kunstenschool Texel. Dit om het scholenprogramma voor de stichting Rede van Texel Sail 2017, mogelijk te maken. Het is een project waarbij alle leerlingen van de Texelse basisscholen in de ochtend van 21 juni naar Oudeschild komen met als doel het bezoeken van Kaap Skil en een aantal schepen uit de 15e en 16e eeuw. Een groep van ongeveer 200 leerlingen van alle groepen 5/6 gaan samen één nautische musical in twintig bedrijven instuderen. De voorstelling vindt plaats op de haven van Oudeschild. De andere 800 kinderen van de Texelse basisscholen studeren scheepsliedjes in en vormen het publiek én het koor voor de grootste scholenmusical van Texel. Verder wordt ter voorbereiding van het bezoek aan Oudeschild met inleidende lesbrieven verteld over de unieke positie van Texel tijdens de VOC-tijd in de Gouden Eeuw.

2017-12 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 500,- toegekend aan een initiatief van de Lions Club Texel, een boottocht op 22 juni langs de Rede van Texel om het evenement Sail Den Helder van dichtbij mee te kunnen maken. De Tallschips liggen dan voor de Texelse kust. De 200 Texelse deelnemers zouden normaliter hier niet toe in staat zijn, vanwege hun leeftijd of een beperking. De begeleiding wordt door een groep vrijwilligers van de Lions geregeld. De bijdrage wordt besteed aan de lunch. Leerlingen van de OSG De Hogeberg zullen de lunch verzorgen en die aan boord van de rondvaartboot aan de overhandigen.

2017-11 Aan de Stichting AED Texel heeft het Texelfonds een bedrag van € 3.026,- toegekend. De stichting AED Texel beheert het netwerk van 65 openbaar beschikbare AED’s over heel Texel en zorgt ervoor dat de 300 burgerhulpverleners, vrijwilligers, regelmatig worden getraind. Het gaat hier om herhalingstrainingen voor de komende twee jaar en extra hulpmiddelen die nodig zijn voor het werken met de oefenpoppen, die al eerder door het Texelfonds beschikbaar zijn gesteld. Deze lessen worden door vakdocenten van de OSG De Hogeberg gegeven.

2017-10 Een aanvraag van de Historische Vereniging à € 346,- wordt gehonoreerd uit het TESO-fonds voor het project ‘Echt op sien Tessels’. Het project is in 2011 gestart in Den Burg. Vanwege de grote belangstelling is besloten om er mee verder te gaan en om in alle dorpen een dialectmiddag te organiseren. De laatste twee dorpen komen dit jaar aan bod: De Waal en Oost.

2017-09 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt € 500,- toegekend aan het Texels vrouwenkoor. Ter gelegenheid van het afscheid, na 30 jaar, van dirigent Arie Groen, wil het koor een bijzonder concert aanbieden.

2017-08 Voor het project Dichter bij zee van de Stichting ’t Drijverhuus wordt € 755,- uit het fonds *Lof der Zotheid* bijgedragen. Dichters wordt gevraagd een gedicht te maken met als thema zandsuppletie. Er worden vijftien à twintig gedichten geselecteerd, die worden afgedrukt op borden en geplaatst langs de oude kustlijn. Samen vormen ze een gedichtenroute, die in de maand juni te zien is.

2017-07 Aan de IVN afdeling Texel is € 750,- uit het TESO-fonds toegekend. “Hierdoor wordt mede mogelijk gemaakt dat er in september een natuurgidsenopleiding met circa 25 cursisten van start kan gaan.”

2017-06 De Stichting Blied ontvangt € 2.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid* om aangepaste douche- en toiletzittingen aan te brengen in het nieuwe Bliedhuus.

2017-05 De Protestantse Gemeente Den Burg biedt 120 vrijwilligers en hun partners een concert aan voor hun inzet in de afgelopen vijftien jaar. In het weekend van 16 en 17 september worden twee concerten in de Burghtkerk verzorgd door het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds wordt € 2.000,- bijgedragen in de kosten.

2017-04 Aan TXL Events is een bijdrage van € 1.000,- toegekend uit het fonds *Lof der Zotheid* voor het realiseren van een mindervalidenpodium bij festival Op de Haven. “Met de bijdrage kunnen ook mindervalide mensen het concert te bezoeken.”

2017-03Voor het initiatief van Femeraid International afdeling Texel om kickboksen voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar kickboksenmogelijk te maken heeft het Texelfonds een bedrag van € 429,- toegekend. Het geld wordt gebruikt om meerdere kickboks-setjes aan te schaffen. De lessen worden gratis aangeboden voor jongeren met als doel mentale- en fysieke ondersteuning. Kickboksen geeft kracht en verbetert de conditie. Daarnaast is het een uitlaatklep. Jongeren leren hun grenzen beter herkennen en hun impulsen beheersen. Kickboksen maakt jongeren minder onzeker en is een goede basis om de weerbaarheid te versterken. Stay Fit sponsort de zaal en de docent.

2017-02 Biljart OschildVoor de vervanging van het biljartlaken en de aanschaf van nieuwe biljartballen heeft het Texelfonds besloten om een bijdrage van € 465,- toe te kennen aan de Soos te Oudeschild. Het streven is om de lidmaatschapskosten zo laag mogelijk te houden. Leden betalen sinds mensenheugenis het luttele bedrag van € 5,= euro per maand, inclusief zaalhuur en koffie. Zodoende blijft de drempel laag en is deelname voor iedereen mogelijk.

2017-01 Voor de uitvoering van de Matthäus Passion op zondag 2 april 2017 is een bedrag van € 1.000,- uit het fonds *Lof der Zotheid* toegekend. Toonkunst Rotterdam zorgt in samenwerking met Artex voor de uitvoering van één van de bekendste werken van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion.

Het is een jarenlange traditie van Toonkunst, die als sinds 1870 de Matthäus Passion in Rotterdam ten gehore brengt. Inmiddels is het Artex Bach Jeugdkoor gestart met repetities. “Een prachtige kans voor Texelse jongens en meiden tussen de tien en veertien jaar, die goed kunnen zingen en het leuk vinden om op te treden in een grote klassieke productie. Het jeugdkoor zingt twee delen mee tijdens het werk van Bach, ‘Soprano in Ripieno’.”

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP