2018-23 Naar aanleiding van de oproep aan de Texelse samenleving om geld te geven om behandeling in het buitenland mogelijk te maken voor de ernstig zieke Rob Daalder uit Den Burg heeft het bestuur van het Texelfonds unaniem besloten om € 500,- bij te dragen aan de Stichting Support Rob.

2018-22 Een bedrag van € 1.500,- is uit het fonds *Lof der Zotheid* toegekend aan het cultuurproject De Lange Juni. In 2019 zal traditiegetrouw de Texelse cultuurmaand voor Texelaar en toerist met veel verrassende nieuwe kunst en activiteiten, worden georganiseerd.

2018-21 Een aanvraag van de Stichting VIPSport voor de aanschaf van een nieuwe tandem voor Larissa Klaassen is gehonoreerd met een bedrag van € 3.000,- uit het Texelfonds. De nieuwe tandem is hard nodig, want Imke Brommer meet 1,85 meter, ruim vijftien centimeter langer dan haar voorganger Haliegh Dolman, met wie Larissa een zilveren medaille won op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016. Onder het motto ‘Larissa en Imke op weg naar de wereldtop’ gaan de dames voor de Paralympische Spelen van 2020 voor niet minder dan goud. Dit betekent niet alleen veel, heel hard trainen, maar ook zoeken naar sponsoring. Er is veel werk aan de winkel om de gouden droom van Larissa en Imke te realiseren., want de kas is nagenoeg leeg. Om de Texelse meiden in Tokyo aan de start te krijgen is in totaal ruim € 25.000,- nodig.

2018-20 Uit het fonds *Lof der Zotheid* heeft het Texelfonds een bedrag van € 1.000,- toegekend aan het project New Masters on Tour 2019. De Stichting Holland Music Session beoogt hiermee een tweeledig doel. Jonge getalenteerde artiesten uit de hele wereld podiumervaring op laten doen én een kwalitatief hoog niveau concertserie-aanbod voor inwoners van Texel. Het eerstvolgende optreden is op maandag 7 januari 2019 in de Hoornder Kerk, aanvang 20.15 uur. Het Callisto Trio is de jongste kamermuzieksensatie uit de Verenigde Staten. Het trio maakt naast klassieke muziek vooral indruk met hun verfrissende vertolking van meeslepend hedendaags werk.

2018-19 Het bestuur van het Texelfonds heeft besloten om een bijdrage van € 3.000,- toe te kennen uit het fonds *Lof der Zotheid* aan Artex Kunstenschool Texel voor de Masterclass, die in mei 2019 op het programma staat. Zes maanden lang wordt het 60-jarig bestaan gevierd met tal van activiteiten, workshops, exposities, samenspel en optredens: het gehele jubileumfestival omvat zes weekenden gedurende het eerste halfjaar van 2019. Artex wil haar historische, hedendaagse en toekomstige betekenis voor Texel en haar bewoners duiden van en voor de jongste jeugd tot en met de oudste (oud)leerlingen van het eiland.

2018-18 het Texelfonds heeft ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van dorpshuis "De Bijenkorf" een bedrag van € 500,- toegekend. Het dorpshuis in Oosterend is voor Texel een goed voorbeeld van optimaal gebruik door verschillende partijen.

Uitreiking Texelfonds compliment 20182018-17 Tijdens de verhalenmiddag op 11 november 2018 is het Texelfondscompliment uitgereikt aan Aron Zeeman. Hij was gevraagd om filmopnamen te maken van de negen verhalenvertellers, zodat de presentaties via de websites van het Texelfondspodium en het Texelfonds nog bekeken kunnen worden.

Het bestuur van het Texelfonds is unaniem van mening dat het compliment de pas zeventien jarige Aron toekomt. Aron bereikt zijn publiek via de sociale media en met veel succes. Met zijn eigen tv-programma ‘Texel kijken en luisteren’ heeft hij het hart van mening Texelaar gestolen. Hij is met zijn programma overal te vinden. Op locatie, van de VVV Texel tot de supermarkt en de Lindeboom, doet hij verslag van allerlei evenementen, zoals de Halve Marathon, het verkiezingsdebat, interviews met bekende en minder bekende Texelaars, jong en oud. Een bevlogen jongere met een doel voor ogen’, aldus voorzitter Jan Beijert van het Texelfonds, die het compliment, een cheque ter waarde van € 1.000,-, uitreikte. Aron was blij verrast met het compliment en bedankte namens zijn eveneens jeugdigen van zijn team ‘Texel kijken en luisteren’ voor de cheque, ‘we kunnen het geld heel goed gebruiken!’

2018-16  Aan de restauratie van het orgel van de Maartenskerk in Oosterend draag het Texelfonds € 5.000,- bij uit het TESO-fonds. Het orgel is in 1906 geplaatst. De orgelbouwer gebruikte voornamelijk materiaal van een ouder instrument uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Door slijtage van het orgel is restauratie noodzakelijk. Het doel is het orgel een grotere klankkleur te geven zodat Texel in de toekomst een bijzonder historisch instrument rijker zal zijn.

2018-15 Een bedrag van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid* is toegekend aan het zangkoor Amici Cantus. Onder leiding van dirigent Lida Wels is het koor momenteel intensief bezig met het instuderen van de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het gaat om een wereldpremière van de 1-korige versie, die is samengesteld door dr. J. Bijma, op grond van authentieke documenten en wetenschappelijk onderzoek. De uitvoering vindt plaats op zondag 17 maart 2019.

 2018-14 Voor de viering van het 10-jarig bestaan van Budokai Texel is heeft het Texelfonds een bijdrage van € 520,- toegekend. Het jubileum wordt gevierd op 20 en 21 oktober met een Martial Arts weekend voor promotie van zelfverdedigingssporten op Texel. Er worden diverse sportclinics aangeboden voor jongeren en volwassenen.

 2018-13 Voor het vernieuwen van nieuwe duurzame aansluitpunten voor sfeerverlichting in Den Burg draagt het Texelfonds € 3.000,- bij. Het gaat om een deel van de kosten die het Ondernemersfonds Den Burg hierin gaat investeren.

 2018-12 Het Texelfonds heeft een bijdrage van € 3.000,-  toegekend aan het project de Texelse watersnoodramp. Texelse ooggetuigen van de ramp in 1953 werkten mee aan de totstandkoming van de DVD. Dit materiaal draagt bij aan het historisch besef voor de toekomstige generaties en bewustwording van de impact van de Watersnoodramp. De film is nu reeds te zien in Museum Waelstee in De Waal.

 2018-11 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt een bijdrage toegekend van € 1.800,-   aan Zorgboerderij Plassendaal. Het bedrag zal worden besteed aan schildersezels, verf en andere schildersmaterialen om een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking op te starten. De bedoeling is om in de toekomst kunstuitleen te gaan aanbieden.

 2018-10 Het Texelfonds draagt € 1.817,-   bij uit het TESO-fonds aan de werkgroep Kerkuil Texel voor aanschaf van een nieuwe steiger met aanhanger. Al ruim negen jaar plaatst en onderhoudt een groep vrijwilligers nestkasten, die tot op acht meter hoogte worden bevestigd, voor kerkuilen op heel Texel. Het begon met twee broedparen, nu zijn er 79 kasten met 22 broedparen. Om veilig te werk te gaan is gebruik van ARBO-goedgekeurd materiaal verplicht.

 2018-09 Om paardrijden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking mogelijk te maken heeft het Texelfonds besloten om een bijdrage van € 500,-   toe te kennen uit het Kok-Barendregt fonds. Er zijn twaalf vrijwilligers betrokken bij de stichting paardrijden voor gehandicapten, waarbij de deelnemers dertig keer per jaar kunnen paardrijden. Door het paardrijden kunnen de deelnemers onder andere hun balans verbeteren en daarnaast is het een plezierige activiteit.

 2018-08 Het waddenstrandje bij de jachthaven in Oudeschild krijgt uit het Texelfonds een bijdrage van € 5.000,-   Op het strandje werd zand gesuppleerd. De werkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis, werden op Goede Vrijdag afgerond. Zowel het strand en het speelschip krijgen een opknapbeurt.

 2018-07  Een bedrag van € 7.500,-   uit het TESO-fonds wordt beschikbaar gesteld voor restauratie van poldermolen Het Noorden. “De molen is dringend aan restauratie toe: het rietdek op de acht velden en op de kap moet worden vervangen en het wiekenkruis moet onder handen genomen worden. Het is de bedoeling dat de molen in maalvaardige toestand wordt opgeleverd en na restauratie de komende 25 jaar in bedrijf kan zijn en open voor publiek.” De molen kreeg eerder een bedrag van €320.000,- toegekend door landelijke fondsen om de restauratie mogelijk te maken.

 2018-06  Het Texelfonds steunt het initiatief Theater na de Dam op Texel, een voorstelling met beelden, teksten, muziek en dans in Cinema Texel, die plaatsvindt na de herdenking op 4 mei. Het fonds levert een bijdrage van € 1.250,-   uit het Kok-Barendregt fonds.

 2018-05 Geheel in stijl met de doelstelling van het Texelfonds, maken de sprekers van het Texelfondspodium ‘Texel spreekt’ aan het einde van de avond bekend aan welke Texelse organisatie/goede doel zij hun ‘honorarium-sprekersvergoeding’ beschikbaar stellen. Het resultaat is dat er een bedrag van € 1.000,-  gedoneerd is aan verschillende Texelse doelen.

 2018-04 Door de Texelse samenleving is het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat Tafeltje Dekje, in de vorm zoals jarenlang op Texel is aangeboden aan kwetsbare mensen, niet mag verdwijnen. Geleidelijk worden de knelpunten van het langer zelfstandig thuis blijven wonen zichtbaar en is duidelijk dat daarbij ondersteuning, onder andere met hulp van Tafeltje Dekje, onontbeerlijk is. Texels Welzijn, belast met de coördinatie van Tafeltje Dekje, is voor de realisatie hiervan op zoek naar middelen om een deel van de noodzakelijke investeringskosten van Omring voor de centrale keuken van De Gollards te kunnen bekostigen. Het Texelfonds ondersteunt dit initiatief van harte en draagt € 8.000,- bij voor de aanschaf van een ‘Stint’, een elektrische wagen waarmee de warme maaltijden zonder verlies van kwaliteit van de keuken naar de verschillende zorglocaties (De Waarden, verpleeghuis Hollewal) kunnen worden getransporteerd.

 2018-03  Vanuit het Texelfonds is € 250,-   bijgedragen aan de eerste Texelse Week van de Liefde. Het initiatief voor deze happening kwam van Young4Ever, Radio Texel en Omring. Dinsdag werd een middag georganiseerd voor ouderen en jongeren in restaurant Het Eethuys in verzorgingshuis Gollards. Er werd live radio gemaakt met liedjes van toen. De jongeren van de Radio Texel interviewden de ouderen over de liefde.

 2018-02 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een bijdrage toegekend van € 1.000,- voor de viering van het 110-jarige jubileum van Muziekvereniging Excelsior uit Oosterend. Om de viering luister bij te zetten geeft Excelsior met zestig muzikanten en twintig vrijwilligers op 9- en 10 maart een themaconcert voor 400 personen in De Bijenkorf.

 2018-01 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een bijdrage toegekend van € 3.000,- voor het komende seizoen van New Masters on tour. Bijzonder is dat deze concertserie plaats vindt in Nederland in het Koninklijk Concertgebouw én op Texel in de Hervormede Kerk te Den Hoorn. Ook het komende seizoen staan er weer vijf concerten op het programma. Jonge talentvolle internationale musici doen op deze manier podiumervaring op. Sommigen zijn al ware sterren in eigen land en presenteren zij zich in gedurfde klassieke programma’s van bekende componisten zoals Chopin, Schumann en Bach, maar ook minder bekende namen van hedendaagse componisten zoals Kordykiewicz, uit Polen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP