2020-24 Het Texelfonds stelt € 2.500,- beschikbaar voor een grootschalige opknapbeurt van de ijsbaan in het dorp. De ijsclub heeft veel last van biezengras en algen, die een gevaar vormen voor de kwaliteit van het ijs. Om dat aan te pakken, moet de grasmat worden verwijderd en het terrein opnieuw afgevlakt en ingezaaid.

2020-23 Het Texelfonds stelt vanuit het fonds Koninklijke NV TESO € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in Georgië werd gemaakt. De film is in Nederland al lang niet meer beschikbaar, maar de Texelse documentairemaker Arnold van Bruggen maakte tijdens een bezoek aan Georgië in 2009 een digitale kopie van de laatste filmrollen.

2020-22 Stichting De Hof ontvangt een bedrag van € 2.500,- van het Texelfonds als bijdrage in het moderniseren van het Koger dorpshuis.

De Hof ondergaat een complete ‘make over’. Zo worden de wanden en de bar geschilderd, zijn nieuwe stoelen, tafels en barkrukken besteld en wordt het bestaande ruim 25 jaar oude tapijt vervangen door een nieuwe pvc-vloer. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het Koger dorpshuis voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een enquête onder bewoners van De Koog is gebleken dat er behoefte is aan nog meer activiteiten. Zo zouden er vaker condoleances en afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden.

2020-21 Het Hospice Texel wordt vanuit het Joustra & De Beurs Fonds gesteund met een bijdrage van € 4.500,- bedoeld voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers.

Hospice Texel beschikt over zo’n 65 vrijwilligers, die in tweetallen de beroepskrachten van de thuiszorg ondersteunen bij de lichamelijke verzorging van hun gasten. De gasten van het hospice zijn mensen die zijn uitbehandeld en naar het hospice komen om te sterven. De vrijwilligers krijgen een basiscursus palliatieve zorg en diverse andere trainingen ten behoeve van hun eigen deskundigheid en de onderlinge samenwerking. Het opleiden van vrijwilligers gebeurt al vanaf het begin van het hospice, dat in juni vijf jaar bestond, en was destijds een initiatief van het Texelfonds zelf. 

2020-20 Een bedrag van € 1.500,- gaat vanuit het fonds *Lof der Zotheid* naar de Opera4daagse. De Opera4daagse werd vorig jaar voor het eerst gehouden en door de betrokkenen een groot succes genoemd. De tweede editie ging wegens corona niet door, maar de organisatoren – Stichting Intorno Ensemble, Lange Juni en Dutch Opera Studio – zijn vastbesloten in juni 2021 alsnog een vervolg aan het evenement te geven. In de tweede Opera4daagse krijgt ook lokaal zangtalent een kans. Zo zal volgens de organisatie een ‘100% Texelse opera’ worden opgevoerd. Ook wordt een ‘familieopera’ voorbereid.

2020-19 Een bedrag van € 2.000,- is toegekend aan de concertserie New Masters on Tour. Het Texelfonds had al besloten de concerten in het Hoornder kerkje financieel te ondersteunen, maar door de coronacrisis stond de serie een tijd lang op losse schroeven. Inmiddels hebben de eerste optredens er weer plaatsgevonden.

2020-18 Uit het fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag toegekend van € 5.000,- aan de stichting Klok voor Den Hoorn, die een tweede klok wil realiseren in de toren van het Hoornder kerkje. Historisch verantwoord, vinden initiatiefnemers Arie Abbenes en Kees Boon. De ruimte in de toren is er voor en mogelijk heeft de klok er ook gehangen, maar is deze tijdens de Reformatie in 1571 weggehaald of vernietigd door de Watergeuzen. Ook is het mogelijk dat de klok bij de bouw halverwege de vijftiende eeuw is ‘wegbezuinigd’.

2020-17 Voor de inrichting van een gemeenschappelijk huis van Novalishoeve en Tante Jan stelt het Texelfonds € 5.000,- beschikbaar. Het huis staat in nieuwbouwwijk De Tuunen in Den Burg en biedt een thuis aan kwetsbare jongeren van Novalishoeve en ouderen met geriatrische problemen van Tante Jans. Deze mensen hebben hun eigen woning, maar kunnen in dit gemeenschappelijke pand bijvoorbeeld hun verjaardag vieren en gezamenlijk eten, knutselen en workshops houden. Met de steun van het Texelfonds wordt het huis voorzien van witgoed en geluidsapparatuur. Het geld komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2020-16 Een werkgroep die Texelse gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben door de coronacrisis krijgt € 2.500,- van het Texelfonds. De groep werkt nauw samen met organisaties als Jeugdhulp en Texels Welzijn en bestaat uit onder anderen Cintha Stiekema, Bianca Polderman en Willem Vos. Zij bieden volgens eigen zeggen naast praktische hulp ook ‘een luisterend oor, een arm om de schouder, praktische hulp en materiële hulp’. Voor noodgevallen heeft de groep een depot met kinderbedjes, wandelwagens, luiers, kinderkleding en andere artikelen. Bouwcenter RAB sponsort een kantoor annex opslagruimte. De afgelopen maanden werden al zeventien gezinnen geholpen. De gift van € 2.500 komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de zogeheten fondsen op naam van het Texelfonds.

2020-15 De Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT) wordt door het Texelfonds ondersteund met een bedrag van € 2,500,-. Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van een elektrische strandrolstoel. Bij de strandpalen 17 en 28 staan strandrolstoelen die van SIGT kunnen worden gehuurd. Het nieuwe exemplaar – een Terrainhopper, type Overlander 4ZS – vormt een aanvulling op de in 2012 en 2013 aangeschafte Cadweazles.

2020-14 Een bedrag van € 126,- is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een accu voor de bladblazer van het skatepark in Den Burg. De aanvraag was ingediend door ‘buurvrouw’ Aafke Geense, die samen met een groep vrijwilligers regelmatig het parkje opruimt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds .

2020-13 Voor het maken van een film over de Tweede Wereldoorlog ontvangt de dorpscommissie De Waal een bedrag van € 3.885,-. De Waal had in de laatste weken van de oorlog zwaar te lijden onder de opstand van de Georgiërs. Bij het neerslaan ervan schoten de Duitse bezetters de kerk in brand en werd ook een aantal woonhuizen verwoest. Nu dat nog mogelijk is wil de dorpscommissie ooggetuigen interviewen en hun verhalen vastleggen. De financiële bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, één van de deelfondsen van het Texelfonds.. 

2020-12 Een bijdrage van € 1.675,- heeft het Texelfonds toegekend aan de organisatie van de Lange Juni. De bijdrage is bestemd voor de aanschaf van een zogenoemde promocaravan.

2020-11 Een bedrag van € 1.500,- stelde het Texelfonds beschikbaar voor kunstenaarsvereniging ZOUT. Deze bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van materiaal voor de exposities. Voor dit jaar staan zes exposities gepland. Deze worden gehouden in de eigen ruimte aan het Paelwerck in Den Burg.

2020-10 Het Texelfonds kent een bedrag toe van € 5.000,- voor een tentoonstelling en rondleiding met audiotour van de protestantse gemeente van Den Burg. Bedoeling van dit project is bezoekers van De Burght op een verrassende manier te laten kennismaken met de bijzondere geschiedenis van het kerkgebouw. Zo komt er geen gids aan het woord, maar vertelt bijvoorbeeld de orgelbouwer hoe hij voor De Burght zijn laatste instrument maakte voordat hij van het balkon viel, staat een Watergeus net een beeld stuk te slaan als de bezoekers langskomen en horen ze het verhaal van de kastelein van het Eierlandsche Huis, voordat hij onder een grafzerk in de kerk belandde.

2020-09 Het Texelfonds schenkt een bedrag van € 1.000,- voor de organisatie van een Gezondheidsbeurs. Deze wordt in de eerste week van maart gehouden en is bedoeld om het bewustzijn op het gebied van gezondheid bij leerlingen van de basisscholen te vergroten.

2020-08 Artex ontvangt van het Texelfonds € 500,- voor de organisatie van een Popkorendag. Popkoren uit het hele land verzorgen op deze dag, 17 mei, optredens in Question Plaza en het Glazen Paleis.

2020-07 In de voorbereiding op een uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach ontvangt Amici Cantus uit het fonds *Lof der Zotheid* een bedrag van € 1.000,-. De Johannes Passion wordt op Texel zelden gespeeld. Het Texelse koor werkt bij dit project samen met Barororkest Eik en Linde en diverse solisten. Het concert is op 15 maart in de katholieke kerk van Den Burg. 

2020-06 Een poëzieproject van de Texelse bibliotheek wordt door het Texelfonds ondersteund met € 1.273,-. Het project richt zich op leerlingen van 2 HAVO/VWO van OSG De Hogeberg. Zij leren daarbij ‘op een coole manier’ om hun gevoelens te uiten en om te zetten in gedichten. Ze schrijven deze op borden en presenteren die tijdens de cultuurmaand Lange Juni aan publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de kunstmanifestatie Dichter bij Zee bij strandslag paal 9.

2020-05 Als bijdrage in de vervanging van de motor van een bootje schenkt het Texelfonds € 1.600,- aan Zwemclub TX’71. Het bootje wordt gebruikt om zwemmers te begeleiden tijdens trainingen op zee.

2020-04 Uit het fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag van € 2.000,- toegekend voor het project Bunkers in de Duinen van de stichting Nationaal Park (NP) Duinen van Texel. Deze organisatie heeft ambitieuze plannen met de bunkers die nog in de duinen staan. Bijzondere verdedigingswerken in een prachtig duingebied, maar niet vergeten mag worden dat er in de Tweede Wereldoorlog vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, aldus het NP. Bedoeling is daarom Texelaars naar hun herinneringen te vragen en deze op film vast te leggen. Met behulp van informatiepanelen met QR-codes zullen deze interviews te zien zijn voor bezoekers van de bunkers.

2020-03 Een bedrag van € 1.500,– uit het fonds *Lof der Zotheid* – is toegekend voor de Cultuurnacht die op 8 februari in het dorpscentrum van Oosterend worden gehouden.

2020-02 Het Haarlems Amateur Symfonie Orkest krijgt € 1.000,- uit het fonds *Lof der Zotheid* voor de organisatie van een ‘Beethoven-scratch’, op 28 en 29 maart in Den Burg. Doel hiervan is Texelse amateurmusici in de gelegenheid te stellen een week lang muziek van Beethoven in te studeren met een symfonieorkest en daarna een ‘daverend concert’ te geven voor een breed Texels publiek.

2020-01 Het 4 en 5 mei Comité Texel ontvangt € 1.000,- van het Texelfonds voor de organisatie van het Anjerconcert, dat de Koninklijke Marinierskapel op 29 mei in de Evenementenhal op De Krim geeft en dat gratis te bezoeken is.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP