020-04 Uit het fonds fonds Koninklijke NV TESO is een bedrag – € 2.000,– toegekend voor het project Bunkers in de Duinen van de stichting Nationaal Park (NP) Duinen van Texel. Deze organisatie heeft ambitieuze plannen met de bunkers die nog in de duinen staan. Bijzondere verdedigingswerken in een prachtig duingebied, maar niet vergeten mag worden dat er in de Tweede Wereldoorlog vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, aldus het NP. Bedoeling is daarom Texelaars naar hun herinneringen te vragen en deze op film vast te leggen. Met behulp van informatiepanelen met QR-codes zullen deze interviews te zien zijn voor bezoekers van de bunkers.

020-03 Een bedrag van € 1.500,– uit het fonds *Lof der Zotheid* – is toegekend voor de Cultuurnacht die op 8 februari in het dorpscentrum van Oosterend worden gehouden.

020-02 Het Haarlems Amateur Symfonie Orkest krijgt € 1.000,- uit het fonds *Lof der Zotheid* voor de organisatie van een ‘Beethoven-scratch’, op 28 en 29 maart in Den Burg. Doel hiervan is Texelse amateurmusici in de gelegenheid te stellen een week lang muziek van Beethoven in te studeren met een symfonieorkest en daarna een ‘daverend concert’ te geven voor een breed Texels publiek.

020-01 Het 4 en 5 mei Comité Texel ontvangt € 1000,- van het Texelfonds voor de organisatie van het Anjerconcert, dat de Koninklijke Marinierskapel op 29 mei in de Evenementenhal op De Krim geeft en dat gratis te bezoeken is.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP