2021-03 Voor het in eigen beheer uitgeven van een boek over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse  Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn heeft het Texelfonds vanuit het fonds Koninklijke NV TESO een bijdrage toegekend van € 1.000,-

2021-02 Voor de vervanging van een vloer van een van de zalen van de Kinderboerderij Texel stelt het Texelfonds een bedrag van € 2.020,- beschikbaar. De betreffende vloer heeft door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken

2021-01 Een gift van € 2.994,- uit het fonds Voortgezet Onderwijs Texel gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP