2012-12 Het Texelfonds heeft uit het Joustra en De Beursfonds een bedrag van € 5000,- toegekend aan de initiatiefnemers van de documentaire “Uitgetekend”, een film over een Texelaar die aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De makers van de film volgen een jong-dementerende gedurende een aantal jaren, zodat duidelijk wordt wat de ziekte inhoudt. De meeste docu’s tonen slechts een korte periode uit het leven van Alzheimerpatiënten. Verder beogen de makers een steentje bij te dragen in het doorbreken van het taboe dat nog steeds op dementie rust en meer begrip te kweken voor de veelal overbelaste mantelzorgers.

2012-11 Met een bijdrage van € 5000,- heeft het Texelfonds bijgedragen aan de renovatie en uitbreiding van dorpshuis De Hof in De Koog. Alleen de glas-in-loodramen en kerkbanken herinneren nog aan het feit dat een voormalig kerkgebouw bij het dorpshuis is getrokken. De zaal is het resultaat van een sterk staaltje Koger gemeenschapszin en is een belangrijke uitbreiding van het dorpshuis.

2012-10 Het Texelfonds heeft € 2.500,- bijgedragen aan de realisatie van het boek Veldnamen van de duinen van Texel. Intrigerende namen van plaatsen in de Texelse duinen zoals Kapevlakkie van Kooiman. Asfaltkluft. Posteleinveldje. Strand zonder Zee. ’t Hokkie van Theus. Doodskist zijn in veel gevallen al eeuwenoud. Oud- vogelwachter Kees Bruin en boswachter Erik van der Spek hebben er bijna zeshonderd achterhaald en ze op 11 oktober 2012 gepresenteerd in een boekwerkje. Het Texelfonds vindt de cultuurhistorische waarde hiervan van groot belang en heeft door financieel bij te dragen deze uitgave mede mogelijk gemaakt.

2012-09 Met een bijdrage van € 1.600,- heeft het Texelfonds bijgedragen aan een door de Oosterender historicus Jan Brouwer geschreven boek over 225 jaar bedrijvigheid in en om het visserdorp Oosterend. De grote historische waarde van het boek was reden voor het fonds om de realisatie financieel te ondersteunen. Een aantal scholen en de bibliotheek ontvangen een exemplaar van het boek.

100jaardeucevvtx94b2012-08 Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Tennisvereniging TV Deuce heeft Christine Groen namens het Texelfonds zowel aan voorzitter Jan Burgman van de tennisvereniging als ook aan Werner van der Meer van de eveneens 100 jarige voetbalvereniging Texel 94 een cheque uitgereikt van € 1000,-. In haar toespraak gaf Christine aan dat beide verenigingen van groot maatschappelijk belang zijn voor Texel. Iets wat nauw aansluit bij de missie van het Texelfonds.

loodsbotter2012-07 De stichting Behoud Loodsvaartuig de Texelstroom heeft een bijdrage van € 10.000,- ontvangen. De loodsbotter Texelstroom is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Nadat in 2009 een donatie is toegezegd voor het vernieuwen van de motor en de aggregaat, is deze bijdrage voor het vernieuwen van de mast. De renovatie van het in 1906 gebouwde stalen zeilschip is hiermee vrijwel afgerond. 50 jaar lang diende zij het loodswezen, eerst als afhaal- en peildienst, later als betonningsvaartuig. De loodsbotter verzorgt nu vaartochten voor groepen en biedt daarnaast de mogelijkheid aan om op vaste tijden op te stappen voor zogenaamde 'Kadevaarten'. De Texelstroom wordt daarbij volledig bemand door vrijwilligers. Deze mensen besteden naast het varen, ook vele uren aan het onderhoud van het schip.

walvisvaardershuisje2012-06 Het Texelfonds heeft € 2.000,- bijgedragen aan het behoud en de openstelling voor publiek van het Walvisvaardershuisje aan de Herenstraat 49 in Den Hoorn. Het huisje dateert uit de 17e eeuw en het interieur is schitterend bewaard gebleven. Lange tijd werd het door walvisvaarders bewoond en als je door het pandje wandelt, zijn 3 eeuwen historie bijna letterlijk voelbaar. Er is tevens een expositie over de walvisvaart.

2012-05 Stichting Present Texel heeft € 6.000,- ontvangen uit het Joustra de Beurs Zorgfonds. De stichting Present werkt met grote groepen vrijwilligers voor mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk en/of gezondheid hebben om een grote klus voor elkaar te krijgen. Present bemiddelt in groepen voor het opknappen van bijvoorbeeld een tuin, huis of kamer, een verhuizing of een sociale activiteit.

amicicantus2012-04 Het Texelfonds heeft het Vocaal Ensemble Amici Cantus tijdend een repetitie het Texelfondscomliment van € 1.000,- overhandigd. Het compliment wordt jaarlijks uitgereikt voor een bijzonder initiatief van een organisatie, vereniging of belangengroep die mogelijk niet in aanmerking komt voor een donatie, maar wel de sympathie van het Texelfonds verdiend. Het Texelfonds heeft veel lof voor het initiatief en de wijze waarop Amici Cantus de Johannes Passion uitvoert.

2012-03 Het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum heeft een website over de Russenoorlog in gebruik genomen. De website www.derussenoorlog.nl van oud Texelaar Arnold van Bruggen van journalistiek projectbureau Prospektor is opgebouwd als een tijdlijn en waar intervieuws en ander materiaal over de Russenoorlog zijn te bekijken. De Russenoorlog woedde van 6 april tot 20 mei 1945 op Texel, nadat de Georgische soldaten in het 822ste op het eiland gelegerde Duitse infanteriebataljon in opstand waren gekomen. Tevens is er een educatief programma aan de site gekoppeld, bestemd voor primair en voortgezet onderwijs, waarin scholieren leren over de Russenoorlog, standplaatsgebondenheid en mondelinge geschiedenis. Er werd een bijdrage van € 8.000,- gegeven.

2012-02 Het Texelfonds heeft € 5.000,- bijgedragen aan de renovatie van het glas in lood raam, het zogenaamde Assenraam, van de RK kerk Johannes de Doper in Den Burg. Scholen worden uitgenodigd om rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag het raam op afspraak te komen bezichtingen zodat een toelichting kan worden gegeven. Tevens zal de kerk op Dodenherdenking jaarlijks tussen 16.00 - 18.00 uur worden opengesteld voor Texelaars van alle gezindten en andere belangstellenden. Omdat het voorste gedeelte van de kerk normaliter is afgesloten, kan het raam alleen op afspraak worden bezichtigd en toegelicht.

2012-01 De Protestantse Waddengemeente heeft voor de renovatie van de Protestantse Waddenkerk in de Cocksdorp € 7.500,- ontvangen. De kerk is beeldbepalend voor het silhouet van de Cockdorp en vanuit alle windrichtingen goed zichtbaar. Naast het kerkelijke gebruik vinden er ook veel culturele en maatschappelijke evenementen. In de zomermaanden houden vrijwilligers de kerk dagelijks open, geven informatie en verzorgen rondleidingen en verkopen ansichtkaarten en handwerk.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP