2010-07 Uit het Joustra en de Beurs Zorgfonds geeft het Texelfonds € 6.000,- aan Stichting Welzijn Ouderen Texel voor een bijdrage in de kosten van het computerprogramma Huistest. Met dit programma kan geïnventarisserd worden welke aanpassingen aan een woning uitgevoerd moeten worden om tot op late leeftijd in de woning te kunnen blijven wonen.

2010-06 Stichting Boerenklasse Texel ontvangt € 1.660,- ter ondersteuning van de stichting. De stichting heeft tot doel kinderen van het basisonderwijs het boerenleven op Texel laten ervaren. De lespakketten die ontwikkeld worden ondersteunen de praktijklessen op de boerderij.

2010-05 Uit het Joustra en de Beurs Zorgfonds geeft het Texelfonds € 1.000,- aan Stichting Pharos voor een bijdrage in de kosten van de vrijwilligerskrant. De krant is geheel gewijd aan vrijwilligers. Op 7 december 2010, de Nationale Vrijwilligersdag, is het Vrijwilligerspunt Texel geopend. Het vrijwilligerspunt heeft tot doel vrijwilligers die vrijwilligerswerk willen doen op een makkelijke manier in contact te brengen met organisaties die vrijwilligers zoeken. Er worden steeds meer mantelzorgers gezocht om het mogelijk te maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. www.pharostexel.nl.

2010-04 Het Texelfonds ondersteunt een groep vrijwilligers die de Wezentuin (het park in Den Burg) willen opknappen en verfraaien. Een mooi project, dat getuigt van burgerzin. Er wordt € 500,- geschonken, zodat de groep een leugenbank kan plaatsen. De leugenbank was vroeger een open gebouwtje waar de oude vissers- en vaarlui elkaar roddels en sterke verhalen vertelden over hun tijd op zee.

2010-03 Aan de groep Mythe van Texel is een bedrag toegezegd van € 4.000,-. Dit geld is speciaal gereserveerd voor de verhalenvertellers. Vertellers gaan op bezoek bij de Texelse basisscholen om aan de groepen (6), 7 en 8 verhalen uit het boek Mythe van Texel te vertellen. De mythes worden verteld tegen de cultuur-historische achtergrond van Texel. Het boek Mythe van Texel ligt inmiddels in de winkels. Naast dit boek is het de bedoeling aan de hand van de verhalen in het boek een Mytheroute op Texel te ontwikkelen.

2010-02 De ANBO viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum organiseert de ANBO in het weekend van 28, 29 en 30 oktober 2010 een manifestie met het thema "Langer zelfstandig wonen voor ouderen". Om de kosten te kunnen dekken, draagt het Texelfonds de gevraagde € 2.600,- graag bij.

2010-01 Voor het realiseren van een modelmolen gemaakt van hout van de iepen van de Molenlaan die tevens als uitkijkpunt gaat functioneren, is aan de Vereniging Dorpscommissie Eierland, € 8.500,- beschikbaar gesteld. Het project is één van de attracties in het kader van het 175-jarig bestaan van de Eierlandse polder.

de molen2  naamsbord bij de molen

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP