Uitbreiding Jeugdfonds

In november 2019 ontving het Texelfonds een schenking van € 50.000,- ter aanvulling van het Jeugdfondsvermogen. De omvang van het vermogen is na deze gift toegenomen tot € 78.500,-. Uit het rendement hiervan worden aanvragen die betrekking hebben op jeugdzaken gefinancierd. 

Nalatenschap.

In juli 2019 heeft het Texelfonds bedrag van € 43.000,- ontvangen uit een nalatenschap. ‘We zijn er bijzonder blij mee. Een bewijs van vertrouwen dat het geld bij ons in goede handen is. En bovendien een teken dat ons gemeenschapsfonds nog steeds bekender wordt’, reageert voorzitter Jan Beijert.

Conform de wens van de schenker mag het gehele bedrag worden gebruikt voor algemene doelen. Het hoeft dus niet per se worden gereserveerd voor een specifiek deelgebied. Het Texelfonds ondersteunt projecten op het terrein van zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie en natuur en landschap.

 

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

OndertekeningOp vrijdag 15 februari 2019 is een nieuw Fonds Op Naam ondergebracht bij het Texelfonds. Het gaat om het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het fondsrendement zal besteed worden aan het voortgezet- en beroepsonderwijs op Texel en is gevormd uit het vermogen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Texel. Met de ondertekening van de overeenkomst is ook de voormalige stichting opgeheven. Het renderende vermogen van het fonds is € 180.000,-.
Op de foto’s vanaf links Jan-Jacob Rab en Kees Duin van S.V.O.T. en Joke Kuijper en Jan Beijert van het Texelfonds ondertekenen de overeenkomst.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP