Lionsclub Texel

In 2005 is nog eens € 1.750 ter beschikking gesteld ter dekking van de lopende kosten van de Stichting.

Anonieme gever

Via een Fonds welke anoniem wenste te blijven heeft het Texelfonds in oktober 2005 een gift ontvangen van € 15.000. Als voorwaarde werd gesteld dat deze gelden aangewend dienden te worden voor Natuurbehoud projecten op Texel (gelden zijn besteed).

Koninklijke NV.TESO

De TESO heeft € 20.000 geleend aan het Texelfonds ter dekking van de lopende kosten. Uitdrukkelijk is vermeld dat dit bedrag niet voor projecten in aanmerking mag komen. In 2007 is deze lening kwijtgescholden en omgezet in een gift. De Lionsclub Texel heeft om de start van het fonds mogelijk te maken € 1.000 ter beschikking gesteld.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP