Koninklijke NV TESO

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van TESO heeft de Directie en de Raad van Commissarssen besloten om aan de Texelse bevolking een kado te geven. Hiervoor is met het Texelfonds een overeenkomst gesloten waarbij TESO zich verbindt om de komende 5 jaar, met ingang van 2007, € 50.000 per jaar ter beschikking te stellen, met een optie voor nog eens 5 jaren. De doelstelling is als volgt geformuleerd: 'ter behoud van het Texels Cultureel- en Natuurlijk erfgoed'.

Doelen, ondersteund vanuit de gelden van de TESO, kenmerken zich door een cultuurhistorisch karakter, bevinden zich op Texel en zijn concreet waarneembaar. Het doel is tastbaar en heeft een blijvend karakter. Bovendien is het toegankelijk voor een breed publiek. De te ondersteunen projecten mogen niet of slechts beperkt commercieel geëxploiteerd worden. Het Texelfonds zoekt bij elke aanvraag naar wederkerigheid, doorgaans in de vorm van een te leveren tegenprestatie.Bij voorkeur verbindt het Texelfonds particuliere initiatieven aan dienstverlening door bestaande organisaties, verbanden en instellingen. Het Texelfonds gaat doorgaans niet in op verzoeken om via een donatie enkel en alleen de exploitatietekorten van een activiteit aan te vullen. Bij aanvragen die worden gedaan door een privepersoon, wordt gezocht naar een instelling c.q. organisatie/stichting die de aanvraag overneemt.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP