Aanleiding

Het Texelfonds werd in 2004 als een lokaal gemeenschapsfonds opgericht. Vanaf het begin is het de intentie geweest om een fonds te zijn voor alle Texelaars en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. 

In onderstaand beleidsplan zijn de ambities en doelstellingen voor de beleidsperiode 2019-2022 vastgelegd, op basis van inbreng van het bestuur, enkele stakeholders en een extern adviesbureau.

Beleidsplan Texelfonds december 2018

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP