Nalatenschap.

In juli 2019 heeft het Texelfonds bedrag van € 43.000,- ontvangen uit een nalatenschap. ‘We zijn er bijzonder blij mee. Een bewijs van vertrouwen dat het geld bij ons in goede handen is. En bovendien een teken dat ons gemeenschapsfonds nog steeds bekender wordt’, reageert voorzitter Jan Beijert.

Conform de wens van de schenker mag het gehele bedrag worden gebruikt voor algemene doelen. Het hoeft dus niet per se worden gereserveerd voor een specifiek deelgebied. Het Texelfonds ondersteunt projecten op het terrein van zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie en natuur en landschap.

 

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

OndertekeningOp vrijdag 15 februari 2019 is een nieuw Fonds Op Naam ondergebracht bij het Texelfonds. Het gaat om het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het fondsrendement zal besteed worden aan het voortgezet- en beroepsonderwijs op Texel en is gevormd uit het vermogen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Texel. Met de ondertekening van de overeenkomst is ook de voormalige stichting opgeheven. Het renderende vermogen van het fonds is € 180.000,-.
Op de foto’s vanaf links Jan-Jacob Rab en Kees Duin van S.V.O.T. en Joke Kuijper en Jan Beijert van het Texelfonds ondertekenen de overeenkomst.

Uitbreiding fonds *Lof der Zotheid*

Aan het eind van het jaar is het fonds *Lof der Zotheid* uitgebreid met een bedrag van € 500.000,- Dit bedrag heeft als specifieke bestemming de realisatie van een cultuurhuis. € 450.000,- is geschonken als een renteloze lening en € 50.000,- als gift. De lening zal jaarlijks door een gift van € 50.000,- worden afgelost.

Van vrienden en donateurs is in 2017 een bedrag ontvangen van € 12.549,-

IJspegelsfonds

In 2015 is een nieuw fonds bij het Texelfonds ondergebracht. Het betreft een gift van € 100.000,- van de Gemeente Texel welke is vrijgemaakt uit het ‘overschot’ van de verloren gewaande IJslandse Landsbanki-tegoeden. Het Texelfonds mag het geld van het IJspegelsfonds uitkeren aan bewonersinitiatieven welke betrekking hebben maatschappelijke initiatieven.

Van vrienden en donateurs is in 2015 een bedrag ontvangen van € 12.862,-

Kok-Barendregt fonds

Op zaterdag 17 december 2016, tijdens de opening van het nieuwe kantoor van het Texelfonds aan de Abbewaal in Den Burg, maakte voorzitter Jan Beijert bekend dat het fonds is uitgebreid met een nieuw Fonds op naam. Het gaat om het Kok-Barendrecht Fonds. Het fonds van € 177.000,- uit de nalatenschap van de familie Kok uit Den Hoorn heeft een doelstelling gelijk aan die van het Texelfonds.

Van vrienden en donateurs is in 2016 een bedrag ontvangen van € 9.260,-

Lof der Zotheid

Ook het jubileumjaar van het tien jaar oude Texelfonds is gedenkwaardig geweest. Een anonieme gever richtte een nieuw Fonds op Naam op, dat de benaming *Lof der Zotheid* meekreeg. Het geld, € 100.000,-, mag worden besteed aan jeugd- en ouderenzorg, kunst en cultuur, natuur en landschap.

Van vrienden en donateurs is in 2014 € 11.400,- ontvangen.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP