Aanvullende voorwaarden bij een aanvraag van een bewonersinitiatief:

  • Het voorstel heeft een (cultureel of sociaal) maatschappelijk doel, dat de Texelse samenleving versterkt en verbindt.
  • Het voorstel heeft betrekking op een plan voor de directe woonomgeving (straat, buurt of wijk) of voor een van de zeven Texelse dorpen of buurtschappen (zoals bijvoorbeeld Oost, 't Horntje, Zuid-Eierland).
  • De groep aanvragers bestaat uit minimaal drie personen, die een bredere doelgroep vertegenwoordigen.
  • Er moet in maximaal tien zinnen een duidelijk, schriftelijk voorstel worden ingediend, waarin staat wat men met het projectplan wil bereiken. Daarnaast moet helder worden aangegeven wat de globale kosten zijn.
  • Als het project aanschaf van materialen omvat, wordt contractueel vastgelegd dat deze bij stopzetting van het initiatief worden geretourneerd aan het Texelfonds of een andere bestemming krijgen, waarbij een goed plan voorwaarde is voor de inzet.
  • Een bewonersinitiatief wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.
  • Een aanvraag voor bewonersinitiatief heeft een maximum van € 5.000,- per project.

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het Texelfonds of wilt u andere zaken betreffende uw project met het Texelfondsbestuur bespreken, neemt u dan contact op met de secretaris voor het maken van een spreekuurafspraak. U kunt de secretaris bereiken via telefoon: 0222-317035 of e-mailadres: 

Meent u dat u, na het lezen van de voorwaarden, voor een aanvraag op het gebied van bewonersinitiatief in aanmerking komt? Via onderstaand aanvraagformulier, kunt u uw aanvraag insturen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP