Het bestuur van het Texelfonds heeft in augustus een anonieme schenking ontvangen ten behoeve van het Jeugdfonds Texel. Dit Fonds op Naam is in 2011 ingesteld door de Lions Club Texel, die toen een bedrag van € 13.000,- beschikbaar stelden. Dit was de opbrengst van de verkoop van het kantoormeubilair uit het oude gemeentehuis. Door de recente schenking is het vermogen nu verdubbeld tot € 26.000,-. Het Jeugdfonds richt zich op de Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Het Fonds op Naam is een vermogensfonds, wat inhoudt dat uitkeringen uit het rendement van het vermogen worden betaald.

Het Texelfonds is voor haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen en legaten. Naast het algemeen fonds, is er de mogelijkheid om een Fonds op Naam te vestigen. Naast het Jeugdfonds is er onder andere het IJspegelfonds, fonds Lof der Zotheid, het Joustra en De Beurs zorgfonds en het Kok-Barendregt fonds. Deze fondsen zijn ondergebracht bij het Texelfonds. De persoon of organisatie die een schenking doet kan het geld labelen, wat betekent dat men zelf kan bepalen aan welk doel of doelgroep het geld besteed wordt. Meer informatie over de mogelijkheden voor het vestigen van een Fonds op Naam vindt u op de website www.texelfonds.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken, neemt u gerust contact op met de voorzitter Jan Beijert, telefoonnummer
06-29056010
Tevens kunt u informatie vinden op GeefWijzer, dé website over filantropie in Nederland. U vindt daar alles wat u moet weten over erven, schenken en nalaten: www.geefwijzer.nl, voor nu en later.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP