Bestuur juli 2019Tijdens onze bestuursvergadering van 19 januari 2019 hebben we twee nieuwe leden welkom geheten. Piet Heijnen en Joop Rommets namen de plaats in van Swier Oosterhuis en Liesbeth Rijk, die volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar waren. In goed overleg besloot Ellen Bot in juni (tussentijds) uit het bestuur te stappen. Door drukte in haar werk en privé kon ze te weinig tijd aan het Texelfonds besteden, vond ze zelf. Ze wordt opgevolgd door Peter Reijnders, sinds januari lid van onze Raad van Advies. Het bestuur bestaat verder uit voorzitter Jan Beijert, secretaris Joke Kuijper, penningmeester Dirk Vinke en Marion Barth. Daarnaast krijgen we op secretarieel vlak sinds kort assistentie van Joke de Boer, de ‘buurvrouw’ in ons pand aan de Abbewaal.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP