De KoogHet was dinsdag in De Koog een rustige editie van het Texelfondsproject ‘Verrijk je Buurt’. Desondanks werden er toch weer elf ideeën ingediend voor het dorp. Zo willen bewoners graag dat de Kamperfoelieweg fraaier en veiliger wordt, door aanleg van een voetpad en verkeersremmers. Bij paal 20 is nog geen strandrolstoel, terwijl daar wel vraag naar is. Ook in De Koog is behoefte aan meer bloemen in het straatbeeld, bijvoorbeeld rond de bomen in de Dorpsstraat. Door bordjes met uitleg te plaatsen over de herkomst van de straatnamen en oud beeldmateriaal te verzamelen en te digitaliseren, willen enkele Kogers het historisch besef verbeteren. Dat kan worden gecombineerd met een speurtocht aan de hand van QR codes. Er is behoefte aan een bank voor het dorpshuis. Door die als gezamenlijk project te verfraaien met een kleurig mozaïek van oude tegels, wordt dat een leuk knutselproject. Er is ook vraag naar een digitale vaardigheidscursus voor ouderen, asbakken in Dorpsstraat, meer fietsenstallingen en de aanleg van een gezamenlijke moestuin.

Woensdag 26 februari is de laatste ‘Verrijk je Buurt’-inspiratie bijeenkomst in De Cocksdorp. Wie nog een plan heeft kan dit tot uiterlijk 1 maart indienen via deze website. Let daarbij wel op de spelregels voor dit project, die ook op de website zijn te vinden.

Den BurgHet was een volle bak in De Buureton tijdens de Texelfonds-inspiratiebijeenkomst voor het project ‘Verrijk je Buurt’. Wat opviel ten opzichte van eerdere bijeenkomsten was dat de deelnemers zich flink hadden voorbereid. Er kwamen kaarten, tekeningen en uitgewerkte plannen op tafel.

Ook in Den Burg is er veel behoefte aan speeltoestellen en aanverwante zaken, bijvoorbeeld een betere afscherming bij de speeltuin op de hoek Boogerd/Willem van Beierenstraat. Daar kunnen kinderen nu al spelend zo de weg op hollen. Een speciaal op volwassenen gerichte speel- en beweegplek kwam, net als in enkele buitendorpen, als wens naar voren.
Nu de nieuwbouw in de centrum de voltooiing nadert, zijn er ideeën voor verfraaiing van die omgeving, bijvoorbeeld het herstellen van de ronde muurtjes in het park, waar je zo lekker op kan zitten op een mooie dag. Twee grote pilaren bij de ingang, met het wapen van Texel erop, kunnen het park een chiquere uitstraling geven.
Drie verzoeken gingen over AED apparaten, waarbij sommige bewoners er zelf eentje bij elkaar wilde verdienen met een eigen editie van ‘Heel de Verzetstraat bakt’. Door beplanting, plantenbakken of zelfs tuintjes op ondergrondse afvalcontainers willen verschillende straten Den Burg verfraaien. De vijver bij de Volmolen/Tuunen wordt enthousiast gebruikt door de jeugd. Wat nog ontbreekt zijn aanlegsteigers. Een bijzonder sympathiek idee is het organiseren van een straatfeest in De Zes met jong en oud, op basis van zes zintuigen.

Het bestuur van het Texelfonds buigt zich over alle plannen en neemt contact op met de indieners als nadere uitwerking is gewenst. Daar wordt zo nodig ondersteuning bij verleend. Wie er niet bij kon zijn op deze avond maar wel een goed idee heeft, kan dit ook via de website www.Texelfonds.nl/Verrijkjebuurt doorgeven. Dit kan nog tot 1 maart. Tegen eind maart neemt het bestuur de beslissing welke plannen worden gehonoreerd en kunnen rekenen op een bijdrage.

De volgende inspiratieavonden zijn:
Dinsdag 18 februari 20.00 uur dorpshuis De Hof in De Koog.
Woensdag 26 februari 20.00 uur Het Eierlandse Huis in De Cocksdorp.

 

Den HoornDe inspiratieavond voor het Texelfonds project ‘Verrijk je Buurt’ in Den Hoorn was woensdag een gezellige aangelegenheid. De creatieve ideeën stroomden binnen. Het plan voor een tweede klok in het Hoornder kerkje past qua opzet en vereiste financiën niet in het project, maar wordt wel met interesse bekeken door het bestuur van het Texelfonds.

Net als in De Waal en Oosterend waren er wensen op gebied van verfraaiing van het dorp en omstreken met bloemen. Bewoners van ’t Horntje lieten van zich horen, met plannen voor een jeu de boules baan en voetbaldoelen. Ook dit keer waren er de nodige ideeën voor de viering van 75-jaar vrijheid, zoals een herinneringsblad en een speciale fietstocht. Verder werd een voorstel ingediend voor vervanging van het bankje van Ferry nabij de camping en spelletjesavonden voor de bewoners.

Nagekomen plannen kunnen nog tot 1 maart via de website www.Texelfonds/Verrijkjebuurt worden ingediend. Daar staan ook de spelregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Eind maart beslist het bestuur welke voorstellen worden gehonoreerd. Er werd tijdens deze avond opnieuw benadrukt dat het de bedoeling is dat de uitvoering door de indieners zelf moet worden opgepakt. Daarnaast worden geen enveloppen met geld uitgedeeld, maar alleen reële kosten betaald.

De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 28 januari in ’t Skiltje in Oudeschild, dinsdag 4 februari in De Buureton in Den Burg, dinsdag 18 februari in De Hof in De Koog en woensdag 26 februari in het Eierlandse Huis in De Cocksdorp. Alle keren is de inloop vanaf 19.30 en de aanvang 20.00 uur.

VerrijkJeBuurt OudeschildDe vrolijke inspiratieavond van het Texelfondsproject Verrijk je Buurt in Oudeschild leverde 15 creatieve plannen op. Het was een gezellige bijeenkomst in dorpshuis ´t Skiltje, waar enthousiast werd meegedacht over het creëren van een natuurspeeltuin, het opknappen en verfraaien van het schoolplein en een filmproject, waarbij inwoners van Oudeschild in beeld worden gebracht. Ook leeft de wens om een jeugdkunstclub te beginnen, een boek te maken over de (voormalige) leerlingen van de openbare school en een tent te verwerven voor de jury van Ouwe Sunder zodat er meer bezoekers droog kunnen kijken.
Het plan voor een feestje bij de molen tijdens molendag sloot aan bij de jeugdkunstclub, omdat de organisatie daar graag kleine molentjes willen verkopen, om de kas te spekken. De jeugdclub zou dat als eerste opdracht kunnen doen. Er was eveneens enthousiasme over het idee om een speciale dag op de Hogeberg te houden, waarbij met paard en wagen bedrijven worden bezocht en aan het einde een maaltijd is in het Eikenbossie.
Plannen voor een kunstwerk van Heintje Vaar, speeltoestellen voor volwassenen in het Ankerpark, een grote gymnastiekuitvoering en foto’s van markante Oudeschilders voor op de haven, op 5 mei een maaltijd met oude films voor de oudere bewoners van het dorp en een Afrikaans festival om verschillende culturen samen te brengen werden met instemming begroet.

De tweede inspiratie-avond voor het project Verrijk je Buurt werd gehouden in Oosterend. Dit dorp zet vooral in op verfraaiing van het dorp, met meerdere ideeën voor bloembakken en -perken.

OosterendHet opknappen van de muzieknis en de bergruimte van de rommelmarkt staat ook hoog in het vaandel. Dat laatste heeft een meerwaarde, omdat de opbrengst rechtstreeks gaat naar het verenigingsleven in het dorp. De Strenders willen tevens graag de verbinding tussen jongeren en ouderen stimuleren met gezamenlijke activiteiten en een busreisje.
Opvallend was dat zowel in De Waal als in Oosterend de wens leefde om een videodocument te maken met oudere inwoners die de oorlog nog hebben meegemaakt, in het kader van 75-jaar vrijheid. Er werd geopperd dat het misschien mogelijk was om dit in samenwerking met alle dorpen op te pakken. Daar is wel enige haast bij geboden, omdat de vertoning van het eindresultaat mooi past in de viering in mei.

Zelf oppakken
De medewerkers van het Texelfonds benadrukten dat het nodig is dat er mensen opstaan om alle initiatieven op te pakken. “Wij gaan het niet uitvoeren, jullie moeten dat echt zelf doen. We helpen bij de uitwerking van het plan en geven waar nodig een bijdrage. Dat gaat op basis van werkelijke kosten, dus het is de bedoeling dat mensen een reële inschatting maken. We delen geen enveloppen met een standaard bedrag uit”, legde Texelfondsvoorzitter Jan Beijert uit.
Alle ideeën worden verzameld en alvast bekeken door het bestuur van het Texelfonds. Eind maart volgt de beslissing welke plannen worden gesteund. Als er nadere uitwerking is gewenst, wordt contact opgenomen met de initiatiefnemers. De komende weken worden ook in de andere dorpen inspiratie avonden gehouden. Wie daar niet bij kan zijn of later alsnog een goed idee heeft, kan dat indienen via de website www.Texelfonds/Verrijkjebuurt.

De volgende inspiratie-avond is a.s. woensdag in het dorpshuis De Waldhoorn van Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

 

 

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP