VJB Den HoornIn verschillende dorpen op ons eiland is de afgelopen tijd hard gewerkt aan Verrijk Je Buurt, ons verjaardagscadeautje aan de Texelse samenleving.

Zoals bekend dienden bewoners afgelopen winter maar liefst vijfendertig kansrijke ideeën in om hun dorp of wijk te verfraaien. Door de coronacrisis lag het project een tijd stil, maar in juli hakte het bestuur alsnog de knopen door. Vijftien voorstellen werden gehonoreerd en mochten dus op financiële steun van het Texelfonds rekenen.

Daarna konden de handen uit de mouwen en inmiddels is een groot deel van de werkzaamheden voltooid. In De Cocksdorp kon het schoolplein met een gift van Verrijk Je Buurt worden opgeknapt. Bewoners van Den Hoorn gaven een magazine met oorlogsherinneringen uit. Op ’t Horntje werd een jeu-de-boulesbaan aangelegd en werden voetbaldoeltjes geplaatst. In Den Burg ging het om vier projecten.IMG 0365

De speeltuin aan de Van Beierenstraat kreeg een hekje, aan de Wagemakerstraat kwam een speeldoel en de Verzetstraat werd verrijkt met een picknicktafel. Als voorlopig laatste project plaatsten bewoners van de Kogerstraat bloembakken op de stoep, waardoor de entree van Den Burg een kleurrijk geheel is geworden.

Hoewel Verrijk Je Buurt inmiddels is afgerond, blijft het Texelfonds openstaan voor ideeën van inwoners en organisaties die het leven op Texel zinvoller, mooier of plezieriger kunnen maken.

Stichting De Hof ontvangt € 2.500 van het Texelfonds als bijdrage in het moderniseren van het Koger dorpshuis.

De Hof ondergaat een complete ‘make over’. Zo worden de wanden en de bar geschilderd, zijn nieuwe stoelen, tafels en barkrukken besteld en wordt het bestaande ruim 25 jaar oude tapijt vervangen door een nieuwe pvc-vloer. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het Koger dorpshuis voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een enquête onder bewoners van De Koog is gebleken dat er behoefte is aan nog meer activiteiten. Zo zouden er vaker condoleances en afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden. Ook bestaan plannen om een jeu-de-boulesvereniging op te richten en de banen aan te leggen op het terrein van De Hof.

Voor de inrichting van een gemeenschappelijk huis van Novalishoeve en Tante Jan stelt het Texelfonds € 5.000 beschikbaar.

Het huis staat in nieuwbouwwijk De Tuunen in Den Burg en biedt een thuis aan kwetsbare jongeren van Novalishoeve en ouderen met geriatrische problemen van Tante Jans. Deze mensen hebben hun eigen woning, maar kunnen in dit gemeenschappelijke pand bijvoorbeeld hun verjaardag vieren en gezamenlijk eten, knutselen en workshops houden. Met de steun van het Texelfonds wordt het huis voorzien van witgoed en geluidsapparatuur. Het geld komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bedrag van eveneens € 5.000 gaat naar stichting Klok voor Den Hoorn, die een tweede klok wil realiseren in de toren van het Hoornder kerkje. Historisch verantwoord, vinden initiatiefnemers Arie Abbenes en Kees Boon. De ruimte in de toren is er voor en mogelijk heeft de klok er ook gehangen, maar is deze tijdens de Reformatie in 1571 weggehaald of vernietigd door de Watergeuzen. Ook is het mogelijk dat de klok bij de bouw halverwege de vijftiende eeuw is ‘wegbezuinigd’.

Een bedrag van € 2.000 ten slotte gaat naar de concertserie New Masters on Tour. Het Texelfonds had al besloten de concerten in het Hoornder kerkje financieel te ondersteunen, maar door de coronacrisis stond de serie een tijd lang op losse schroeven. Inmiddels hebben de eerste optredens er weer plaatsgevonden.

Het Texelfonds steunt Hospice Texel met een bijdrage van €4.500, bedoeld voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Een bedrag van €1.500 gaat naar de Opera4daagse.

Hospice Texel beschikt over zo’n 65 vrijwilligers, die in tweetallen de beroepskrachten van de thuiszorg ondersteunen bij de lichamelijke verzorging van hun gasten. De gasten van het hospice zijn mensen die zijn uitbehandeld en naar het hospice komen om te sterven.

De vrijwilligers krijgen een basiscursus palliatieve zorg en diverse andere trainingen ten behoeve van hun eigen deskundigheid en de onderlinge samenwerking. Het opleiden van vrijwilligers gebeurt al vanaf het begin van het hospice, dat in juni vijf jaar bestond, en was destijds een initiatief van het Texelfonds zelf. De nieuwe bijdrage van €4.500 wordt betaald uit het Joustra & De Beurs Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

De Opera4daagse werd vorig jaar voor het eerst gehouden en door de betrokkenen een groot succes genoemd. De tweede editie ging wegens corona niet door, maar de organisatoren – Stichting Intorno Ensemble, Lange Juni en Dutch Opera Studio – zijn vastbesloten in juni 2021 alsnog een vervolg aan het evenement te geven. In de tweede Opera4daagse krijgt ook lokaal zangtalent een kans. Zo zal volgens de organisatie een ‘100% Texelse opera’ worden opgevoerd. Ook wordt een ‘familieopera’ voorbereid. Het Texelfonds betaalt een bijdrage van €1.500 uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Van een pruimentaartbakevenement in De Waal tot een magazine met oorlogsherinneringen in Den Hoorn: het Texelfonds heeft in totaal vijftien voorstellen voor het project Verrijk Je Buurt gehonoreerd, verspreid over het hele eiland. In totaal gaat het om een bedrag van ruim €32.000.

Verrijk Je Buurt is het verjaardagscadeautje aan de Texelse samenleving van het Texelfonds, dat in november het vijftienjarig bestaan vierde. Texelaars die ideeën hadden om hun buurt of dorp nog net iets leuker of beter te maken, maar daarvoor geen geld hadden, konden een beroep doen op het budget dat het Texelfonds voor het project beschikbaar stelde.

Om het project te promoten en belangstellenden bij elkaar te brengen, belegde het Texelfonds in januari en februari ‘Inspiratiecafés’ in alle dorpen. Onder leiding van projectleider Tessa van Daalen werd volop gebrainstormd en kwamen tientallen ideeën naar voren. Van sommige werd al snel duidelijk dat ze te veel geld zouden kosten – er gold een maximum van €3.000 per project – of moeilijk uitvoerbaar waren. Maar uiteindelijk bleven er nog een kleine 35 over die kansrijk genoeg waren om nader te bekijken.

Verrijk Je Buurt kwam door de coronacrisis in het voorjaar stil te liggen, maar deze maand hakte het bestuur van het Texelfonds alsnog de knopen door. Belangrijk daarbij was dat de ideeën in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Verrijk Je Buurt. Zo mag een project geen commercieel doel dienen en moet het bij de realisatie en uitwerking breed worden gedragen in de buurt of het dorp. Een handvol projecten viel af omdat ze door corona dit jaar niet meer haalbaar zijn.

Uiteindelijk werden vijftien voorstellen gehonoreerd en gaat geld naar de volgende doelen: een natuurspeeltuin en het schoolplein in Oudeschild, voetbaldoelen, een jeu-de-boulesbaan en een bankje bij De Potvis op ’t Horntje, een herdenkingsmagazine in Den Hoorn, bergruimte voor de rommelmarkt in Oosterend, een pruimentaartbakevenement in De Waal, het schoolplein in De Cocksdorp en een mozaïekbank en een project om historisch materiaal te verzamelen en te digitaliseren in De Koog. Voor Den Burg is geld beschikbaar voor de beveiliging van de speeltuin aan de Willem van Beierenstraat, bankjes en bloembakken in de Pieter van Cuyckstraat, een speeldoel in de Wagemakerstraat, de verfraaiing van de entree van de Kogerstraat en een picknicktafel in de Verzetstraat.

De initiatiefnemers zijn op vrijdag 17 juli geïnformeerd. Voor wie geen financiële steunt krijgt, was er de troostrijke mededeling dat Verrijk Je Buurt nu is afgerond, maar dat het Texelfonds open blijft staan voor ideeën van inwoners en organisaties die het leven op Texel zinvoller, mooier of plezieriger kunnen maken.

Texelfonds
Abbewaal 31
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP