In de bestuursvergadering van juni, op de eerste dag van de zomer, heeft het Texelfonds besloten diverse (veelbelovende) Texelse projecten financieel te ondersteunen.

Kerk van De Koog

Een bedrag van € 7.500,- gaat naar het eeuwenoude kerkje van De Koog, dat net als het historische huisje van ‘moeder’ Mosk dat ernaast staat wordt gerestaureerd. De eigenaar – de diaconie van de Protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn – wil het gebouw regelmatig openen. Niet alleen voor de reguliere kerkdiensten, maar ook voor andere bezoekers, Texelaar of toerist. ‘Het ontbrak ons tot nu toe aan mankracht om dat voor elkaar te krijgen, terwijl we vaak de vraag krijgen om het wél te doen. Naar verwachting zal er een grote toeloop zijn: van nieuwsgierige passanten tot mensen die behoefte hebben aan een gesprek of aan stilte, die een kaarsje willen branden en even rust zoeken’, meldt het kerkbestuur.

Pré-Sail Texel

Een bedrag van eveneens € 7.500,- stelt het Texelfonds beschikbaar voor het vorige week gehouden Pré-Sail Texel. Specifiek is het geld bestemd voor de organisatie om het gehele evenement een veel inclusiever karakter te geven.  Speciale aandacht daarbij  voor de bewoners van de hotelboot in de haven, grotendeels bestaand uit Oekraïense vluchtelingen. Allemaal waren ze samen met andere genodigden van het eiland welkom bij een bijeenkomst aan boord van het schip Morgenster. Daar werden ze getrakteerd op koffie en een dessert. De organisatie wilde daarmee de mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen en zo de integratie te bevorderen. Door ook de Rede van Texel beschikbaar te maken voor niet-Nederlands sprekende Texelaars is ook de specifieke historische context breder voor het voetlicht gebracht. Ook was er ruimschoots oog voor de participatie van de bewoners van het Maartenhuis bij het evenement.

Helium

In de bestuursvergadering van februari reserveerde het Texelfonds een bedrag van € 5.000,- voor de Stichting Helium, opgericht door een grote groep jongeren en enkele ouders, die ambitieuze plannen hadden om allerlei activiteiten te organiseren. Voorwaarde was wel dat de groep een goed doordacht en uitvoerbaar plan zou indienen. Dat ligt er inmiddels en behelst onder meer diverse projecten om het sociale en culturele aanbod voor jongeren en jongvolwassenen op Texel te vergroten. Bedoeling is ook een eigen clubhuis in te richten. ‘Een belangrijke ontwikkeling voor het eiland’, oordeelt het Texelfonds. Het besloot om die reden de bijdrage te verhogen naar €7.500,-.

Dorpsmaaltijd

Het kleinste bedrag, van € 310,-, gaat naar de organisatie van de dorpsmaaltijd in De Waal, waar het hele dorp welkom is. Bewoners zorgen zelf voor het eten en veel spullen kunnen ze lenen, zodat ze aan een bescheiden budget genoeg hebben. De bijdrage van het Texelfonds wordt besteed aan wat kleinere zaken. Het bedrag wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Café Brainstorm

Vorige maand al besloot het Texelfonds €1.050,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van vier avonden Café Brainstorm, waar mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten samenkomen en informatie uitwisselen. Deze bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP