2016-21 Het Texelfonds heeft tijdens de bestuursvergadering van december besloten een bedrag van € 600,= uit het Jeugdfonds toe te kennen voor de opening van het Mama Café.

Doel van de bijeenkomsten van het maandelijkse Mama Café is het uitwisselen van ervaringen en sociaal contact tussen de moeders. Tevens ligt het in de bedoeling om workshops en cursussen te gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld kinder-EHBO en babymassage, en specialisten als een jeugdarts, diëtist, fysiotherapeut of verloskundige uit te nodigen.

2016-20 Voor het organiseren van een alcoholvrij feest voor jongeren tot achttien jaar heeft het Texelfonds een bedrag uit het Jeugdfonds toegekend van € 1.500,= aan Young4Ever. Een gevolg van de nieuwe alcoholwet is dat jongeren tot achttien jaar uit de horeca worden geweerd. Voorgaande jaren is gebleken dat de Ouwe Sunder frisfeesten zeer succesvol warer voor ruim 300 jongeren. Dit jaar komt er een tent op de Groeneplaats, waar het feest van 20.00 tot 01.00 uur wordt gehouden. Het is uitsluitend bedoeld voor jongeren die niét hebben gedronken. Wie naar binnen wil, zal eerst een blaastest moeten doen. De entree is gratis.

2016-19 Omdat meerdere bewoners van de Gollard hadden gevraagd of er weer geitjes in de tuin achter het verzorgingshuis zouden kunnen komen om zodoende meer verbinding met de buurt te realiseren, is uit het IJspegelsfonds een bedrag van € 500,= toegekend om voer en eventueel andere kosten in de komende twee jaar te dekken. Sytze Roedema was bereid om de twee jonge dwerggeitjes gratis beschikbaar te stellen. Voor de dagelijkse verzorging hebben een aantal vrijwilligers hun hulp aangeboden

2016-18 Aan Gymvereniging Oudeschild wordt uit het Texelfonds € 1.000,= toegekend ter ere van het 50 jarig jubileum. Op 1 oktober aanstaande wordt groots uitgepakt in ’t Skiltje. Een show op het gebied van gym, turnen en acrogym. Dit is een vorm van gymnastiek waarbij turners gezamenlijk pyramides vormen. Speciaal voor deze gelegenheid komen er zes acrogymnasten, die op wereldniveau turnen, naar Texel.

2016-17 Aan de rockopera Jesus Christ Superstar is uit het fonds *Lof der Zotheid* een bedrag van € 2.000,= toegekend. Ruim dertig Texelse talentvolle muzikanten, zangers en koorleden bereiden zich voor de de uitvoering van de rockopera op Texel. Het is een ambitieus project, waar komende winter en voorjaar een intensief traject van oefening en scholing op het programma staat. In juni 2017 staan meerder optredens gepland.

2016-16 Aan de waterspeelplaats op het dorpsplein in De Cocksdorp heeft het Texelfonds een bedrag van € 3.000,= toegekend. Waterrijke Perspectieven is een project om meer vitaliteit, levendigheid, sociale interactie en bedrijvigheid in het dorp te brengen. De werkgroep stelt zich tot doel om de waterrijke identiteit van het dorp te versterken. De Cocksdorp streeft ernaar om het eerste Deltadorp van Nederland te worden. De eerste fase van het plan is om een mooi centraal gelegen plein in het dorp te maken. Daarnaast wordt de aanleg van een informatieve ‘waterroute’ van het begin van de Kikkertstraat tot aan de Waddendijk beoogt. Het eerste deel daarvan is inmiddels klaar. De werkgroep heeft nog meer plannen: een brede trap over de dijk, die het voor iedereen – ook mensen die slecht ter been zijn of rolstoelafhankelijk – de mogelijkheid te bieden om van het fraaie uitzicht te genieten.

2016-15 Aan de Raad voor het Zomerwerk is uit het fonds *Lof der Zotheid* een bijdrage van € 1.500,= toegezegd. In de zomermaanden worden in totaal zeventien concerten georganiseerd. Het is een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand programma dat in de verschillende historische kerken over heel Texel wordt aangeboden voor zowel inwoners van Texel als toeristen. De concerten zijn vrij toegankelijk.

2016-14 Een bewonersinitiatief van het seniorencomplex ‘De Zonnehof’ in Den Burg wordt met een bedrag van € 695,= gesteund uit het IJspegelsfonds. De bewoners willen de gezamenlijke tuin opfleuren en meer uitnodigend te maken door het plaatsen van een picknicktafel en een vlaggenmast om feestverlichting te bevestigen. Voor gemeenschappelijke bijeenkomsten in de tuin worden tevens klapstoeltjes aangeschaft.

2016-13 Voor het onderzoeksproject van negentien masterstudenten van de Technische Universiteit van Eindhoven, onder leiding van twee professoren, is uit het TESO-fonds € 1.000,= beschikbaar gesteld voor het uitgeven van een atlas. De thema’s zijn energie, water, afval, mobiliteit, landbouw en historische ontwikkelingen. Deze atlas, die veel kaarten, tijdlijnen en schema’s bevat, draagt inhoudelijk bij aan de kennisontwikkeling over Texel.

2016-12 Om het concert van Amici Cantus onder leiding van gastdirigent Ellen Verburgt op 6 november in de Rooms-katholieke kerk in Den Burg mogelijk te maken heeft het Texelfonds een bijdrage uit het fonds *Lof der Zotheid* toegekend van € 1.700,=.

Bij de uitvoering van de Messiah van Händel wordt samengewerkt met professionele solisten en het orkest Eik en Linde uit Amsterdam. De Messiah werd in 1741 geschreven en het jaar daarna uitgevoerd als benefietconcert, waarvan de opbrengst in gelijke delen ging naar goede doelen. Saillant detail was dat de dames werd verzocht niet in hoepelrok te komen om nog meer kaarten te kunnen verkopen.

2016-11 Uit het IJspegelsfonds wordt het buurtinitiatief ondersteund voor een klein plantsoentje aan de Kogerstraat. Buurtbewoners en gemeente bedachten een plan om een rij bloeiende heesters voor vogels en vlinders te planten, gras te zaaien en twee bankjes te plaatsen. Om dit stukje groen, wat door de buurtbewoners zelf wordt verzorgd, te vervolmaken doneert het Texelfonds € 2.000,= voor het plaatsen van een hekwerk, wat aansluit bij het bestaande hek rond het Esperanto monument.

2016-10 Om het concert van de Blof op zaterdag 28 mei in Oudeschild toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking wordt uit het fonds *Lof der Zotheid* een bijdrage toegekend van
€ 1.000,= voor het opstellen van een rolstoelpodium. De initiatiefnemers Morton Eschweiler, Nick Ran en Peter Koorn willen op deze manier het bezoek aan het optreden voor álle Texelaars mogelijk maken.

2016-09 Aan de dorpscommissie van Oosterend is uit het Texelfonds een bedrag van € 1.500,= beschikbaar gesteld om een aantal vrieskasten te vervangen. Een grote groep vrijwilligers zet zich in om de wekelijkse rommelmarkten te organiseren. De grootste inkomstenbron is de verkoop van gebakken vis, die door de Texelse vissersvloot gratis wordt geleverd. De inkomsten worden verdeeld over de verschillende verenigingen in Oosterend, die hierdoor relatief lage contributies berekenen en wat meer financiële armslag hebben voor activiteiten.

2016-08 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt het initiatief ondersteunt van Novalishoeve voor het opstarten van een bakkerij met een bedrag van € 3.500,= De zorgboerderij biedt ondersteuning aan jongeren met een psychiatrische zorgvraag-of verstandelijke beperking. De werkzaamheden in de bakkerij dragen bij aan goede dagstructuur en zingeving. Er komt meer perspectief op zelfstandig wonen en de mogelijkheid om een brug te slaan naar de arbeidsmarkt.

2016-07 Om het project Gezondheidsbeurs voor Texelse basisschoolleerlingen mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers Marja van Etten, Tamara Zijm en Laura Boon een bedrag van € 4.000,= ontvangen uit het fonds *Lof der Zotheid*. Alle negen basisscholen staan van maandag 7 tot en met vrijdag 11 maart volop in het teken van gezondheid. Thema’s zijn voeding, bewegen, denken & doen, en lichaam. Kinderen gaan zelf in de sporthal Ons Genoegen aan de slag met alle onderdelen.

2016-06 De Peperhof in Oosterend heeft uit het Texelfonds een toezegging gekregen van € 1.000,= voor aanschaf van hout en materiaal om in eigen beheer inklapbare tafels te maken. In de Peperhof worden diverse activiteiten en exposities georganiseerd.

2016-05 De aanvraag van Sportservice Texel en Texels Welzijn voor het project Sociaal Vitaal Texel is gehonoreerd. Een bijdrage van € 2.000,= wordt uit het fonds *Lof der Zotheid* beschikbaar gesteld om van sport- en spelmateriaal aan te schaffen. Doel is laagdrempelige activiteiten aanbieden aan ouderen om zodoende hun fysieke conditie te verbeteren en het vormen of verbeteren van een sociaal netwerk.

2016-04 Aan het kunstproject Dichter bij Zee is uit het fonds *Lof der Zotheid* een bedrag van € 2.250,= toegezegd. Strandhuisjes langs de strandopgang van Paal 9, worden omgetoverd tot een klein museum met kunst en gedichten. Het is een samenwerkingsproject tussen dichters en studenten van de Gerrit Rietveld Academie, die op een eigentijdse manier invulling geven aan dit onderdeel van de de Lange Juni, het jaarlijkse kunst- en cultuurproject in Den Hoorn.

2016-02 € 3.000,= is uit het IJspegelsfonds beschikbaar gesteld voor een samenwerkingsproject, waarbij scholieren van de OSG De Hogeberg meedoen aan activiteiten ten behoeve van Zorginstellingen op Texel. Scholieren vanaf de 3e klas die een maatschappelijke stage doen, worden worden gelinkt aan  ouderen voor een leuke middag of activiteit. Een win-win situatie, waarbij de jongeren ervaring opdoen en leren, en waar de ouderen van kunnen genieten.

2016-01 Een bedrag van € 2000,= is uit het Texelfonds toegekend voor het mede financieren van een deel van de kosten voor het verruilen van bestaande verlichting in energiezuinige LED-verlichting ten behoeve van Het Eierlandse Huis te De Cocksdorp.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP