Het Texelfonds vindt het belangrijk om iedereen maximaal toe te rusten om financiële bronnen te vinden die de kwaliteit van de Texelse samenleving ten goede komen. Dit heeft niet alleen betrekking op de diverse Texelse fondsen, maar ook op de landelijke organisaties, zoals het Oranje Fonds, VSB fonds, Cultuurfonds, enz.

Het Texelfondspodium leent zich bij uitstek voor dit doel. De werkgroep heeft Jan Riemersma (Aanvragendokter.nl) uitgenodigd voor een presentatie over het werven van geld bij fondsen voor geïnteresseerden uit de Texelse verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven.
Jan Riemersma heeft als aanvraagbeoordelaar gewerkt voor Kansfonds, Kinderpostzegels en Oranje Fonds en geeft cursussen aan aanvragers over geld werven bij vermogensfondsen. Daarnaast is hij auteur van het Handboek voor aanvraagbeoordelaars van filantropische instellingen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ‘Hoe schrijf ik een projectplan? Hoe stel ik een begroting op? Hoe benader ik fondsen? Ook de manier waarop fondsen aanvragen beoordelen komt aan bod.

Meer informatie over deze avond kunt u vinden op www.texelfondspodium.nl

U bent van harte welkom bij de presentatie ‘Geldwerven bij fondsen, de eerste stappen’ op donderdag 26 mei a.s. in De Buureton, aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

Graag voor 21 mei aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP