Het Texelfonds heeft haar eerste, historische openbare jaarvergadering op zaterdag 10 november in de Schoutenzaal gehouden.

Onder het toeziend oog van een veertigtal belangstellenden gaf voorzitter Jan Beijert een korte terugblik op de afgelopen zeven jaar, waarna penningmeester Dirk Vinke het woord kreeg om de financiën toe te lichten. Transparantie en duidelijkheid zijn bij het Texelfonds van groot belang. Ook maakte de penningmeester duidelijk dat er bij het Texelfonds niets aan de strijkstok blijft hangen.

Secretaris Christine Groen vertelde verder het een en ander over de behandeling van de aanvragen. Na het beleid voor de komende jaren te hebben gepresenteerd, kon het bestuur met trots de première van het promotiefilmpje aankondigen, dat Videolux in het najaar voor en over het Texelfonds maakte.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP