De bewonersvereniging van De Potvis op ’t Horntje krijgt een bijdrage van €6.750 van het Texelfonds voor de verlevendiging van de omgeving. Belangrijkste onderdeel van het plan is het omvormen van het kale middenterrein tot een ecologische moes- en kruidentuin. Dat verhoogt er niet alleen de biodiversiteit, maar moet ook de onderlinge band tussen de bewoners vergroten. Zij verrichten een deel van de bijbehorende werkzaamheden zelf en krijgen daarbij hulp van een professionele hovenier. Het plan kost niet alleen geld, maar zorgt ook voor een besparing, aangezien eigenaar Woontij er het gras niet meer hoeft te maaien.

Het Texelfonds schenkt Stichting Kopwerk €4.000 voor het verzorgen van sociale weerbaarheidtrainingen aan leerlingen van de Texelse basisscholen. De trainingen komen voort uit een breed samenwerkingsverband, opgezet door Young4Ever, gemeente Texel, Texels Welzijn, Texelgezinnen, Kinderopvang en de scholen en zijn bedoeld om kinderen en ouders te ondersteunen in het gezond en veilig opgroeien. Het betreft een driejarig project. Op de OSG is het afgelopen jaar al proefgedraaid. De bijdrage van het Texelfonds wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Basisschool De Bruinvis in Oudeschild krijgt een bedrag van €3.500 voor de opvang van Oekraïense kinderen. Dit bedrag wordt besteed aan de aanschaf van chromebooks met een taalprogramma, een nuttig hulpmiddel voor onderwijs aan leerlingen die (nog) niet zo goed Nederlands spreken. De bijdrage komt uit het Jeugdfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Daarnaast krijgt De Bruinvis €500 voor de aanschaf van zestien leskisten. Deze worden gebruikt in nieuw opgezette praktische lessen. Idee achter deze lessen is dat ieder kind zijn eigen talenten of gaven heeft. ‘De een is goed in taal, de ander creatief en weer een ander is graag praktisch bezig. Voor alle leerlingen is het goed om onderwijs te volgen vanuit je kracht. Cultuuronderwijs, bewegend leren en ook praktisch leren helpen die talenten verder te ontwikkelen en in te zetten voor het verder leren’, motiveert de school.

Een bijdrage van €900 gaat naar Sportstichting Texel voor de aanschaf van een opblaasbare boarding. Deze wordt gebruikt voor het jaarlijkse Texels kampioenschap pannavoetbal voor scholieren. De oude houten boarding is kapot en niet meer bruikbaar. De nieuwe boarding komt beschikbaar voor scholen en voetbalverenigingen en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt op Koningsdag. Bedoeling van de sportstichting is kinderen meer te laten bewegen.

Een bedrag van €3.155 is er voor de dorpscommissie van Oosterend voor het maken van twee trappen aan de Waddendijk bij de Zandkes en de Krassekeet. Deze – inmiddels gerealiseerde – voorzieningen worden gebruikt door inwoners van Oosterend en Oost die daar jaarrond zwemmen. De oudste zwemmers zijn meer dan negentig jaar oud. Voor hen was de steile dijkopgang een lastig te nemen hindernis. De bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van  deelfondsen het Texelfonds.

Club Jazz on the Waves krijgt €1.000 voor de organisatie van vier concerten met gerenommeerde muzikanten in De Waldhoorn in Den Hoorn. De organisatie wil het cultuuraanbod op Texel verbreden en de jazz terugbrengen naar Texel. De serie komt voort uit het gelijknamige festival Jazz on the Waves. Het eerste concert, met saxofonist Hans Dulfer, heeft inmiddels plaatsgevonden.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP