'Ik heb iets tegen mensen die alleen maar langs de zijlijn staan te bleren. Lever geen kritiek, maar oplossingen. Je kunt beter samenwerken dan tegenwerken.'

 DirkVinke-GerthaWessels.jpg
 
Van 2010 tot 2022 was hij onze enthousiaste, nauwgezette, oprecht kritische en creatieve penningmeester, die een onvergetelijke bijdrage heeft geleverd aan de groei en volwassenwording van het Texelfonds. Als ambassadeur, lid van de Raad van advies én vraagbaak bleef Dirk ook daarna zeer betrokken. We zullen hem verschrikkelijk missen.
 
Bestuur Texelfonds
 
InMemoriam-DirkVinke.JPG
Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering!
Datum: zaterdag 6 mei 2023
Tijd: aanvang 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur
Locatie: De Hoeksteen, Den Hoorn

Jaarvergadering TXF 2023

 

 

Het Texelfonds heeft in de bestuursvergadering van maart vier projecten financiële steun toegezegd.

Het hoogste bedrag gaat naar de Vrijdagavondcafé Winter Sessions van Radio Texel, een initiatief van Dj Mike Brouwer en organisatorisch ondersteund door de stichting TEMPO. Dit project omvat een serie live uitgezonden concerten van Texelse bands in de studio van Rikus Kloosterhuis. Bands spelen meerdere nummers, afgewisseld door interviews met bandleden en muziek die ze mogelijk al eerder hebben opgenomen. De concerten vinden plaats op vrijdagavond en duren van 20.00 tot 22.00 uur. Het Texelfonds ondersteunt het project met een bijdrage van €2.500,- en stelt daarnaast €100,- per opname beschikbaar, zodat de bands de registratie mee naar huis kunnen krijgen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

De Stichting tot Behoud van het Boetje van Klemat mag een bijdrage van €1.685,- tegemoet zien. In vroeger tijden liep er bij Den Hoorn van de Mokweg tot aan wat nu het Havensluisje (nabij Alexanderhoeve) heet een landweggetje, dat vooral werd gebruikt door boeren met paard en wagen. Met de ruilverkaveling is het grootste deel van het weggetje verdwenen, maar inmiddels zijn delen weer hersteld. Er rest nog een stuk van 40 meter tot aan het Boetje van Klemat, onder inwoners van Den Hoorn vooral bekend als het Boetje van Ruud (Bakker). Bedoeling is dat deel binnenkort te restaureren.

Een bijdrage van €1.500,- is er voor het poëzieproject Vriendschap van Eilanddichter Fiet van Beek. Het project is vooral gericht op jongeren. Leerlingen van de OSG krijgen les in het schrijven van gedichten en dragen die voor op de Gedichtendag die op 17 mei op de school wordt gehouden. Daarnaast worden bekende Texelaars gevraagd een gedicht te schrijven. De gedichten worden gebundeld in een boekje, dat gratis beschikbaar komt voor deelnemers aan het project en ook in de bibliotheek te lezen zal zijn. De bijdrage wordt betaald uit het (deel)fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

Ook het koor Amici Cantus krijgt een bijdrage van €1.500,- ter ondersteuning van een uitvoering van het Requiem van Mozart. Daarvoor worden een professioneel orkest en professionele solisten ingehuurd. Het koor wordt uitgebreid tot achtentwintig zangers. Samen brengen ze naast het Requiem ook de Missa Brevis in Bes en Laudate Dominum ten gehore, eveneens van Mozart. De bijdrage komt uit het deelfonds Koninklijke NV TESO.

In het bestuur van het Texelfonds heeft onlangs een wisseling opgetreden. Joke Kuijper vond het na bijna zeven jaar trouw en toewijding tijd voor andere uitdagingen. Lilian Malschaert is haar opvolger. ‘Het Texelfonds lijkt mij een mooie manier om wat te betekenen voor de Texelse samenleving. Het Texelfonds staat als een huis en gaat door een interessante transitie, waarvan ik graag deel uitmaak. Ik hoop dat we de komende jaren weer veel mooie projecten een steuntje in de rug kunnen geven’, zegt ze zelf over haar toetreding.

Zaterdag 6 mei houdt het Texelfonds jaarvergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af. Ook zijn er één of meer interessante sprekers. De bijeenkomst wordt gehouden in De Hoeksteen in Den Hoorn en begint om 10.00 uur.

lilian-circle.jpeg

Voor de aanschaf van zestien reanimatiepoppen en twee AED-trainingsapparaten steunt het Texelfonds OSG De Hogeberg met een bijdrage van € 5.621,66.

Al sinds 2015 geeft de OSG reanimatieles aan de leerlingen van alle derde klassen. Dat gebeurt met behulp van de reanimatiepoppen die de school destijds met een gift van het Texelfonds kon aanschaffen. Inmiddels zijn ruim duizend leerlingen op die manier getraind hoe te handelen in noodsituaties. De school is zelf erg enthousiast over de reanimatielessen, die erg populair zijn. Zelfs de minst gemotiveerde leerlingen vertellen achteraf vaak dat ze het de meest waardevolle lessen van het hele jaar vonden.

Nu de poppen erg sleets beginnen te raken en moeten worden vervangen, maakt de OSG van de gelegenheid gebruik een verbeterde versie aan te schaffen. Met hulp van bluetooth kunnen de gebruikers allerlei gegevens zien, zoals diepte, snelheid en volume van de beademing. De docent kan meerdere poppen tegelijk monitoren en de leerling leert spelenderwijs de vaardigheid automatiseren.

Ook het Texelfonds is enthousiast over de lessen en ondersteunt de OSG met een bijdrage. Deze wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP