'Ik heb iets tegen mensen die alleen maar langs de zijlijn staan te bleren. Lever geen kritiek, maar oplossingen. Je kunt beter samenwerken dan tegenwerken.'

 DirkVinke-GerthaWessels.jpg
 
Van 2010 tot 2022 was hij onze enthousiaste, nauwgezette, oprecht kritische en creatieve penningmeester, die een onvergetelijke bijdrage heeft geleverd aan de groei en volwassenwording van het Texelfonds. Als ambassadeur, lid van de Raad van advies én vraagbaak bleef Dirk ook daarna zeer betrokken. We zullen hem verschrikkelijk missen.
 
Bestuur Texelfonds
 
InMemoriam-DirkVinke.JPG

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP