Onderstaand treft u enkele projecten van actieve en betrokken burgers, die zelf op zoek zijn gegaan naar manieren om hun omgeving meer leefbaar te maken en de onderlinge samenhang te vergroten. De aanvragen die zich aan de vaste wal afspelen, hopen we binnenkort te kunnen vervangen door Texelse initiatieven.

kweektuin leidenLeiden: De kweektuin (foto) is een burgerinitiatief dat is ondersteund door Fonds 1818.

Almere: Bomovi is een bewonerscommissie in Muziekwijk Zuid. Ze werken aan het vergroten van de sociale samenhang in hun wijk door diverse activiteiten te organiseren. Kaarten, samenzijn, af en toe een gezamenlijke maaltijd en een kerstmarkt in december. De belangstelling wordt steeds groter en om meer mensen uit de buurt te kunnen verwelkomen heeft het Almere Fonds een donatie gedaan voor de aanschaf van stoelen.

Oegstgeest: Het Cultuurfonds Oegstgeest is ontstaan als een burgerinitiatief van een groep enthousiaste burgers uit Oegstgeest. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vrijwilligers uit de Oegstgeester gemeenschap, allen met een warm hart voor kunst en cultuur. Het fonds is nadrukkelijk géén subsidieorgaan van de gemeente en is opgericht voor en door Oegstgeestenaren, met het doel kunst en cultuur en cultureel erfgoed in Oegstgeest te behouden en te stimuleren.

Middelburg:“Aandacht voor elkaar, begint met een kopje koffie met elkaar”. Onder dat motto wilde het wijkteam van de Stromenwijk aandacht besteden aan de nationale burendag. Er is een burendag georganiseerd rondom 't Getij en in de Branding. Maar ook in jongerencentrum de Poort werd een burendag georganiseerd. Bewoners en verschillende maatschappelijke organisaties hebben daarbij samengewerkt.

Meent u dat u, na het lezen van de voorwaarden, voor een aanvraag op het gebied van bewonersinitiatief in aanmerking komt? Vanaf 24 oktober kunt u op onze website een aanvraagformulier invullen.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP