Aanvullende voorwaarden bij een aanvraag van een bewonersinitiatief:

  • Het voorstel heeft een (cultureel of sociaal) maatschappelijk doel, dat de Texelse samenleving versterkt en verbindt.
  • Het voorstel heeft betrekking op een plan voor de directe woonomgeving (straat, buurt of wijk) of voor een van de zeven Texelse dorpen of buurtschappen (zoals bijvoorbeeld Oost, 't Horntje, Zuid-Eierland).
  • De groep aanvragers bestaat uit minimaal drie personen, die een bredere doelgroep vertegenwoordigen.
  • Er moet in maximaal tien zinnen een duidelijk, schriftelijk voorstel worden ingediend, waarin staat wat men met het projectplan wil bereiken. Daarnaast moet helder worden aangegeven wat de globale kosten zijn.
  • Als het project aanschaf van materialen omvat, wordt contractueel vastgelegd dat deze bij stopzetting van het initiatief worden geretourneerd aan het Texelfonds of een andere bestemming krijgen, waarbij een goed plan voorwaarde is voor de inzet.
  • Een bewonersinitiatief wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.
  • Een aanvraag voor bewonersinitiatief heeft een maximum van € 5.000,- per project.

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het Texelfonds of wilt u andere zaken betreffende uw project met het Texelfondsbestuur bespreken, neemt u dan contact op met de secretaris voor het maken van een spreekuurafspraak. U kunt de secretaris bereiken via telefoon: 06-53863317 of e-mailadres:

Meent u dat u voor een bewonersinitiatiefaanvraag in aanmerking komt? Via onderstaand aanvraagformulier, kunt u uw aanvraag insturen.

Aanvraag bewonersinitiatief

Onderstaand kunt u de gevraagde gegevens invullen of uploaden. Indien u reeds beschikt over een projectplan en/of begroting, dan kunt u kiezen voor de upload mogelijkheid. Let op: stuur ons daarbij wel een beknopt projectplan van maximaal 10 zinnen.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Bijschrijf uw aanvraag in maximaal 10 zinnen. Geef daarbij ook aan wat u met de aanvraag wilt bereiken.
Invalid Input

Invalid Input

Wilt u hieronder aangeven voor welke doelgroep het project is opgezet.
Invalid Input

Alleen aanvragen die voorzien zijn van een projectbegroting worden in behandeling genomen. Geef onderstaand een kostenraming van het voorgestelde project aan.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Kunt u aangeven wanneer het project van start gaat en wanneer het wordt beëindigd of wordt opgeleverd.
Invalid Input

Invalid Input

De in dit formulier ingevulde persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze worden gedeeld met externe partijen.
Controle
Invalid Input

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP