Op 26 mei werd de jaarvergadering gehouden in De Buureton. Tijdens de goed bezochte vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Penningmeester Dirk Vinke “In 2017 werden 36 donaties toegezegd en deels al uitgekeerd. Het totaal aan toegezegde donaties was € 47.360,=’. Door Marion Barth werden een aantal projecten die in 2017 met steun van het Texelfonds zijn gerealiseerd uitgelicht. Het Jong Texelfonds deed bij monde van Rodny Stolk verslag over de ontwikkelingen in het eerste jaar. Sander Boschma, directeur Artex Kunstenschool verzorgde een presentatie over cultuurhuizen- en centra in Nederland. Het Texelfonds is al gestart met voorbereidingen voor het werven van meer fondsen voor het realiseren van een cultuurcentrum op de locatie van de Thijsseschool. Dat was de voorwaarden toen het Texelfonds in 2017 € 500.000,= kreeg in het fonds Lof der Zotheid, bestemd voor extra voorzieningen bij dit cultuurcentrum. Het complete jaarverslag 2017 is digitaal te vinden op www.texelfonds.nl

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP