Fondsen voor ouderen


Heeft u een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen, dat financiële steun kan gebruiken? Raadpleeg dan is deze website. Op de website staan verschillende fondsen vermeld die uw aanvraag mogelijk kunnen ondersteunen. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Stichting Samen één Texel
Stichting Samen één Texel ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. De stichting bekommert zich om hun welzijn. Het streven van de stichting is een vergaande maatschappelijke betrokkenheid door ondersteuning van projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting.

Raboton
Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij de Raboton. Voorwaarde is dat het bedrag bestemd is voor goede doelen in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon (gedeeltelijk).

Goede Doelen Stichting Texel
Goede Doelen Stichting Texel is opgericht ten behoeve van sport en spel op Texel.Dit houd in dat wij ons inzetten voor de bevordering van sport en spel, en verbeteringen binnen verenigingen, clubs en enkelingen.

Stichting kerken en minima Texel
Stichting kerken en minima Texel geeft hulp aan Texelaars in financiële nood. De hulp is bedoeld voor die gevallen waarin hulp uit andere bronnen niet mogelijk of ontoereikend is. Wie voor deze steun in aanmerking wil komen moet op Texel woonachtig zijn, maar hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn.

Stichting tot Steun van de Vereniging Het Groene Kruis Texel
Aanvragen en initiatieven op het gebied van zorg kunnen door deze Stichting worden gesteund. Er worden geen structurele kosten vergoed. Eenmalige uitgaven, die de Texelse bevolking ten goede komen en niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden, komen in aanmerking. De Stichting heeft geen website. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar de voorzitter van de Stichting de heer R.A. van den Bent:

VSBfonds
Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Oranje Fonds
Zoekt u financiële of inhoudelijke ondersteuning voor uw sociale initiatief? en/of wilt u deelnemen aan een van de campagnes van het fonds? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

Muziekinstrumentenfonds
Ontwikkeling van muzikaal talent door het uitlenen van instrumenten aan musici
De nadruk ligt hierbij op het helpen van jong talent, conservatoriumstudenten en beroepsmusici. Maar ook topsolisten die dure instrumenten nodig hebben krijgen hulp van het NMF. Zo wordt het hoogstaande Nederlandse muziekleven structureel gesteund.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP