Raboton

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij de Raboton. Voorwaarde is dat het bedrag bestemd is voor goede doelen in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon (gedeeltelijk).

Goede Doelen Stichting Texel
Goede Doelen Stichting Texel is opgericht ten behoeve van sport en spel op Texel.Dit houd in dat wij ons inzetten voor de bevordering van sport en spel, en verbeteringen binnen verenigingen, clubs en enkelingen.

VSBfonds
Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Oranje Fonds
Zoekt u financiële of inhoudelijke ondersteuning voor uw sociale initiatief? en/of wilt u deelnemen aan een van de campagnes van het fonds? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

Fondsen voor ouderen


Heeft u een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen, dat financiële steun kan gebruiken? Raadpleeg dan is deze website. Op de website staan verschillende fondsen vermeld die uw aanvraag mogelijk kunnen ondersteunen. Door het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Stichting Samen één Texel
Stichting Samen één Texel ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. De stichting bekommert zich om hun welzijn. Het streven van de stichting is een vergaande maatschappelijke betrokkenheid door ondersteuning van projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting.

Raboton
Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij de Raboton. Voorwaarde is dat het bedrag bestemd is voor goede doelen in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon (gedeeltelijk).

Goede Doelen Stichting Texel
Goede Doelen Stichting Texel is opgericht ten behoeve van sport en spel op Texel.Dit houd in dat wij ons inzetten voor de bevordering van sport en spel, en verbeteringen binnen verenigingen, clubs en enkelingen.

Stichting kerken en minima Texel
Stichting kerken en minima Texel geeft hulp aan Texelaars in financiële nood. De hulp is bedoeld voor die gevallen waarin hulp uit andere bronnen niet mogelijk of ontoereikend is. Wie voor deze steun in aanmerking wil komen moet op Texel woonachtig zijn, maar hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn.

Stichting tot Steun van de Vereniging Het Groene Kruis Texel
Aanvragen en initiatieven op het gebied van zorg kunnen door deze Stichting worden gesteund. Er worden geen structurele kosten vergoed. Eenmalige uitgaven, die de Texelse bevolking ten goede komen en niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden, komen in aanmerking. De Stichting heeft geen website. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar de voorzitter van de Stichting de heer R.A. van den Bent:

VSBfonds
Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Oranje Fonds
Zoekt u financiële of inhoudelijke ondersteuning voor uw sociale initiatief? en/of wilt u deelnemen aan een van de campagnes van het fonds? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

Muziekinstrumentenfonds
Ontwikkeling van muzikaal talent door het uitlenen van instrumenten aan musici
De nadruk ligt hierbij op het helpen van jong talent, conservatoriumstudenten en beroepsmusici. Maar ook topsolisten die dure instrumenten nodig hebben krijgen hulp van het NMF. Zo wordt het hoogstaande Nederlandse muziekleven structureel gesteund.

STIFT
Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten of bewaren, dan wel leiden tot verbetering van het toeristisch product Texel.

Raboton

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij de Raboton. Voorwaarde is dat het bedrag bestemd is voor goede doelen in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeentes Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon (gedeeltelijk).

Goede Doelen Stichting Texel
Goede Doelen Stichting Texel is opgericht ten behoeve van sport en spel op Texel.Dit houd in dat wij ons inzetten voor de bevordering van sport en spel, en verbeteringen binnen verenigingen, clubs en enkelingen.

Stichting Duurzaam Texel

Stichting Duurzaam Texel (SDT) initieert en stimuleert vanaf 2000 activiteiten die een duurzame ontwikkeling van het eiland bevorderen. Anno 2013 richt de stichting zich daarbij niet meer op het ontwikkelen van projecten, maar brengt de stichting als netwerkplatform kennis en mensen bij elkaar, door vier keer per jaar bijeenkomsten te organiseren.

VSBfonds

Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Oranje Fonds
Zoekt u financiële of inhoudelijke ondersteuning voor uw sociale initiatief? en/of wilt u deelnemen aan een van de campagnes van het fonds? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

GEES fonds
De baten van het GEES fonds komen ten goede aan instellingen en projecten op het gebied van:

  • de jeugdzorg in brede zin, met voorkeur voor Texelse projecten
  • de opvang en/of begeleiding van ouders met zieke kinderen
  • het instand houden van Texels cultureel erfgoed
  • het onderzoeken, vastleggen en behouden van de historie van Texel

Muziekinstrumentenfonds

Ontwikkeling van muzikaal talent door het uitlenen van instrumenten aan musici
De nadruk ligt hierbij op het helpen van jong talent, conservatoriumstudenten en beroepsmusici. Maar ook topsolisten die dure instrumenten nodig hebben krijgen hulp van het NMF. Zo wordt het hoogstaande Nederlandse muziekleven structureel gesteund.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Bij de financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur en natuur geven wij voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.

Stichting DOEN

Stichting DOEN ondersteunt mensen en organisaties die met hun initiatieven willen bijdragen aan een groene, sociale en creatieve samenleving.
Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld.
DOEN ondersteunt initiatieven op het gebied van Cultuur en Cohesie en Groene en Sociale Economie.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP