2022-26 De Deel, waar iedere week een groeiende groep Texelaars met een niet aangeboren hersenafwijking, geheugenklachten en of beginnende dementie bij elkaar komt, ontvangt € 8.000,-. De Deel biedt hulp en advies aan deze mensen en hun familie en mantelzorgers en wordt van groot belang voor het welzijn van deze groep geacht. De Deel is een initiatief van Texels Welzijn en er zijn zo’n twaalf vrijwilligers bij betrokken.

2022-25 Een bijdrage van € 5.000,- gaat naar de Stichting 600 jaar Hoornder kerk. In 2025 is het 600 jaar geleden dat de bouw van het Hoornder kerkje gereed kwam. Een prachtige aanleiding om de rijke historie van dit gebouw te bundelen en uit te geven in een fraai, historisch verantwoord en toegankelijk geschreven boek, vindt de stichting.

2022-24 Threes Anna krijgt € 800,- voor De Fuik, een film over Sieme Gieles, de laatste fuikenvisser van Texel. “Een portret over de tijd waarin we leven, en vooral ook over het leven zelf. Over de wereld die verandert en het leven dat verandert, en hoe moeilijk het is om al die veranderingen, die steeds sneller gaan, aan te kunnen”, zegt de maakster er zelf over.

2022-23 De Vriendenkring mag een bijdrage tegemoet zien van € 692,- voor de organisatie van Eenakters op de planken. Samen met andere Texelse toneelspelers verzorgt de Hoornder toneelvereniging twee avonden vol korte toneelstukken: op zaterdag 14 januari '23 in De Bijenkorf in Oosterend en op zaterdag 21 januari '23 in De Waldhoorn in Den Hoorn.

2022-22 De bewonersvereniging van De Potvis op ’t Horntje krijgt een bijdrage van € 6.750,- van het Texelfonds voor de verlevendiging van de omgeving. Belangrijkste onderdeel van het plan is het omvormen van het kale middenterrein tot een ecologische moes- en kruidentuin. Dat verhoogt er niet alleen de biodiversiteit, maar moet ook de onderlinge band tussen de bewoners vergroten. Het plan kost niet alleen geld, maar zorgt ook voor een besparing, aangezien eigenaar Woontij er het gras niet meer hoeft te maaien.

2022-21 Het Texelfonds schenkt Stichting Kopwerk € 4.000,- voor het verzorgen van sociale weerbaarheidtrainingen aan leerlingen van de Texelse basisscholen. De trainingen komen voort uit een breed samenwerkingsverband, opgezet door Young4Ever, gemeente Texel, Texels Welzijn, Texelgezinnen, Kinderopvang en de scholen en zijn bedoeld om kinderen en ouders te ondersteunen in het gezond en veilig opgroeien. Het betreft een driejarig project. Op de OSG is het afgelopen jaar al proefgedraaid. De bijdrage van het Texelfonds wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-20 Basisschool De Bruinvis in Oudeschild krijgt een bedrag van € 3.500,- voor de opvang van Oekraïense kinderen. Dit bedrag wordt besteed aan de aanschaf van chromebooks met een taalprogramma, een nuttig hulpmiddel voor onderwijs aan leerlingen die (nog) niet zo goed Nederlands spreken. De bijdrage komt uit het Jeugdfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-19 De Bruinvis heeft € 500,- ontvangen voor de aanschaf van zestien leskisten. Deze worden gebruikt in nieuw opgezette praktische lessen. Idee achter deze lessen is dat ieder kind zijn eigen talenten of gaven heeft. ‘De een is goed in taal, de ander creatief en weer een ander is graag praktisch bezig.

2022-18 Een bijdrage van € 900,- gaat naar Sportstichting Texel voor de aanschaf van een opblaasbare boarding. Deze wordt gebruikt voor het jaarlijkse Texels kampioenschap pannavoetbal voor scholieren. De nieuwe boarding komt beschikbaar voor scholen en voetbalverenigingen en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt op Koningsdag. Bedoeling van de sportstichting is kinderen meer te laten bewegen.

2022-17 Een bedrag van € 3.155,- is er voor de dorpscommissie van Oosterend voor het maken van twee trappen aan de Waddendijk bij de Zandkes en de Krassekeet. Deze – inmiddels gerealiseerde – voorzieningen worden gebruikt door inwoners van Oosterend en Oost die daar jaarrond zwemmen. De bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van  deelfondsen het Texelfonds.

2022-16 Club Jazz on the Waves krijgt € 1.000,- voor de organisatie van vier concerten met gerenommeerde muzikanten in De Waldhoorn in Den Hoorn.

2022-15 Het Texelfonds steunt Museum Waelstee met een bijdrage van € 5.000,- bedoeld voor de vervanging en modernisering van de elektrische installatie  en verlichting.

2022-14 De Kinderboerderij in Den Burg krijgt €1.250,- van het Texelfonds voor het herstellen van de elektrische installaties, om zo weer aan de eisen van brandveiligheid te kunnen voldoen. Het gebouw kent diverse gebruikers, waaronder Klaverjasclub Den Burg, kunstenaarsvereniging ZOUT en dagbesteding De Deel van Texels Welzijn.

2022-13 Een bijdrage van € 330,- is voor het theaterproject van Cor van Heerwaarden en Ina Schrama, die in de aanloop naar 4 en 5 mei een voorstelling hebben gemaakt over de belevenissen van hun moeders in de oorlog. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-12 € 7.500,- gaat naar de Stichting Kopwerk en is voor de aanleg van een natuurspeelterrein bij het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de basisscholen van Den Burg. De ambitie van de scholen is dat kinderen er moeten kunnen spelen en leren in de natuur. “Door middel van onder andere buitenklassen, modderkeukens en speeltoestellen gemaakt van natuurlijke elementen, kunnen ze er de natuur ervaren”, legt Kopwerk uit. Het terrein heeft een oppervlakte van 4.500 vierkante meter.

2022-11 De Stichting Muziekproducties TXL kan een bijdrage van € 3.500,- van het Texelfonds tegemoet zien voor de productie van de musical HAIR, op te voeren in het voorjaar van 2023. Ook dit keer worden Texelse muzikanten, zangers en zangeressen onder begeleiding van professionele krachten klaargestoomd voor de shows. De bijdrage komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-10 Het Texelfonds steunt IJsclub Oost met een bijdrage van € 3.000,- voor het plaatsen van een nieuwe kantine annex bergruimte bij de ijsbaan in Oosterend. Het oude clubhuis was na 25 jaar te oud en vervallen om nog op te knappen en is inmiddels verwijderd. Ter vervanging heeft de vereniging een tweedehands strandkiosk aangeboden gekregen. 

2022-09 Het Texelfonds stelt vanuit het Joustra & De Beurs Fonds een bijdrage van € 890,- beschikbaar voor een project van van Texels Welzijn en betreft de cursus Mantelzorg ontlast, gericht op het verwerven van inzicht en kennis en uitwisseling van ervaringen.

2022-08 Een bedrag van € 1.180,- gaat naar buurtvereniging Buurtskap De Tuunen en is bedoeld voor de drainage van de gemeenschappelijke tuinen en het sport- en speelveld. Bij de aanleg is gebleken dat een ondoordringbare laag in de bodem de afvoer van regenwater ernstig belemmert.

2022-07 Het project Ooggetuigen van Stichting Texel Cultuureiland kan een bijdrage van € 5.000,- tegemoet zien. Bij dit project, bedacht door fotograaf des vaderlands Ahmet Polat, spelen leerlingen van OSG De Hogeberg situaties uit de Tweede Wereldoorlog na. ‘Voor de jeugd, opdat wij niet vergeten’, staat in de aanvraag. Gedacht wordt verder aan een expositie, lezingen en een opvoering van de opera De Opstand van de Georgiërs. De bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs.

2022-06 Naar Jeu de Boulesclub De Hof gaat € 5.000,- voor de aanleg van drie banen bij het dorpshuis in De Koog. De club wil met de aanleg niet alleen sportieve activiteiten voor vijftigplussers bevorderen, maar ook het sociaal samenzijn van inwoners van De Koog. De bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2022-05 Kopgroep Bibliotheek Texel krijgt € 1.005,-  voor de aanschaf van boeken voor het project Taalhuis Texel. Dit project richt zich op drie doelgroepen: Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, nieuwe Nederlanders die de taal willen leren en jonge buitenlandse jeugd die ondersteuning nodig heeft bij het verwerven van taal in haar algemeenheid.

2022-04 Een bedrag van € 3.500,- gaat naar Gymnastiekvereniging Texel en is bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de jaarlijkse oliebollenactie. De vereniging bakt en verkoopt in de aanloop naar 31 december ieder jaar oliebollen. Met de opbrengst worden nieuwe materialen voor gym en turnen gekocht. Bovendien kan dankzij de oliebollenactie de contributie voor de ongeveer 300 jeugdleden laag worden gehouden.

2022-03 Sportstichting Texel krijgt een bedrag van € 5.700,- voor vier (deel)projecten die het sporten en bewegen in de buitenlucht moeten stimuleren. Vooral het in ere herstellen van de trimbaan in het bos spreekt het bestuur bijzonder aan. De initiatiefnemers richten zich op een brede groep, maar vooral op jongeren, senioren en kwetsbare groepen.

2022-02 Het Texelfonds stelt vanuit het Joustra en De Beurs Zorgfonds een bijdrage van € 2.500,- beschikbaar voor Stichting Wooninitiatief Down Town. Een woongroep aan de Burgerhoutstraat in Den Burg voor zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden begeleid in het scheppen van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Ze hebben elk hun eigen appartement, maar er is behoefte aan meer leefruimte en uitbreiding van de gezamenlijke voorzieningen, zoals de keuken en huiskamer. Deze uitbreiding is begroot op ruim €123.000.

2022-01 Het Texelfonds stelt vanuit het fonds Koninklijke NV TESO € 10.000,- beschikbaar voor de grote restauratiewerkzaamheden aan de Zeemanskerk in Oudeschild (gebouwd in 1648) en de Waddenkerk in De Cocksdorp (van 1839). De restauratie moet dit jaar plaatsvinden en is begroot op in totaal € 581.928,-. Ongeveer € 150.000,- wordt vergoed door de Provincie en het Rijk, de rest moet worden betaald door de kerk zelf en met steun van fondsen. Beide kerken zijn eigendom van de Protestantse Waddengemeente Texel en staan op de lijst van rijksmonumenten. Periodieke inspectie en aanvullend onderzoek, uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Holland, wezen uit dat beide kerken - onder meer door de invloed van zout in de lucht - aan een grote restauratie toe zijn.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP