Het Texelfonds steunt Hospice Texel met een bijdrage van €4.500, bedoeld voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Een bedrag van €1.500 gaat naar de Opera4daagse.

Hospice Texel beschikt over zo’n 65 vrijwilligers, die in tweetallen de beroepskrachten van de thuiszorg ondersteunen bij de lichamelijke verzorging van hun gasten. De gasten van het hospice zijn mensen die zijn uitbehandeld en naar het hospice komen om te sterven.

De vrijwilligers krijgen een basiscursus palliatieve zorg en diverse andere trainingen ten behoeve van hun eigen deskundigheid en de onderlinge samenwerking. Het opleiden van vrijwilligers gebeurt al vanaf het begin van het hospice, dat in juni vijf jaar bestond, en was destijds een initiatief van het Texelfonds zelf. De nieuwe bijdrage van €4.500 wordt betaald uit het Joustra & De Beurs Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

De Opera4daagse werd vorig jaar voor het eerst gehouden en door de betrokkenen een groot succes genoemd. De tweede editie ging wegens corona niet door, maar de organisatoren – Stichting Intorno Ensemble, Lange Juni en Dutch Opera Studio – zijn vastbesloten in juni 2021 alsnog een vervolg aan het evenement te geven. In de tweede Opera4daagse krijgt ook lokaal zangtalent een kans. Zo zal volgens de organisatie een ‘100% Texelse opera’ worden opgevoerd. Ook wordt een ‘familieopera’ voorbereid. Het Texelfonds betaalt een bijdrage van €1.500 uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Voor de inrichting van een gemeenschappelijk huis van Novalishoeve en Tante Jan stelt het Texelfonds € 5.000 beschikbaar.

Het huis staat in nieuwbouwwijk De Tuunen in Den Burg en biedt een thuis aan kwetsbare jongeren van Novalishoeve en ouderen met geriatrische problemen van Tante Jans. Deze mensen hebben hun eigen woning, maar kunnen in dit gemeenschappelijke pand bijvoorbeeld hun verjaardag vieren en gezamenlijk eten, knutselen en workshops houden. Met de steun van het Texelfonds wordt het huis voorzien van witgoed en geluidsapparatuur. Het geld komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bedrag van eveneens € 5.000 gaat naar stichting Klok voor Den Hoorn, die een tweede klok wil realiseren in de toren van het Hoornder kerkje. Historisch verantwoord, vinden initiatiefnemers Arie Abbenes en Kees Boon. De ruimte in de toren is er voor en mogelijk heeft de klok er ook gehangen, maar is deze tijdens de Reformatie in 1571 weggehaald of vernietigd door de Watergeuzen. Ook is het mogelijk dat de klok bij de bouw halverwege de vijftiende eeuw is ‘wegbezuinigd’.

Een bedrag van € 2.000 ten slotte gaat naar de concertserie New Masters on Tour. Het Texelfonds had al besloten de concerten in het Hoornder kerkje financieel te ondersteunen, maar door de coronacrisis stond de serie een tijd lang op losse schroeven. Inmiddels hebben de eerste optredens er weer plaatsgevonden.

Tijdens de uitzending van Texel Kijken en Luisteren van zondag 26 juli is scheidend voorzitter Jan Beijert geïnterviewd door de presentator van de uitzending Elias Marseille.

Via onderstaande link kunt u het interview bekijken.

Interview Jan Beijert zondag 26 juli 2020

 

Van een pruimentaartbakevenement in De Waal tot een magazine met oorlogsherinneringen in Den Hoorn: het Texelfonds heeft in totaal vijftien voorstellen voor het project Verrijk Je Buurt gehonoreerd, verspreid over het hele eiland. In totaal gaat het om een bedrag van ruim €32.000.

Verrijk Je Buurt is het verjaardagscadeautje aan de Texelse samenleving van het Texelfonds, dat in november het vijftienjarig bestaan vierde. Texelaars die ideeën hadden om hun buurt of dorp nog net iets leuker of beter te maken, maar daarvoor geen geld hadden, konden een beroep doen op het budget dat het Texelfonds voor het project beschikbaar stelde.

Om het project te promoten en belangstellenden bij elkaar te brengen, belegde het Texelfonds in januari en februari ‘Inspiratiecafés’ in alle dorpen. Onder leiding van projectleider Tessa van Daalen werd volop gebrainstormd en kwamen tientallen ideeën naar voren. Van sommige werd al snel duidelijk dat ze te veel geld zouden kosten – er gold een maximum van €3.000 per project – of moeilijk uitvoerbaar waren. Maar uiteindelijk bleven er nog een kleine 35 over die kansrijk genoeg waren om nader te bekijken.

Verrijk Je Buurt kwam door de coronacrisis in het voorjaar stil te liggen, maar deze maand hakte het bestuur van het Texelfonds alsnog de knopen door. Belangrijk daarbij was dat de ideeën in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Verrijk Je Buurt. Zo mag een project geen commercieel doel dienen en moet het bij de realisatie en uitwerking breed worden gedragen in de buurt of het dorp. Een handvol projecten viel af omdat ze door corona dit jaar niet meer haalbaar zijn.

Uiteindelijk werden vijftien voorstellen gehonoreerd en gaat geld naar de volgende doelen: een natuurspeeltuin en het schoolplein in Oudeschild, voetbaldoelen, een jeu-de-boulesbaan en een bankje bij De Potvis op ’t Horntje, een herdenkingsmagazine in Den Hoorn, bergruimte voor de rommelmarkt in Oosterend, een pruimentaartbakevenement in De Waal, het schoolplein in De Cocksdorp en een mozaïekbank en een project om historisch materiaal te verzamelen en te digitaliseren in De Koog. Voor Den Burg is geld beschikbaar voor de beveiliging van de speeltuin aan de Willem van Beierenstraat, bankjes en bloembakken in de Pieter van Cuyckstraat, een speeldoel in de Wagemakerstraat, de verfraaiing van de entree van de Kogerstraat en een picknicktafel in de Verzetstraat.

De initiatiefnemers zijn op vrijdag 17 juli geïnformeerd. Voor wie geen financiële steunt krijgt, was er de troostrijke mededeling dat Verrijk Je Buurt nu is afgerond, maar dat het Texelfonds open blijft staan voor ideeën van inwoners en organisaties die het leven op Texel zinvoller, mooier of plezieriger kunnen maken.

Het Texelfonds heeft een nieuwe voorzitter. In de bestuursvergadering van woensdag 15 juli 2020 heeft Jan Beijert de voorzittershamer overgedragen aan Jacco Mokveld, directeur van leer-werkbedrijf De Bolder.

Met onderstaand mailbericht heeft Jan Beijert afscheid genomen van alle contacten van het fonds.

Op 31 december 2019 liep mijn tweede bestuurstermijn van vier jaar af. In de aanloop naar die datum had ik al het besluit genomen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid voor een derde termijn.

Het was onze bedoeling om tijdens de jaarvergadering in mei 2020 de officiële overdracht te laten plaatsvinden. Dat leek een gepast openbaar moment. Maar de corona-omstandigheden lieten dit jammer genoeg niet toe.

Zoals u wellicht weet, ben ik sinds 2003 bij het Texelfonds betrokken, eerst als adviseur van het bestuur en sinds 1 januari 2012 als voorzitter. In mijn aanvaardingsspeech heb ik toen onder meer gezegd: “Alles wat met het Texelfonds te maken heeft, moet voldoening geven.”

Bij de start van het Texelfonds in november 2004 was er nog geen bankrekening en dus geen geld, maar er waren wel vijftien enthousiaste mensen die geloofden in de kansen en mogelijkheden van het Texelfonds. Ruim vijftien jaar later heeft het Texelfonds 289 projecten en initiatieven kunnen ondersteunen voor een totaalbedrag van € 847.500. Het eigen vermogen van het Texelfonds was op 31 december 2019 € 1.512.340. Daarnaast hebben we de Verhalenmiddag, het Texelfondspodium en het jongerenbestuur Jong Texelfonds opgericht.

In november 2019 hebben we het 15-jarig jubileum mogen vieren met een keur aan sprekers, zang en muziek en de presentatie van het jubileumboek onder de naam Texelfonds, een geweldig cadeau aan de Texelse samenleving. De titel is ontleend aan een uitspraak van Bob Bakker uit 2004(!). Zoals hierboven aangegeven heeft het Texelfonds invulling gegeven aan zijn woorden. U zult het met me eens zijn dat dit heel veel voldoening geeft.

Het Texelfonds is een organisatie geworden die er toe doet, die de samenleving op ons eiland verbindt en waar mensen bij willen horen. Het is me een eer om aan die ontwikkeling, mede met bestuursleden en leden van de Raad van Advies, leiding te hebben mogen geven.

Gelukkig hoef ik nog niet helemaal afscheid te nemen. De nieuwe voorzitter en het bestuur hebben me gevraagd toe te treden tot de Raad van Advies. Dat doe ik heel graag. In die rol mag ik het bestuur adviseren en blijf ik – op gepaste afstand – betrokken.

Ik wil u hierbij bedanken voor uw interesse in het Texelfonds in welke vorm dan ook. Onze persoonlijke contacten zijn altijd heel positief en inspirerend geweest. Dank daarvoor!

Nieuwsbrief Jacco Mokveld en Jan BeijertOnze nieuwe voorzitter, Jacco Mokveld (links op de foto), is een professioneel manager met een groot maatschappelijk hart. Het Texelfonds zal nog meer zelf initiatief moeten nemen in de Texelse samenleving. Gezien zijn brede achtergrond en opleiding, zal Jacco dit proces uitstekend kunnen begeleiden.

Vanaf deze plaats wil ik hem daarbij veel succes wensen.

Met vriendelijke groet,
Jan Beijert

 

 

 

Texelfonds
Abbewaal 31
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP