Van een pruimentaartbakevenement in De Waal tot een magazine met oorlogsherinneringen in Den Hoorn: het Texelfonds heeft in totaal vijftien voorstellen voor het project Verrijk Je Buurt gehonoreerd, verspreid over het hele eiland. In totaal gaat het om een bedrag van ruim €32.000.

Verrijk Je Buurt is het verjaardagscadeautje aan de Texelse samenleving van het Texelfonds, dat in november het vijftienjarig bestaan vierde. Texelaars die ideeën hadden om hun buurt of dorp nog net iets leuker of beter te maken, maar daarvoor geen geld hadden, konden een beroep doen op het budget dat het Texelfonds voor het project beschikbaar stelde.

Om het project te promoten en belangstellenden bij elkaar te brengen, belegde het Texelfonds in januari en februari ‘Inspiratiecafés’ in alle dorpen. Onder leiding van projectleider Tessa van Daalen werd volop gebrainstormd en kwamen tientallen ideeën naar voren. Van sommige werd al snel duidelijk dat ze te veel geld zouden kosten – er gold een maximum van €3.000 per project – of moeilijk uitvoerbaar waren. Maar uiteindelijk bleven er nog een kleine 35 over die kansrijk genoeg waren om nader te bekijken.

Verrijk Je Buurt kwam door de coronacrisis in het voorjaar stil te liggen, maar deze maand hakte het bestuur van het Texelfonds alsnog de knopen door. Belangrijk daarbij was dat de ideeën in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Verrijk Je Buurt. Zo mag een project geen commercieel doel dienen en moet het bij de realisatie en uitwerking breed worden gedragen in de buurt of het dorp. Een handvol projecten viel af omdat ze door corona dit jaar niet meer haalbaar zijn.

Uiteindelijk werden vijftien voorstellen gehonoreerd en gaat geld naar de volgende doelen: een natuurspeeltuin en het schoolplein in Oudeschild, voetbaldoelen, een jeu-de-boulesbaan en een bankje bij De Potvis op ’t Horntje, een herdenkingsmagazine in Den Hoorn, bergruimte voor de rommelmarkt in Oosterend, een pruimentaartbakevenement in De Waal, het schoolplein in De Cocksdorp en een mozaïekbank en een project om historisch materiaal te verzamelen en te digitaliseren in De Koog. Voor Den Burg is geld beschikbaar voor de beveiliging van de speeltuin aan de Willem van Beierenstraat, bankjes en bloembakken in de Pieter van Cuyckstraat, een speeldoel in de Wagemakerstraat, de verfraaiing van de entree van de Kogerstraat en een picknicktafel in de Verzetstraat.

De initiatiefnemers zijn op vrijdag 17 juli geïnformeerd. Voor wie geen financiële steunt krijgt, was er de troostrijke mededeling dat Verrijk Je Buurt nu is afgerond, maar dat het Texelfonds open blijft staan voor ideeën van inwoners en organisaties die het leven op Texel zinvoller, mooier of plezieriger kunnen maken.

Tijdens de uitzending van Texel Kijken en Luisteren van zondag 26 juli is scheidend voorzitter Jan Beijert geïnterviewd door de presentator van de uitzending Elias Marseille.

Via onderstaande link kunt u het interview bekijken.

Interview Jan Beijert zondag 26 juli 2020

 

Een werkgroep die Texelse gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben door de coronacrisis krijgt €2500 van het Texelfonds.
De groep werkt nauw samen met organisaties als Jeugdhulp en Texels Welzijn en bestaat uit onder anderen Cintha Stiekema, Bianca Polderman en Willem Vos. Zij bieden volgens eigen zeggen naast praktische hulp ook ‘een luisterend oor, een arm om de schouder, praktische hulp en materiële hulp’. Voor noodgevallen heeft de groep een depot met kinderbedjes, wandelwagens, luiers, kinderkleding en andere artikelen. Bouwcenter RAB sponsort een kantoor annex opslagruimte. De afgelopen maanden werden al zeventien gezinnen geholpen. De gift van €2500 komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de zogeheten fondsen op naam van het Texelfonds.
Het Texelfonds steunt de Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT) met een bedrag van €2500, bestemd voor de aanschaf van een elektrische strandrolstoel. Bij de strandpalen 17 en 28 staan strandrolstoelen die van SIGT kunnen worden gehuurd. Het nieuwe exemplaar – een Terrainhopper, type Overlander 4ZS – vormt een aanvulling op de in 2012 en 2013 aangeschafte Cadweazles.

Het Texelfonds heeft een nieuwe voorzitter. In de bestuursvergadering van woensdag 15 juli 2020 heeft Jan Beijert de voorzittershamer overgedragen aan Jacco Mokveld, directeur van leer-werkbedrijf De Bolder.

Met onderstaand mailbericht heeft Jan Beijert afscheid genomen van alle contacten van het fonds.

Op 31 december 2019 liep mijn tweede bestuurstermijn van vier jaar af. In de aanloop naar die datum had ik al het besluit genomen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid voor een derde termijn.

Het was onze bedoeling om tijdens de jaarvergadering in mei 2020 de officiële overdracht te laten plaatsvinden. Dat leek een gepast openbaar moment. Maar de corona-omstandigheden lieten dit jammer genoeg niet toe.

Zoals u wellicht weet, ben ik sinds 2003 bij het Texelfonds betrokken, eerst als adviseur van het bestuur en sinds 1 januari 2012 als voorzitter. In mijn aanvaardingsspeech heb ik toen onder meer gezegd: “Alles wat met het Texelfonds te maken heeft, moet voldoening geven.”

Bij de start van het Texelfonds in november 2004 was er nog geen bankrekening en dus geen geld, maar er waren wel vijftien enthousiaste mensen die geloofden in de kansen en mogelijkheden van het Texelfonds. Ruim vijftien jaar later heeft het Texelfonds 289 projecten en initiatieven kunnen ondersteunen voor een totaalbedrag van € 847.500. Het eigen vermogen van het Texelfonds was op 31 december 2019 € 1.512.340. Daarnaast hebben we de Verhalenmiddag, het Texelfondspodium en het jongerenbestuur Jong Texelfonds opgericht.

In november 2019 hebben we het 15-jarig jubileum mogen vieren met een keur aan sprekers, zang en muziek en de presentatie van het jubileumboek onder de naam Texelfonds, een geweldig cadeau aan de Texelse samenleving. De titel is ontleend aan een uitspraak van Bob Bakker uit 2004(!). Zoals hierboven aangegeven heeft het Texelfonds invulling gegeven aan zijn woorden. U zult het met me eens zijn dat dit heel veel voldoening geeft.

Het Texelfonds is een organisatie geworden die er toe doet, die de samenleving op ons eiland verbindt en waar mensen bij willen horen. Het is me een eer om aan die ontwikkeling, mede met bestuursleden en leden van de Raad van Advies, leiding te hebben mogen geven.

Gelukkig hoef ik nog niet helemaal afscheid te nemen. De nieuwe voorzitter en het bestuur hebben me gevraagd toe te treden tot de Raad van Advies. Dat doe ik heel graag. In die rol mag ik het bestuur adviseren en blijf ik – op gepaste afstand – betrokken.

Ik wil u hierbij bedanken voor uw interesse in het Texelfonds in welke vorm dan ook. Onze persoonlijke contacten zijn altijd heel positief en inspirerend geweest. Dank daarvoor!

Nieuwsbrief Jacco Mokveld en Jan BeijertOnze nieuwe voorzitter, Jacco Mokveld (links op de foto), is een professioneel manager met een groot maatschappelijk hart. Het Texelfonds zal nog meer zelf initiatief moeten nemen in de Texelse samenleving. Gezien zijn brede achtergrond en opleiding, zal Jacco dit proces uitstekend kunnen begeleiden.

Vanaf deze plaats wil ik hem daarbij veel succes wensen.

Met vriendelijke groet,
Jan Beijert

 

 

 

De dorpscommissie van De Waal krijgt € 3.885,- van het Texelfonds voor het maken van een film over de Tweede Wereldoorlog.

De Waal had in de laatste weken van de oorlog zwaar te lijden onder de opstand van de Georgiërs. Bij het neerslaan ervan schoten de Duitse bezetters de kerk in brand en werd ook een aantal woonhuizen verwoest. Nu dat nog mogelijk is wil de dorpscommissie ooggetuigen interviewen en hun verhalen vastleggen. De financiële bijdrage komt uit het TESO-fonds, één van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bedrag van € 126,- is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een accu voor de bladblazer van het skatepark in Den Burg. De aanvraag was ingediend door ‘buurvrouw’ Aafke Geense, die samen met een groep vrijwilligers regelmatig het parkje opruimt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds .

Het Texelfonds heeft in de bestuursvergadering van twee weken geleden ook besloten Verrijk Je Buurt weer op te starten. In verband met de coronacrisis was in maart besloten het project tijdelijk stop te zetten. Na een eerste selectie komen nog ruim dertig aanvragen in aanmerking voor een bijdrage. De initiatiefnemers is nu gevraagd uiterlijk 17 juni de benodigde informatie en een begroting aan te leveren. Het bestuur van het Texelfonds wil voor 1 juli een beslissing nemen over de nog lopende aanvragen.

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP