Het eigen vermogen van het Texelfonds steeg in 2021 met €175.624 tot een totaal van €1.728.524. In totaal werd €150.912 aan donaties, nalatenschappen en dergelijke ontvangen. Het netto beleggingsresultaat was €108.334.

Het Texelfonds ondersteunde  diverse Texelse doelen en projecten in 2021 met een totale bijdrage van €73.113. Het aantal aanvragen bleef door corona wat achter bij de verwachtingen, maar in 2022 is weer een stijgende lijn te zien, zowel in het aantal aanvragen als in de diversiteit ervan.

Het bestuur van het Texelfonds licht de cijfers toe op de jaarvergadering. Deze zou in mei worden gehouden, maar moest om persoonlijke redenen worden uitgesteld. De nieuwe datum is zaterdag 1 oktober.

Het Texelfonds steunt IJsclub Oost met een bijdrage van € 3.000,0 voor het plaatsen van een nieuwe kantine annex bergruimte bij de ijsbaan in Oosterend. Het oude clubhuis was na 25 jaar te oud en vervallen om nog op te knappen en is inmiddels verwijderd. Ter vervanging heeft de vereniging een tweedehands strandkiosk aangeboden gekregen. Bedoeling is deze op een betere fundering te zetten en te voorzien van een schuin en overstekend dak, dat ook geschikt is voor zonnepanelen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. IJsclub Oost, die maar liefst 651 leden telt, vertelde in de aanvraag bij het Texelfonds te sparen voor een kunstbaantje voor kinderen en ook als het niet vriest activiteiten te willen organiseren. 

De Stichting Muziekproducties TXL kan een bijdrage van € 3.500,- van het Texelfonds tegemoet zien voor de productie van de musical HAIR, op te voeren in het voorjaar van 2023. Het wordt de tweede grote productie van de  stichting. In 2018 werd in theater De Kiekendief op De Krim zes keer de musical Jesus Christ Superstar gespeeld. Ook dit keer worden Texelse muzikanten, zangers en zangeressen onder begeleiding van professionele krachten klaargestoomd voor de shows. De bijdrage komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Dat de samenleving op het eiland na de coronacrisis weer in beweging komt, merkt ook het bestuur van het Texelfonds. Voor de vergadering van februari werden maar liefst zeven projecten ingediend, een record in de zeventienjarige geschiedenis van het gemeenschapsfonds. Alle aanvragen werden gehonoreerd met financiële steun.

Trimbaan in het bos

Sportstichting Texel krijgt een bedrag van € 5.700,- voor vier (deel)projecten die het sporten en bewegen in de buitenlucht moeten stimuleren. Vooral het in ere herstellen van de trimbaan in het bos spreekt het bestuur bijzonder aan. De initiatiefnemers richten zich op een brede groep, maar vooral op jongeren, senioren en kwetsbare groepen.

Oliebollenactie GVT

Een bedrag van € 3.500,- gaat naar Gymnastiekvereniging Texel en is bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de jaarlijkse oliebollenactie. De vereniging bakt en verkoopt in de aanloop naar 31 december ieder jaar oliebollen. Met de opbrengst worden nieuwe materialen voor gym en turnen gekocht. Bovendien kan dankzij de oliebollenactie de contributie voor de ongeveer 300 jeugdleden laag worden gehouden.

Taalhuis Texel

Kopgroep Bibliotheek Texel krijgt € 1.005,- voor de aanschaf van boeken voor het project Taalhuis Texel. Dit project richt zich op drie doelgroepen: Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, nieuwe Nederlanders die de taal willen leren en jonge buitenlandse jeugd die ondersteuning nodig heeft bij het verwerven van taal in haar algemeenheid.

Jeu de boules De Koog

Naar Jeu de Boulesclub De Hof gaat € 5.000,- voor de aanleg van drie banen bij het dorpshuis in De Koog. De club wil met de aanleg niet alleen sportieve activiteiten voor vijftigplussers bevorderen, maar ook het sociaal samenzijn van inwoners van De Koog. De bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Ooggetuigen WOII

Het project Ooggetuigen van Stichting Texel Cultuureiland kan een bijdrage van € 5.000,- tegemoet zien. Bij dit project, bedacht door fotograaf des vaderlands Ahmet Polat, spelen leerlingen van OSG De Hogeberg situaties uit de Tweede Wereldoorlog na. ‘Voor de jeugd, opdat wij niet vergeten’, staat in de aanvraag. Gedacht wordt verder aan een expositie, lezingen en een opvoering van de opera De Opstand van de Georgiërs. De bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs.

Drainage De Tuunen

Een bedrag van € 1.180,- gaat naar buurtvereniging Buurtskap De Tuunen en is bedoeld voor de drainage van de gemeenschappelijke tuinen en het sport- en speelveld. Bij de aanleg is gebleken dat een ondoordringbare laag in de bodem de afvoer van regenwater ernstig belemmert.

Mantelzorg ontlast

Het zevende project dat steun krijgt van het Texelfonds – een bedrag van € 890,- uit het Joustra & De Beurs Fonds – is van Texels Welzijn en betreft de cursus Mantelzorg ontlast, gericht op het verwerven van inzicht en kennis en uitwisseling van ervaringen.

 

Het Texelfonds als ‘de TESO van het maatschappelijk particulier initiatief’. ‘Het biedt Texelaars de mogelijkheid een “aandeel in de maatschappij” te nemen.’

Dat schrijft professor Theo Schuyt in zijn recent uitgekomen boek Filantropie: Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons leven helpt te overleven. Daarin rekent de auteur – hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam – af met de beeldvorming van filantropie als exclusief speeltje van de rijken. Hij laat zien dat filantropie ‘van alle mensen’ is en in alle samenlevingen voorkomt. ‘Wie knel komt te zitten en geen hulp kan verwachten van markt of overheid, valt terug op familie of vrienden. Ontbreekt zelfs dat allerlaatste vangnet, dan resten er gelukkig nog filantropische organisaties’, aldus Schuyt, die wordt beschouwd als wetenschappelijk pionier in wetenschappelijke studies.

In het hoofdstuk Filantropie in de praktijk neemt Schuyt het Texelfonds als voorbeeld. Hij schrijft dat Texel voorop liep in Nederland toen het door hemzelf in 2003 opgezette project ‘Lokale gemeenschapsfondsen’ van start ging. En volgens Schuyt loopt het Texelfonds nog steeds voorop. ‘Het succes zit in de zorgvuldigheid en het geduld waarmee de besturen van het fonds een onafhankelijke positie binnen de Texelse gemeenschap hebben verworven. Zichtbaar, betrouwbaar en met gezag. Vóór de gemeenschap, maar geen gemeentefonds.’

Schuyt voorspelt het Texelfonds een mooie toekomst. ‘Het (…) heeft alles in zich om door te groeien. De condities zijn gunstig. Nederland is een nieuwe “Gouden Eeuw van Filantropie” binnengegaan. Tegelijkertijd groeit ook het inzicht dat welzijn en de samenleving verder helpen belangrijk zijn. De inzet van burgers en bedrijven getuigt hiervan.’

Het Jong Texelfonds verzorgt in februari opnieuw een bestuursklas. De deelnemers krijgen in drie sessies les in de samenstelling en het functioneren van een bestuur. Ook leren ze het verschil tussen een vereniging en een stichting. Na afloop ontvangen ze een certificaat. Gastsprekers zijn Jacco Mokveld, Pepijn Lijklema en Elias Marseille.

De bijeenkomsten – op dinsdag 1, 8 en 15 februari - vinden plaats in het kantoor van het Texelfonds aan de Abbewaal in Den Burg en beginnen steeds om 15.00 uur. De bestuursklas is bedoeld voor Texelse jongeren van circa 13 tot 19 jaar. Aanmelden kan via of .

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP