Marion Barth geeft uitleg over de bestedingen van het Texelfonds in 2018Onder grote belangstelling is zaterdag de jaarvergadering van het Texelfonds gehouden. Het aantal bezoekers was zelfs zo groot, dat op het laatste moment moest worden besloten de tussenwand weg te schuiven die de twee zaaltjes in De Buureton van elkaar scheidt, waardoor toch iedereen een zitplaats kon worden geboden.

Voorzitter Jan Beijert opende de vergadering met een uitspraak van de onlangs overleden Bob Bakker, lid van de eerste Raad van Advies, die het Texelfonds bij de oprichting in 2004 ‘een geweldig cadeau voor de Texelse samenleving’ noemde. Penningmeester Dirk Vinke en bestuurslid aanvragen Marion Barth blikten daarna terug op 2018. In hun verhalen viel op dat het rendement door de tegenvallende beurskoersen wat minder was dan gehoopt, maar dat de financiële situatie van het Texelfonds toch gezond is en dat het afgelopen jaar veel Texelse projecten met een gift konden worden gesteund. Dat varieerde van een steiger voor de werkgroep Kerkuil tot de restauratie van het monumentale orgel van de Maartenskerk en een bladblazer voor de vrijwilligers die het skatepark in Den Burg knap houden. In totaal ging het om een bedrag van €77.311,-.

Rodny Stolk en Maaike de Graaf vertelden over de ontwikkelingen binnen het Jong Texelfonds. Ze gaven er een extra en persoonlijk tintje aan door duidelijk te maken dat het bestuurslidmaatschap ook goed voor hun eigen ontwikkeling is en dat ze er veel van leren.

Onbetwist hoogtepunt van de vergadering was ‘Ik liek alles wel kwiet, een Texels antwoord op culturele onterving’, een bijdrage van oud-Texelaar Lodewijk Dros. In een boeiende lezing ging hij in op de veranderende Texelse samenleving. Hij constateerde dat boeren en vissers nog niet zo lang geleden de belangrijkste beroepsgroepen op het eiland waren, maar dat zij inmiddels vooral rekwisieten van het toerisme zijn geworden.

Onnavolgbaar was de link die Dros wist te leggen met zijn boek ‘Eiland in de nevel’, dat deze week verschijnt en waarin hij de wandeling beschrijft die Pieter Kikkert in 1791 over Texel maakte. Graag had hij het eerste exemplaar overhandigd aan Jan van der Vis, scheidend lid van de Raad van Advies, maar de uitgever vond dat geen goed idee, omdat de officiële presentatie nog moest worden gehouden. Dros loste dat creatief op door Van der Vis het tweede exemplaar te overhandigen. Als dank voor zijn lezing kreeg hij een cheque van €100,- voor een goed doel. Op voorspraak van zijn broer Peter bestemde Dros het voor de Texelse voedselbank.

OndertekeningOp vrijdag 15 februari 2019 is een nieuw Fonds Op Naam ondergebracht bij het Texelfonds. Het gaat om het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het fondsrendement zal besteed worden aan het voortgezet- en beroepsonderwijs op Texel en is gevormd uit het vermogen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Texel. Met de ondertekening van de overeenkomst is ook de voormalige stichting opgeheven. Het renderende vermogen van het fonds is € 180.000,-.
Op de foto’s vanaf links Jan-Jacob Rab en Kees Duin van S.V.O.T. en Joke Kuijper en Jan Beijert van het Texelfonds ondertekenen de overeenkomst.

2019 03 06 16.17.40De bestuurders van het Jong Texelfonds hebben in drie sessies zeven geïnteresseerde jongeren alle ins - en outs van het besturen uitgelegd. Zij werden daarbij gesteund door de ervaren bestuurders van het Texelfonds Jan Beijert en Dirk Vinke. Het jong Texelfonds is opgericht in 2016. De jonge bestuurders van het eerste uur hebben tijdens de sessies de cursisten enthousiast gemaakt om zich in te zetten voor de samenleving. Met de stelling "Als je niets doet voor de samenleving, gebeurd er ook niets" gaven zij aan dat het veel voldoening geeft om te besturen. Op de foto de 7 gecertificeerde deelnemers samen met de leden van het jongerenbestuur.

Tijdens de vergadering van Texelfondsbestuur op woensdag 19 januari 2019 werden twee nieuwe leden welkom geheten. Piet Heijnen en Joop Rommets namen de plaats in van Swier Oosterhuis en Liesbeth Rijk. Het bestuur bestaat op dit moment verder uit voorzitter Jan Beijert, secretaris Joke Kuijper, penningmeester Dirk Vinke, Ellen Bot en Marion Barth.
Daarnaast zijn met ingang van 2019 Tanja Terpstra en Peter Reijnders toegetreden tot de Raad van Advies. Zij zullen samen met de zittende leden Jan Dogger en Marga Boon met hun specifieke kennis, ervaring en/of een netwerk het Texelfonds bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Jan van der Vis heeft eind 2018 afscheid genomen van de Raad van Advies.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP