Het Texelfonds heeft in de vergadering van juli besloten drie initiatieven financieel te ondersteunen: van Stichting AED Texel, de klassieke zomeravondconcerten en een terreinmaaier voor het onderhoud van de MTB-route.

Het hoogste bedrag gaat naar de Stichting AED Texel, ter ondersteuning van een omvangrijk project. Dat behelst onder meer het vervangen van vijfennegentig AED-apparaten die tien jaar geleden zijn aangeschaft, het aanschaffen en bevestigen van buitenkasten en de aanschaf van twaalf oefenpoppen. Ook moeten trainers worden opgeleid en wordt de website aangepast. De totale kosten bedragen ruim €225.000,-. Daarvan neemt het Texelfonds €15.000,- voor haar rekening.

Wielersport Texel krijgt €2.500,-. De vereniging onderhoudt sinds een paar jaar de tachtig kilometer lange MTB-route die zich over het eiland slingert. Dat gebeurt door vrijwilligers, die veel tijd kwijt zijn met handmatig maaien, snoeien en het aanbrengen van grond. Door de aanschaf van een ruwterreinmaaier met aanhanger kan een groot deel van de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd. Geen overbodige luxe, want het onderhoud is fysiek zwaar werk, de meeste vrijwilligers zijn de zestig inmiddels gepasseerd en jonge vrijwilligers werven valt niet mee.

Een bedrag van €1.000,- ten slotte gaat naar de Stichting Zomerwerk, organisator van de klassieke zomeravondconcerten, die sinds vele jaren in de kerken op het eiland worden gegeven. De professionele musici werken vrijwel belangeloos mee, maar krijgen naast een bescheiden vergoeding wel een overnachting aangeboden en ook de huur van instrumenten brengt kosten met zich mee. De concerten kunnen rekenen op een groot publiek van Texelaars en toeristen. Zij betalen alleen een vrijwillige bijdrage, zodat de organisatie voor een deel afhankelijk is van sponsoring en fondsen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Texelaars die door de gestegen energiekosten in problemen zijn geraakt, kunnen nog tot het eind van dit jaar een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming.

Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewindvoering Texel en de Gemeente Texel sloten eind vorig jaar de handen ineen en zetten een solidariteitsactie op touw. Aanleiding was de overheidsmaatregel om iedere energieaansluiting €380 in mindering te brengen op de energierekening. De initiatiefnemers daagden Texelaars die dit bedrag eigenlijk niet nodig hadden uit het geld op een speciale rekening te storten, om zo eilandgenoten die in problemen waren gekomen uit de brand te helpen. Zelf stelde het Texelfonds €10.000 beschikbaar.

Tot dusver vroegen ‘slechts’ twaalf huishoudens financiële steun aan. Geen heel groot aantal en dat zou kunnen betekenen dat het wel meevalt met de financiële nood op het eiland, maar mogelijk ook voelen Texelaars schroom om een schenking aan te vragen. Ook is nog niet bij iedereen de jaarafrekening op de mat gevallen. De initiatiefnemers hebben daarom besloten de termijn – die op 30 juni afliep – te verlengen tot het einde van dit jaar.

De actie is bedoeld voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen door de gestegen energiekosten. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen van €380 (voor huishoudens zonder kinderen) of €760 (voor huishoudens met kinderen). Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de energieleverancier betaald en kan worden aangevraagd bij Texels Welzijn. De initiatiefnemers benadrukken dat aanvragen eenvoudig is en dat de aanvraag met respect voor de privacy wordt behandeld. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Texels Welzijn, tel. 0222 312696.

Het bestuur van het Texelfonds heeft in de vergadering van april besloten maar liefst acht aanvragen te honoreren en financieel te ondersteunen.

Het Texelfonds doneert een bedrag van € 7.500- aan de Stichting Texel CultuurEiland. Deze bijdrage is bedoeld voor het opzetten van een tentoonstelling over slavernij. Deze wordt komende zomer gehouden in kerkgebouw De Burght en richt zich op leerlingen van OSG De Hogeberg. Met het geld kunnen expositiepanelen worden aangeschaft. Het Texelfonds stelt als voorwaarde dat deze panelen ook door andere verenigingen en stichtingen op het eiland kunnen worden gebruikt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bijdrage van € 2.500,- is voor de aanschaf van tuinverlichting bij het Huis van tante Jans. Deze verlichting is niet alleen ter verhoging van de sfeer in de tuin, maar geeft de bewoners en werknemers ook meer veiligheid in het donker.

De Stichting Museumbunker Texla krijgt een bedrag van € 5.000,-. Een groepje vrijwilligers steekt wekelijks veel tijd en energie in het opknappen en opnieuw inrichten van de voormalige Duitse communicatiebunker aan de Georgiëweg. De afgelopen tijd werden onder meer een originele manuele telefooncentrale en een kachel aangeschaft. De stichting heeft maar een klein budget, verdiend met het organiseren van open dagen.

Ook de kinderboerderij van Kotex krijgt € 5.000,- als bijdrage in het afgraven van de oude konijnenheuvel en het vervangen van de in slechte staat verkerende binnenomheining door onderhoudsvrij hekwerk. De uitvoering hiervan draagt bij aan de instandhouding van de kinderboerderij. Daar zijn niet alleen Texelse kinderen en van toeristen welkom, maar hebben ook verenigingen als Klaverjasclub Den Burg en Kunstenaarsvereniging ZOUT onderdak gevonden. Bovendien worden er onder meer groepsbijeenkomsten gehouden van De Deel, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en beginnende dementie.

De dorpshuizen van Oudeschild en Den Hoorn krijgen allebei een bedrag van € 2.500,- voor de aanschaf van een beamer met scherm. Het Texelfonds vindt het belangrijk dat dorpshuizen over dergelijke faciliteiten kunnen beschikken. In Oudeschild krijgt de beheerder geregeld de vraag van dorpsgenoten om er met groepen naar sport en andere evenementen te kunnen kijken. In Den Hoorn is binnen de dorpscommissie een aparte afdeling Cultuur opgezet, die onder meer werk van Texelse filmers en documentairemakers wil vertonen.

Een bijdrage van € 705,- gaat naar de Stichting Veteranen Texel i.o. De veteranen willen de negen zwerfkeien verzorgen die verspreid over het eiland liggen en die samen het Monument voor de Geallieerde Vliegers vormen. De stichting betaalt zelf de schoonmaakmiddelen en leden stellen hun eigen bosmaaiers ter beschikking. De gemeente is blij met het initiatief, maar stelt als de voorwaarde dat de vrijwilligers veiligheidshesjes dragen.

Een bedrag van € 600,- ten slotte gaat naar de Stichting Dromen i.o. voor het organiseren van een theatertoer op de fiets. Bedoeling is dat op vier verschillende locaties in Den Hoorn en Den Burg en omgeving een theatervoorstelling van circa een halfuur wordt gegeven.

In de bestuursvergadering van juni, op de eerste dag van de zomer, heeft het Texelfonds besloten diverse (veelbelovende) Texelse projecten financieel te ondersteunen.

Kerk van De Koog

Een bedrag van € 7.500,- gaat naar het eeuwenoude kerkje van De Koog, dat net als het historische huisje van ‘moeder’ Mosk dat ernaast staat wordt gerestaureerd. De eigenaar – de diaconie van de Protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn – wil het gebouw regelmatig openen. Niet alleen voor de reguliere kerkdiensten, maar ook voor andere bezoekers, Texelaar of toerist. ‘Het ontbrak ons tot nu toe aan mankracht om dat voor elkaar te krijgen, terwijl we vaak de vraag krijgen om het wél te doen. Naar verwachting zal er een grote toeloop zijn: van nieuwsgierige passanten tot mensen die behoefte hebben aan een gesprek of aan stilte, die een kaarsje willen branden en even rust zoeken’, meldt het kerkbestuur.

Pré-Sail Texel

Een bedrag van eveneens € 7.500,- stelt het Texelfonds beschikbaar voor het vorige week gehouden Pré-Sail Texel. Specifiek is het geld bestemd voor de organisatie om het gehele evenement een veel inclusiever karakter te geven.  Speciale aandacht daarbij  voor de bewoners van de hotelboot in de haven, grotendeels bestaand uit Oekraïense vluchtelingen. Allemaal waren ze samen met andere genodigden van het eiland welkom bij een bijeenkomst aan boord van het schip Morgenster. Daar werden ze getrakteerd op koffie en een dessert. De organisatie wilde daarmee de mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen en zo de integratie te bevorderen. Door ook de Rede van Texel beschikbaar te maken voor niet-Nederlands sprekende Texelaars is ook de specifieke historische context breder voor het voetlicht gebracht. Ook was er ruimschoots oog voor de participatie van de bewoners van het Maartenhuis bij het evenement.

Helium

In de bestuursvergadering van februari reserveerde het Texelfonds een bedrag van € 5.000,- voor de Stichting Helium, opgericht door een grote groep jongeren en enkele ouders, die ambitieuze plannen hadden om allerlei activiteiten te organiseren. Voorwaarde was wel dat de groep een goed doordacht en uitvoerbaar plan zou indienen. Dat ligt er inmiddels en behelst onder meer diverse projecten om het sociale en culturele aanbod voor jongeren en jongvolwassenen op Texel te vergroten. Bedoeling is ook een eigen clubhuis in te richten. ‘Een belangrijke ontwikkeling voor het eiland’, oordeelt het Texelfonds. Het besloot om die reden de bijdrage te verhogen naar €7.500,-.

Dorpsmaaltijd

Het kleinste bedrag, van € 310,-, gaat naar de organisatie van de dorpsmaaltijd in De Waal, waar het hele dorp welkom is. Bewoners zorgen zelf voor het eten en veel spullen kunnen ze lenen, zodat ze aan een bescheiden budget genoeg hebben. De bijdrage van het Texelfonds wordt besteed aan wat kleinere zaken. Het bedrag wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Café Brainstorm

Vorige maand al besloot het Texelfonds €1.050,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van vier avonden Café Brainstorm, waar mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten samenkomen en informatie uitwisselen. Deze bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds.

'Ik heb iets tegen mensen die alleen maar langs de zijlijn staan te bleren. Lever geen kritiek, maar oplossingen. Je kunt beter samenwerken dan tegenwerken.'

 DirkVinke-GerthaWessels.jpg
 
Van 2010 tot 2022 was hij onze enthousiaste, nauwgezette, oprecht kritische en creatieve penningmeester, die een onvergetelijke bijdrage heeft geleverd aan de groei en volwassenwording van het Texelfonds. Als ambassadeur, lid van de Raad van advies én vraagbaak bleef Dirk ook daarna zeer betrokken. We zullen hem verschrikkelijk missen.
 
Bestuur Texelfonds
 
InMemoriam-DirkVinke.JPG

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP