Het Texelfonds als ‘de TESO van het maatschappelijk particulier initiatief’. ‘Het biedt Texelaars de mogelijkheid een “aandeel in de maatschappij” te nemen.’

Dat schrijft professor Theo Schuyt in zijn recent uitgekomen boek Filantropie: Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons leven helpt te overleven. Daarin rekent de auteur – hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam – af met de beeldvorming van filantropie als exclusief speeltje van de rijken. Hij laat zien dat filantropie ‘van alle mensen’ is en in alle samenlevingen voorkomt. ‘Wie knel komt te zitten en geen hulp kan verwachten van markt of overheid, valt terug op familie of vrienden. Ontbreekt zelfs dat allerlaatste vangnet, dan resten er gelukkig nog filantropische organisaties’, aldus Schuyt, die wordt beschouwd als wetenschappelijk pionier in wetenschappelijke studies.

In het hoofdstuk Filantropie in de praktijk neemt Schuyt het Texelfonds als voorbeeld. Hij schrijft dat Texel voorop liep in Nederland toen het door hemzelf in 2003 opgezette project ‘Lokale gemeenschapsfondsen’ van start ging. En volgens Schuyt loopt het Texelfonds nog steeds voorop. ‘Het succes zit in de zorgvuldigheid en het geduld waarmee de besturen van het fonds een onafhankelijke positie binnen de Texelse gemeenschap hebben verworven. Zichtbaar, betrouwbaar en met gezag. Vóór de gemeenschap, maar geen gemeentefonds.’

Schuyt voorspelt het Texelfonds een mooie toekomst. ‘Het (…) heeft alles in zich om door te groeien. De condities zijn gunstig. Nederland is een nieuwe “Gouden Eeuw van Filantropie” binnengegaan. Tegelijkertijd groeit ook het inzicht dat welzijn en de samenleving verder helpen belangrijk zijn. De inzet van burgers en bedrijven getuigt hiervan.’

Dat de samenleving op het eiland na de coronacrisis weer in beweging komt, merkt ook het bestuur van het Texelfonds. Voor de vergadering van februari werden maar liefst zeven projecten ingediend, een record in de zeventienjarige geschiedenis van het gemeenschapsfonds. Alle aanvragen werden gehonoreerd met financiële steun.

Trimbaan in het bos

Sportstichting Texel krijgt een bedrag van € 5.700,- voor vier (deel)projecten die het sporten en bewegen in de buitenlucht moeten stimuleren. Vooral het in ere herstellen van de trimbaan in het bos spreekt het bestuur bijzonder aan. De initiatiefnemers richten zich op een brede groep, maar vooral op jongeren, senioren en kwetsbare groepen.

Oliebollenactie GVT

Een bedrag van € 3.500,- gaat naar Gymnastiekvereniging Texel en is bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de jaarlijkse oliebollenactie. De vereniging bakt en verkoopt in de aanloop naar 31 december ieder jaar oliebollen. Met de opbrengst worden nieuwe materialen voor gym en turnen gekocht. Bovendien kan dankzij de oliebollenactie de contributie voor de ongeveer 300 jeugdleden laag worden gehouden.

Taalhuis Texel

Kopgroep Bibliotheek Texel krijgt € 1.005,- voor de aanschaf van boeken voor het project Taalhuis Texel. Dit project richt zich op drie doelgroepen: Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, nieuwe Nederlanders die de taal willen leren en jonge buitenlandse jeugd die ondersteuning nodig heeft bij het verwerven van taal in haar algemeenheid.

Jeu de boules De Koog

Naar Jeu de Boulesclub De Hof gaat € 5.000,- voor de aanleg van drie banen bij het dorpshuis in De Koog. De club wil met de aanleg niet alleen sportieve activiteiten voor vijftigplussers bevorderen, maar ook het sociaal samenzijn van inwoners van De Koog. De bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Ooggetuigen WOII

Het project Ooggetuigen van Stichting Texel Cultuureiland kan een bijdrage van € 5.000,- tegemoet zien. Bij dit project, bedacht door fotograaf des vaderlands Ahmet Polat, spelen leerlingen van OSG De Hogeberg situaties uit de Tweede Wereldoorlog na. ‘Voor de jeugd, opdat wij niet vergeten’, staat in de aanvraag. Gedacht wordt verder aan een expositie, lezingen en een opvoering van de opera De Opstand van de Georgiërs. De bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs.

Drainage De Tuunen

Een bedrag van € 1.180,- gaat naar buurtvereniging Buurtskap De Tuunen en is bedoeld voor de drainage van de gemeenschappelijke tuinen en het sport- en speelveld. Bij de aanleg is gebleken dat een ondoordringbare laag in de bodem de afvoer van regenwater ernstig belemmert.

Mantelzorg ontlast

Het zevende project dat steun krijgt van het Texelfonds – een bedrag van € 890,- uit het Joustra & De Beurs Fonds – is van Texels Welzijn en betreft de cursus Mantelzorg ontlast, gericht op het verwerven van inzicht en kennis en uitwisseling van ervaringen.

 

Restauratiewerkzaamheden aan de Zeemanskerk en de Waddenkerk en een project voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking krijgen financiële steun van het Texelfonds.

De Zeemanskerk in Oudeschild (gebouwd in 1648) en de Waddenkerk in De Cocksdorp (van 1839) zijn eigendom van de Protestantse Waddengemeente Texel en staan op de lijst van rijksmonumenten. Periodieke inspectie en aanvullend onderzoek, uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Holland, wezen uit dat beide kerken – onder meer door de invloed van zout in de lucht – aan een grote restauratie toe zijn.

De restauratie moet dit jaar plaatsvinden en is begroot op in totaal €581.928. Ongeveer €150.000 wordt vergoed door de Provincie en het Rijk, de rest moet worden betaald door kerk zelf en met steun van fondsen. Het Texelfonds heeft besloten €10.000 voor z’n rekening te nemen. Dit bedrag wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bijdrage van €2.500 gaat naar Stichting Wooninitiatief Down Town, een woongroep aan de Burgerhoutstraat in Den Burg voor zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden begeleid in het scheppen van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Ze hebben elk hun eigen appartement, maar er is behoefte aan meer leefruimte en uitbreiding van de gezamenlijke voorzieningen, zoals de keuken en huiskamer. Deze uitbreiding is begroot op ruim €123.000. De bijdrage van het Texelfonds wordt betaald uit het Joustra en De Beurs Zorgfonds.

Het Jong Texelfonds verzorgt in februari opnieuw een bestuursklas. De deelnemers krijgen in drie sessies les in de samenstelling en het functioneren van een bestuur. Ook leren ze het verschil tussen een vereniging en een stichting. Na afloop ontvangen ze een certificaat. Gastsprekers zijn Jacco Mokveld, Pepijn Lijklema en Elias Marseille.

De bijeenkomsten – op dinsdag 1, 8 en 15 februari - vinden plaats in het kantoor van het Texelfonds aan de Abbewaal in Den Burg en beginnen steeds om 15.00 uur. De bestuursklas is bedoeld voor Texelse jongeren van circa 13 tot 19 jaar. Aanmelden kan via of .

Diverse Texelse organisaties krijgen de komende tijd financiële ondersteuning van het Texelfonds. Dat heeft het bestuur besloten in de vergadering van november.

Texelgezinnen
Het grootste bedrag gaat naar Texelgezinnen. Het betreft een bijdrage van € 15.000, te betalen in drie jaarlijkse termijnen. Deze is bedoeld voor het opleiden van vrijwilligers en leidinggevenden.
Texelgezinnen is een initiatief van Cintha Stiekema en Bianca Polderman en vorig jaar in het begin van de coronacrisis opgericht. De organisatie staat gezinnen bij waar het even niet gaat. Dit kan op verschillende manieren, zoals een middagje oppassen, huiswerkbegeleiding of een nachtje logeren. Ook is een depot met kinderkleding en speelgoed ingericht, waarvan (pleeg)ouders gebruik kunnen maken.

Waelstee
Museum Waelstee in De Waal krijgt van het Texelfonds een bijdrage van € 3.000 voor het plaatsen van een lift. De lift moet voorkomen dat bezoekers die slecht ter been zijn alleen de collectie op de begane grond kunnen bekijken, maar is ook bedoeld voor de circa vijftig (oudere) vrijwilligers die het museum draaiende houden. De bijdrage wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Tennisvereniging Oosterend
Een bedrag van € 3.500 gaat naar Tennisvereniging Oosterend, voor de vervanging van de bestaande verlichting. Die is niet alleen afgeschreven, een paar maanden gingen ook nog eens twee van de vier lampen stuk. De Oosterender tennisvereniging telt zo’n tachtig leden, vooral afkomstig uit het dorp zelf.

Kerstdiner De Cocksdorp
De dorpscommissie De Cockdorp-Eierland krijgt € 1.000 voor de organisatie van een kerstdiner voor ouderen. Het diner wordt verzorgd door vrijwilligers en leden van de jeugdclub van het dorp, terwijl het Eierlandsche Huis de zaalhuur sponsort.

Duurzaamheid
Vorige maand al besloot het Texelfonds een bedrag van € 1.000 toe te kennen aan de Stichting Nationaal Park Duinen van Texel. Het bedrag gaat naar een project voor OSG-leerlingen over duurzaamheid. De scholieren schrijven onder meer een brief naar de toekomst en wisselen ideeën uit met Texelse ondernemers. Ook worden een of meer bomen geplant. De stichting werkt bij het project samen met ondernemersorganisatie TOP.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP