Ondanks de coronacrisis zitten Texelaars niet bij de pakken neer en worden volop plannen gemaakt. Dat concludeert het bestuur van het Texelfonds, dat de laatste tijd opvallend veel aanvragen voor een financiële bijdrage ontving. In de vergadering van maart werden er maar liefst zes gehonoreerd.

Het grootste bedrag, een bijdrage van € 5.000,- is bestemd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de gymzaal van ’t Skiltje. De oude is volgens de beherende stichting zeer verouderd en niet meer functionerend. Met de nieuwe installatie kan zowel warmte worden teruggewonnen als optimaal geventileerd. De gymzaal in Oudeschild wordt druk gebruikt, door onder meer de leerlingen van De Bruinvis, ouderen (via de Welzijnsstichting) en diverse verenigingen.

De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp krijgt € 2.500,- voor het opknappen van het oude maalgebouw Eijerland. De stichting heeft grote plannen met dit historische bouwwerkje, dat onder meer gaat dienen als uitvalsbasis voor excursies. Diverse dorpsorganisaties en bedrijven participeren in het breed gedragen project. De bijdrage komt uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bijdrage van € 2.440,- gaat naar de heroprichting van De Skarrelaars, een natuurgroep voor leerlingen van de basisscholen. Met diverse activiteiten in de buitenlucht worden de jonge deelnemers gestimuleerd te ruiken, voelen, proeven en genieten van de Texelse natuur. De Skarrelaars is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park, IVN, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.

Seniorenvereniging Texel krijgt € 1.500,- uit het Kok-Barendregt Fonds om haar leden met Pasen een Paasgroet te brengen. Volgens de Seniorenvereniging hebben ook op Texel veel ouderen last van eenzaamheid, een gevolg van de coronacrisis.

De Stichting Culturele Initiatieven op Texel is organisator van het kunstproject Freemde Feugels, dat bezoekers laat kennismaken met de ‘nieuwe natuur’ op Texel. Daarbij zullen in De Marel in Waalenburg een maand lang diverse kunstuitingen te zien en te beleven zijn. De stichting krijgt een bijdrage van € 1.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Ten slotte gaat € 1.000,- naar de Stichting Dromen i.o, samensteller van een boek waarin Cor van Heerwaarden de hoofdrol speelt. Het boek is niet alleen een biografie van dit ‘Texelse theaterdier’, maar gaat ook over de culturele impact van zijn werk op Den Hoorn en Texel, bijzondere artiesten in theaterrestaurant Klif 12, jeugdtheater en huiskamerfestival Broadway. De bijdrage wordt betaald uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Het Texelfonds ondersteunt initiatieven om de popmuziek en de podiumcultuur een impuls te geven. Belangrijk, vindt het bestuur, omdat de cultuur op het eiland zwaar te lijden heeft onder de coronamaatregelen.
Het project van de groep TEMPO om Texelse bands een promotiefilmpje te laten maken, wordt ondersteund met een bedrag van € 3.720. Het gaat om drie nummers, die live worden ingespeeld in de Jugsound Studio van Rikus Kloosterhuis in Oudeschild. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds. TEMPO – een afkorting van Texelse Muziek Podia – bestaat uit Gerard Timmerman, Tjibbe van Stelwagen en Hans van Veller.
Het andere project is TOOP: het Texels Online Open Podium. Dit online festival wordt georganiseerd door Texels Welzijn en ondersteund door Artex, de bibliotheek, Sportstichting Texel en Young4Ever. Aan TOOP kunnen Texelaars vanaf 10 jaar meedoen met een filmpje van maximaal zeven minuten. Elke creatieve uiting is toegestaan, met uitzondering van popmuziek, omdat daar het project van TEMPO al voor is. Het Texelfonds ondersteunt TOOP met een bedrag van € 2.097.

IJsclub Oudeschild krijgt € 2.500,- van het Texelfonds voor een grootschalige opknapbeurt van de ijsbaan in het dorp.

De ijsclub heeft veel last van biezengras en algen, die een gevaar vormen voor de kwaliteit van het ijs. Om dat aan te pakken, moet de grasmat worden verwijderd en het terrein opnieuw afgevlakt en ingezaaid.

Het is de bedoeling dat na de renovatie ook Koningsdag en andere dorpsfestiviteiten op de baan worden gehouden. Deze activiteiten vonden tot voor kort plaats op het voetbalveld in Oudeschild, maar door de geplande woningbouw zal dit terrein die functie verliezen.

De mensen van de Stichting ’t Walvisvaarders Huisje hebben het plan opgevat in eigen beheer een boek uit te geven over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse huisje in Den Hoorn dat ze beheren. Hun doel: aandacht voor het in standhouden van cultureel erfgoed en de bijdrage die Texelse vrijwilligers daaraan leveren. We hebben besloten dit mooie initiatief te steunen met een gift van € 1.000,-.

Steun kennen we ook toe aan de vrijwilligers van Kinderboerderij Texel in Den Burg, waar de vloer van een van de zalen door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken. Het Texelfonds helpt de kinderboerderij met een bedrag van € 2.020,-.

Een gift van € 2.994,- ten slotte gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

Het Texelfonds stelt € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in Georgië werd gemaakt.

De film is in Nederland al lang niet meer beschikbaar, maar de Texelse documentairemaker Arnold van Bruggen maakte tijdens een bezoek aan Georgië in 2009 een digitale kopie van de laatste filmrollen.

Van Bruggen wil de hele film, die ongeveer 80 minuten duurt, in het Nederlands ondertitelen. Idee is daarna publieke vertoningen te organiseren. Ook stelt hij de film beschikbaar voor Luchtvaart en Oorlogsmuseum Texel, zodat onderzoekers, studenten en scholieren nu en in de toekomst kunnen zien hoe de Georgiërs een halve eeuw geleden hun verhaal over de Georgische opstand vertelden.

Gekruisigd Eiland werd onder de titel Het Geteisterde Eiland op 25 april 1970 vertoond in het Citytheater, het huidige Cinema Texel. Dat gebeurde in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de ambassadeur van de Sovjet-Unie. De Texelse bezoekers merkten destijds al op dat het niet om een waarheidsgetrouwe documentaire ging, maar om een geromantiseerde speelfilm, waarin de Georgische opstandelingen wel erg heldhaftig werden voorgesteld.

Het Texelfonds stelt het geld beschikbaar uit het Fonds Koninklijke TESO, een van de deelfondsen van het gemeenschapsfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP