De mensen van de Stichting ’t Walvisvaarders Huisje hebben het plan opgevat in eigen beheer een boek uit te geven over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse huisje in Den Hoorn dat ze beheren. Hun doel: aandacht voor het in standhouden van cultureel erfgoed en de bijdrage die Texelse vrijwilligers daaraan leveren. We hebben besloten dit mooie initiatief te steunen met een gift van € 1.000,-.

Steun kennen we ook toe aan de vrijwilligers van Kinderboerderij Texel in Den Burg, waar de vloer van een van de zalen door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken. Het Texelfonds helpt de kinderboerderij met een bedrag van € 2.020,-.

Een gift van € 2.994,- ten slotte gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

IJsclub Oudeschild krijgt € 2.500,- van het Texelfonds voor een grootschalige opknapbeurt van de ijsbaan in het dorp.

De ijsclub heeft veel last van biezengras en algen, die een gevaar vormen voor de kwaliteit van het ijs. Om dat aan te pakken, moet de grasmat worden verwijderd en het terrein opnieuw afgevlakt en ingezaaid.

Het is de bedoeling dat na de renovatie ook Koningsdag en andere dorpsfestiviteiten op de baan worden gehouden. Deze activiteiten vonden tot voor kort plaats op het voetbalveld in Oudeschild, maar door de geplande woningbouw zal dit terrein die functie verliezen.

VJB Den HoornIn verschillende dorpen op ons eiland is de afgelopen tijd hard gewerkt aan Verrijk Je Buurt, ons verjaardagscadeautje aan de Texelse samenleving.

Zoals bekend dienden bewoners afgelopen winter maar liefst vijfendertig kansrijke ideeën in om hun dorp of wijk te verfraaien. Door de coronacrisis lag het project een tijd stil, maar in juli hakte het bestuur alsnog de knopen door. Vijftien voorstellen werden gehonoreerd en mochten dus op financiële steun van het Texelfonds rekenen.

Daarna konden de handen uit de mouwen en inmiddels is een groot deel van de werkzaamheden voltooid. In De Cocksdorp kon het schoolplein met een gift van Verrijk Je Buurt worden opgeknapt. Bewoners van Den Hoorn gaven een magazine met oorlogsherinneringen uit. Op ’t Horntje werd een jeu-de-boulesbaan aangelegd en werden voetbaldoeltjes geplaatst. In Den Burg ging het om vier projecten.IMG 0365

De speeltuin aan de Van Beierenstraat kreeg een hekje, aan de Wagemakerstraat kwam een speeldoel en de Verzetstraat werd verrijkt met een picknicktafel. Als voorlopig laatste project plaatsten bewoners van de Kogerstraat bloembakken op de stoep, waardoor de entree van Den Burg een kleurrijk geheel is geworden.

Hoewel Verrijk Je Buurt inmiddels is afgerond, blijft het Texelfonds openstaan voor ideeën van inwoners en organisaties die het leven op Texel zinvoller, mooier of plezieriger kunnen maken.

Het Texelfonds stelt € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in Georgië werd gemaakt.

De film is in Nederland al lang niet meer beschikbaar, maar de Texelse documentairemaker Arnold van Bruggen maakte tijdens een bezoek aan Georgië in 2009 een digitale kopie van de laatste filmrollen.

Van Bruggen wil de hele film, die ongeveer 80 minuten duurt, in het Nederlands ondertitelen. Idee is daarna publieke vertoningen te organiseren. Ook stelt hij de film beschikbaar voor Luchtvaart en Oorlogsmuseum Texel, zodat onderzoekers, studenten en scholieren nu en in de toekomst kunnen zien hoe de Georgiërs een halve eeuw geleden hun verhaal over de Georgische opstand vertelden.

Gekruisigd Eiland werd onder de titel Het Geteisterde Eiland op 25 april 1970 vertoond in het Citytheater, het huidige Cinema Texel. Dat gebeurde in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de ambassadeur van de Sovjet-Unie. De Texelse bezoekers merkten destijds al op dat het niet om een waarheidsgetrouwe documentaire ging, maar om een geromantiseerde speelfilm, waarin de Georgische opstandelingen wel erg heldhaftig werden voorgesteld.

Het Texelfonds stelt het geld beschikbaar uit het Fonds Koninklijke TESO, een van de deelfondsen van het gemeenschapsfonds.

Stichting De Hof ontvangt € 2.500 van het Texelfonds als bijdrage in het moderniseren van het Koger dorpshuis.

De Hof ondergaat een complete ‘make over’. Zo worden de wanden en de bar geschilderd, zijn nieuwe stoelen, tafels en barkrukken besteld en wordt het bestaande ruim 25 jaar oude tapijt vervangen door een nieuwe pvc-vloer. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het Koger dorpshuis voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een enquête onder bewoners van De Koog is gebleken dat er behoefte is aan nog meer activiteiten. Zo zouden er vaker condoleances en afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden. Ook bestaan plannen om een jeu-de-boulesvereniging op te richten en de banen aan te leggen op het terrein van De Hof.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP