Het Texelfonds heeft een anonieme schenking is ontvangen ten behoeve van het Jeugdfonds Texel. Dit Fonds op Naam is in 2011 ingesteld door de Lions Club Texel, die een bedrag van € 13.000,- beschikbaar stelden. Dit bedrag was de opbrengst van de verkoop van het kantoormeubilair uit het Gemeentehuis. Het vermogen is nu dus verdubbeld tot € 26.000,-.

Het Jeugdfonds richt zich op de Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Het Fonds op Naam is een vermogensfonds, dit houdt in dat uitkeringen uit het rendement van het vermogen worden betaald.
Het Texelfonds is voor haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen en legaten. Naast het algemeen fonds, is er de mogelijkheid om een Fonds op Naam te vestigen. Naast het Jeugdfonds is er onder andere het IJspegelfonds, het Joustra en de Beurs zorgfonds en het Kok-Barendregt fonds. Deze Fondsen zijn ondergebracht bij het Texelfonds. De persoon of organisatie die een schenking doet kan het geld ‘oormerken’, men kan zelf bepalen aan welk doel of doelgroep het geld besteed wordt.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP