Tijdens de vergadering van Texelfondsbestuur op woensdag 19 januari 2019 werden twee nieuwe leden welkom geheten. Piet Heijnen en Joop Rommets namen de plaats in van Swier Oosterhuis en Liesbeth Rijk. Het bestuur bestaat op dit moment verder uit voorzitter Jan Beijert, secretaris Joke Kuijper, penningmeester Dirk Vinke, Ellen Bot en Marion Barth.
Daarnaast zijn met ingang van 2019 Tanja Terpstra en Peter Reijnders toegetreden tot de Raad van Advies. Zij zullen samen met de zittende leden Jan Dogger en Marga Boon met hun specifieke kennis, ervaring en/of een netwerk het Texelfonds bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Jan van der Vis heeft eind 2018 afscheid genomen van de Raad van Advies.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP