De tweede inspiratie-avond voor het project Verrijk je Buurt werd gehouden in Oosterend. Dit dorp zet vooral in op verfraaiing van het dorp, met meerdere ideeën voor bloembakken en -perken.

OosterendHet opknappen van de muzieknis en de bergruimte van de rommelmarkt staat ook hoog in het vaandel. Dat laatste heeft een meerwaarde, omdat de opbrengst rechtstreeks gaat naar het verenigingsleven in het dorp. De Strenders willen tevens graag de verbinding tussen jongeren en ouderen stimuleren met gezamenlijke activiteiten en een busreisje.
Opvallend was dat zowel in De Waal als in Oosterend de wens leefde om een videodocument te maken met oudere inwoners die de oorlog nog hebben meegemaakt, in het kader van 75-jaar vrijheid. Er werd geopperd dat het misschien mogelijk was om dit in samenwerking met alle dorpen op te pakken. Daar is wel enige haast bij geboden, omdat de vertoning van het eindresultaat mooi past in de viering in mei.

Zelf oppakken
De medewerkers van het Texelfonds benadrukten dat het nodig is dat er mensen opstaan om alle initiatieven op te pakken. “Wij gaan het niet uitvoeren, jullie moeten dat echt zelf doen. We helpen bij de uitwerking van het plan en geven waar nodig een bijdrage. Dat gaat op basis van werkelijke kosten, dus het is de bedoeling dat mensen een reële inschatting maken. We delen geen enveloppen met een standaard bedrag uit”, legde Texelfondsvoorzitter Jan Beijert uit.
Alle ideeën worden verzameld en alvast bekeken door het bestuur van het Texelfonds. Eind maart volgt de beslissing welke plannen worden gesteund. Als er nadere uitwerking is gewenst, wordt contact opgenomen met de initiatiefnemers. De komende weken worden ook in de andere dorpen inspiratie avonden gehouden. Wie daar niet bij kan zijn of later alsnog een goed idee heeft, kan dat indienen via de website www.Texelfonds/Verrijkjebuurt.

De volgende inspiratie-avond is a.s. woensdag in het dorpshuis De Waldhoorn van Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

 

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP