Den HoornDe inspiratieavond voor het Texelfonds project ‘Verrijk je Buurt’ in Den Hoorn was woensdag een gezellige aangelegenheid. De creatieve ideeën stroomden binnen. Het plan voor een tweede klok in het Hoornder kerkje past qua opzet en vereiste financiën niet in het project, maar wordt wel met interesse bekeken door het bestuur van het Texelfonds.

Net als in De Waal en Oosterend waren er wensen op gebied van verfraaiing van het dorp en omstreken met bloemen. Bewoners van ’t Horntje lieten van zich horen, met plannen voor een jeu de boules baan en voetbaldoelen. Ook dit keer waren er de nodige ideeën voor de viering van 75-jaar vrijheid, zoals een herinneringsblad en een speciale fietstocht. Verder werd een voorstel ingediend voor vervanging van het bankje van Ferry nabij de camping en spelletjesavonden voor de bewoners.

Nagekomen plannen kunnen nog tot 1 maart via de website www.Texelfonds/Verrijkjebuurt worden ingediend. Daar staan ook de spelregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Eind maart beslist het bestuur welke voorstellen worden gehonoreerd. Er werd tijdens deze avond opnieuw benadrukt dat het de bedoeling is dat de uitvoering door de indieners zelf moet worden opgepakt. Daarnaast worden geen enveloppen met geld uitgedeeld, maar alleen reële kosten betaald.

De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 28 januari in ’t Skiltje in Oudeschild, dinsdag 4 februari in De Buureton in Den Burg, dinsdag 18 februari in De Hof in De Koog en woensdag 26 februari in het Eierlandse Huis in De Cocksdorp. Alle keren is de inloop vanaf 19.30 en de aanvang 20.00 uur.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP