VerrijkJeBuurt OudeschildDe vrolijke inspiratieavond van het Texelfondsproject Verrijk je Buurt in Oudeschild leverde 15 creatieve plannen op. Het was een gezellige bijeenkomst in dorpshuis ´t Skiltje, waar enthousiast werd meegedacht over het creëren van een natuurspeeltuin, het opknappen en verfraaien van het schoolplein en een filmproject, waarbij inwoners van Oudeschild in beeld worden gebracht. Ook leeft de wens om een jeugdkunstclub te beginnen, een boek te maken over de (voormalige) leerlingen van de openbare school en een tent te verwerven voor de jury van Ouwe Sunder zodat er meer bezoekers droog kunnen kijken.
Het plan voor een feestje bij de molen tijdens molendag sloot aan bij de jeugdkunstclub, omdat de organisatie daar graag kleine molentjes willen verkopen, om de kas te spekken. De jeugdclub zou dat als eerste opdracht kunnen doen. Er was eveneens enthousiasme over het idee om een speciale dag op de Hogeberg te houden, waarbij met paard en wagen bedrijven worden bezocht en aan het einde een maaltijd is in het Eikenbossie.
Plannen voor een kunstwerk van Heintje Vaar, speeltoestellen voor volwassenen in het Ankerpark, een grote gymnastiekuitvoering en foto’s van markante Oudeschilders voor op de haven, op 5 mei een maaltijd met oude films voor de oudere bewoners van het dorp en een Afrikaans festival om verschillende culturen samen te brengen werden met instemming begroet.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP