Van een pruimentaartbakevenement in De Waal tot een magazine met oorlogsherinneringen in Den Hoorn: het Texelfonds heeft in totaal vijftien voorstellen voor het project Verrijk Je Buurt gehonoreerd, verspreid over het hele eiland. In totaal gaat het om een bedrag van ruim €32.000.

Verrijk Je Buurt is het verjaardagscadeautje aan de Texelse samenleving van het Texelfonds, dat in november het vijftienjarig bestaan vierde. Texelaars die ideeën hadden om hun buurt of dorp nog net iets leuker of beter te maken, maar daarvoor geen geld hadden, konden een beroep doen op het budget dat het Texelfonds voor het project beschikbaar stelde.

Om het project te promoten en belangstellenden bij elkaar te brengen, belegde het Texelfonds in januari en februari ‘Inspiratiecafés’ in alle dorpen. Onder leiding van projectleider Tessa van Daalen werd volop gebrainstormd en kwamen tientallen ideeën naar voren. Van sommige werd al snel duidelijk dat ze te veel geld zouden kosten – er gold een maximum van €3.000 per project – of moeilijk uitvoerbaar waren. Maar uiteindelijk bleven er nog een kleine 35 over die kansrijk genoeg waren om nader te bekijken.

Verrijk Je Buurt kwam door de coronacrisis in het voorjaar stil te liggen, maar deze maand hakte het bestuur van het Texelfonds alsnog de knopen door. Belangrijk daarbij was dat de ideeën in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Verrijk Je Buurt. Zo mag een project geen commercieel doel dienen en moet het bij de realisatie en uitwerking breed worden gedragen in de buurt of het dorp. Een handvol projecten viel af omdat ze door corona dit jaar niet meer haalbaar zijn.

Uiteindelijk werden vijftien voorstellen gehonoreerd en gaat geld naar de volgende doelen: een natuurspeeltuin en het schoolplein in Oudeschild, voetbaldoelen, een jeu-de-boulesbaan en een bankje bij De Potvis op ’t Horntje, een herdenkingsmagazine in Den Hoorn, bergruimte voor de rommelmarkt in Oosterend, een pruimentaartbakevenement in De Waal, het schoolplein in De Cocksdorp en een mozaïekbank en een project om historisch materiaal te verzamelen en te digitaliseren in De Koog. Voor Den Burg is geld beschikbaar voor de beveiliging van de speeltuin aan de Willem van Beierenstraat, bankjes en bloembakken in de Pieter van Cuyckstraat, een speeldoel in de Wagemakerstraat, de verfraaiing van de entree van de Kogerstraat en een picknicktafel in de Verzetstraat.

De initiatiefnemers zijn op vrijdag 17 juli geïnformeerd. Voor wie geen financiële steunt krijgt, was er de troostrijke mededeling dat Verrijk Je Buurt nu is afgerond, maar dat het Texelfonds open blijft staan voor ideeën van inwoners en organisaties die het leven op Texel zinvoller, mooier of plezieriger kunnen maken.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP