Het Texelfonds steunt Hospice Texel met een bijdrage van €4.500, bedoeld voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Een bedrag van €1.500 gaat naar de Opera4daagse.

Hospice Texel beschikt over zo’n 65 vrijwilligers, die in tweetallen de beroepskrachten van de thuiszorg ondersteunen bij de lichamelijke verzorging van hun gasten. De gasten van het hospice zijn mensen die zijn uitbehandeld en naar het hospice komen om te sterven.

De vrijwilligers krijgen een basiscursus palliatieve zorg en diverse andere trainingen ten behoeve van hun eigen deskundigheid en de onderlinge samenwerking. Het opleiden van vrijwilligers gebeurt al vanaf het begin van het hospice, dat in juni vijf jaar bestond, en was destijds een initiatief van het Texelfonds zelf. De nieuwe bijdrage van €4.500 wordt betaald uit het Joustra & De Beurs Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

De Opera4daagse werd vorig jaar voor het eerst gehouden en door de betrokkenen een groot succes genoemd. De tweede editie ging wegens corona niet door, maar de organisatoren – Stichting Intorno Ensemble, Lange Juni en Dutch Opera Studio – zijn vastbesloten in juni 2021 alsnog een vervolg aan het evenement te geven. In de tweede Opera4daagse krijgt ook lokaal zangtalent een kans. Zo zal volgens de organisatie een ‘100% Texelse opera’ worden opgevoerd. Ook wordt een ‘familieopera’ voorbereid. Het Texelfonds betaalt een bijdrage van €1.500 uit het fonds *Lof der Zotheid*.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP