Het Texelfonds stelt € 900,- beschikbaar voor de ondertiteling van Gekruisigd Eiland, een speelfilm over de Russenoorlog die in 1968 in Georgië werd gemaakt.

De film is in Nederland al lang niet meer beschikbaar, maar de Texelse documentairemaker Arnold van Bruggen maakte tijdens een bezoek aan Georgië in 2009 een digitale kopie van de laatste filmrollen.

Van Bruggen wil de hele film, die ongeveer 80 minuten duurt, in het Nederlands ondertitelen. Idee is daarna publieke vertoningen te organiseren. Ook stelt hij de film beschikbaar voor Luchtvaart en Oorlogsmuseum Texel, zodat onderzoekers, studenten en scholieren nu en in de toekomst kunnen zien hoe de Georgiërs een halve eeuw geleden hun verhaal over de Georgische opstand vertelden.

Gekruisigd Eiland werd onder de titel Het Geteisterde Eiland op 25 april 1970 vertoond in het Citytheater, het huidige Cinema Texel. Dat gebeurde in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de ambassadeur van de Sovjet-Unie. De Texelse bezoekers merkten destijds al op dat het niet om een waarheidsgetrouwe documentaire ging, maar om een geromantiseerde speelfilm, waarin de Georgische opstandelingen wel erg heldhaftig werden voorgesteld.

Het Texelfonds stelt het geld beschikbaar uit het Fonds Koninklijke TESO, een van de deelfondsen van het gemeenschapsfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP