Het Texelfonds (TF) staat op het ogenblik landelijk in het middelpunt van de belangstelling. Het eilandelijke gemeenschapsfonds, dat al een aantal jaren goed loopt, trekt in Nederland de aandacht. Op meerdere fronten wordt de Texelse succesformule bekeken en besproken.

Op 31 oktober vindt in Delft het eerste landelijke congres over gemeenschapsfondsen plaats, dat de benaming ‘Mooi voor Elkaar’ heeft meegekregen. Het is de bedoeling om hier praktische informatie uit te wisselen en ervaringen te delen. TF-voorzitter Jan Beijert is uitgenodigd om hier één van de sprekers te zijn. Daarnaast is hij gevraagd zitting te nemen in de landelijke stuurgroep van gemeenschapsfondsen, waar ook professor Th. Schuyt (hoogleraar filantropische studies) deel van uitmaakt.

De belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland, het FIN, heeft in haar laatste nieuwsbrief een uitgebreid artikel gewijd aan het lokale succes van het Texelfonds. ‘Binnen het fonds werken burgers en bedrijfsleven op het eiland succesvol samen om lokale doelen te steunen.’

Via onderstaande links kunt u informatie opvragen over het landelijk congres ‘Mooi voor Elkaar’ en het artikel lezen uit de nieuwsbrief van het FIN.

  • www.lokalegemeenschapsfondsen.nl

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP