Restauratiewerkzaamheden aan de Zeemanskerk en de Waddenkerk en een project voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking krijgen financiële steun van het Texelfonds.

De Zeemanskerk in Oudeschild (gebouwd in 1648) en de Waddenkerk in De Cocksdorp (van 1839) zijn eigendom van de Protestantse Waddengemeente Texel en staan op de lijst van rijksmonumenten. Periodieke inspectie en aanvullend onderzoek, uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Holland, wezen uit dat beide kerken – onder meer door de invloed van zout in de lucht – aan een grote restauratie toe zijn.

De restauratie moet dit jaar plaatsvinden en is begroot op in totaal €581.928. Ongeveer €150.000 wordt vergoed door de Provincie en het Rijk, de rest moet worden betaald door kerk zelf en met steun van fondsen. Het Texelfonds heeft besloten €10.000 voor z’n rekening te nemen. Dit bedrag wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Een bijdrage van €2.500 gaat naar Stichting Wooninitiatief Down Town, een woongroep aan de Burgerhoutstraat in Den Burg voor zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden begeleid in het scheppen van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Ze hebben elk hun eigen appartement, maar er is behoefte aan meer leefruimte en uitbreiding van de gezamenlijke voorzieningen, zoals de keuken en huiskamer. Deze uitbreiding is begroot op ruim €123.000. De bijdrage van het Texelfonds wordt betaald uit het Joustra en De Beurs Zorgfonds.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP